Hur man hjälper barn med dyslexi

Hur man hjälper barn med dyslexi
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 augusti, 2019

Det första steget mot att hjälpa barn med dyslexi är att förstå att dyslexi helt enkelt är en inlärningssvårighet och inte ska betraktas som en funktionsnedsättning. Det är inte ett intellektuellt problem alls. Det upptäcks vanligen runt 6 års ålder när barn börjar lära sig att läsa.

Kommer dyslexi med svårigheter? Ja, men de går alla att övervinna. Du behöver inte oroa dig om ditt barn har diagnostiserats med dyslexi. Enligt psykiatriker påverkar det inte barnets intellektuella potential. Barnet behöver bara lite extra hjälp inom vissa områden.

Barn med dyslexi har svårt att läsa ordentligt. Det leder ofta till svårigheter med läsförståelse, och i sin tur att lära sig hur man skriver (och speciellt hur man stavar). Om barnet inte får hjälp kan han eller hon även få problem att hänga med i andra ämnen då det tar mer tid och energi att tillgodogöra sig innehållet.

Ibland har de också svårigheter att förstå matematiska uträkningar, men allt detta kan man övervinna med tålamod och hårt arbete.

Hur vet jag om mitt barn har dyslexi?

Först och främst är varken föräldrar eller lärare i allmänhet tillräckligt utbildade för att bekräfta om ett barn har dyslexi. Om du ​​misstänker att ditt barn kan lida av det är det bästa du kan göra att gå till en kvalificerad expert, till exempel en talterapeut.

Specialisten kommer att genomföra en serie tester på barnet, som han eller hon kommer att titta på och studera i detalj för att kunna ställa en diagnos. Specialisten kommer även att kunna ge råd och olika riktlinjer som kan hjälpa ditt barn därefter.

Har dyslexi något botemedel?

Dyslexi har inget botemedel, men det är möjligt att minska svårigheterna om det finns kontinuerligt och adekvat stöd, och om man följer specialistens instruktioner.

Det finns flera stödprogram och vart och ett har utformats i enlighet med individens behov. Av den anledningen är det inte möjligt att förklara vilken typ av program som är bäst för just ditt barn. Det beror på barnets förmågor och vad specialisten har diagnostiserat.

Skolan har ofta specialpedagoger med stor kompetens inom detta område och numer behöver inte dyslexi vara ett stort handikapp inom den akademiska världen.

Dessa specialpedagoger kommer också att kunna vägleda dig för att hitta stödgrupper även utanför skolan och andra kompletterande aktiviteter som kan hjälpa ditt barn.

barn i skolmiljö ritar bokstäver

Hur man hjälper barn med dyslexi

Det första du bör göra om du misstänker att ditt barn lider av dyslexi i någon form är att omedelbart kontakta en specialist.

Om problemet diagnostiseras i en tidig ålder finns det mycket större möjligheter för en effektiv behandling som ger goda resultat. Att vara medveten, informerad och villig att anpassa sig och fortsätta är det bästa sättet att hjälpa ditt barn.

Det finns många aktiviteter du kan göra hemma med ditt barn som hjälper och underlättar för honom eller henne. Här är några tips:

Mobiltelefon

Numera har alla en mobiltelefon. Som elev kan man använda telefonen som ett verktyg för att ta bilder av anteckningar eller spela in instruktioner. Det finns även många appar som kan ge användbara verktyg. Faktum är att man kan ladda ner flera olika spel som kombinerar läsning med andra fördelaktiga aspekter för att underhålla och hjälpa barnet allt på samma gång.

Det viktigaste är att hjälpa barn med dyslexi med sina lässvårigheter, för i början är det mycket svårt för dem.

Semi-pedagogiska appar rekommenderas speciellt, och de mest populära inom detta område är:

För barn med dyslexi rekommenderar specialister även appar i vilka man ska lösa ordsökningar och bygga och sätta ihop meningar. Dessutom kan man använda appar där man ska upprepa och härma för att hjälpa barn som har problem att tala ordentligt.

Olika spel

Spel omvandlar terapi och studier till en lek. Det har visat sig att barn lär sig mer genom att leka än någon annan aktivitet, och dessa drar nytta av detta faktum. Här är några speltips:

hänga gubbe på svart tavla

1. Hänga Gubbe

Det här spelet går ut på att man ska försöka gissa ett ord. En spelare markerar ut hur många bokstäver ordet innehåller och den andra personen gissar olika bokstäver, en i taget, för att försöka komma fram till ordet. När de säger en bokstav som inte finns i ordet börjar den första spelaren rita en streckgubbe som hänger från en galge.

Den som gissar vinner om han lyckas gissa ordet korrekt innan den andra spelaren har avslutat bilden. Det här spelet hjälper barn att relatera bokstäver med sina respektive ljud.

2. Gissa det påhittade ordet

I det här spelet måste man utarbeta en lista med liknande ord, varav ett inte existerar och bara är påhittat. Barnet måste försöka gissa vilket som är det påhittade ordet. För att göra det roligare kan man be barnet att hitta på en mening för det påhittade ordet.

3. Ordsök

I det här spelet lägger man bokstäver i ett rutnät, varav några utgör ord och andra är slumpmässiga. Man säger orden en efter en och barnet måste försöka hitta dem i rutnätet. Det kan vara ganska svårt för ett barn med dyslexi, så det är bra om ni jobbar som ett lag.

4. Jag skådar med mitt norra öga, något som börjar på…

En deltagare säger “Jag skådar med mitt norra öga, något som börjar på…” den första bokstaven i något som personen kan se i just det ögonblicket. Den andra spelaren måste försöka gissa ordet.

5. Ordkedja

Det här spelet består av att man säger ett ord efter det andra, med det enda villkoret att den första stavelsen eller bokstaven i ordet måste vara densamma som den sista stavelsen eller bokstaven i det föregående ordet.

6. 1-ordssaga

Den här leken är jättekul och kan verkligen få barn att skratta. Tanken är att berätta en berättelse ord för ord. Det vill säga, varje person säger ett ord och den som sitter bredvid fortsätter historien med ett annat ord och så vidare.

7. Höger-vänster-lek

Vissa barn med dyslexi har svårt att skilja vänster och höger åt. Man kan hjälpa dem att lära sig det och träna med lekar som handlar om just de två riktningarna.

Den vanligaste är det populära Twister-spelet, där man snurrar på ett hjul och måste placera en del av kroppen på den färg som det indikerar.

Det här spelet lär även ut färger, former och kroppsdelar, förutom att lära ut skillnaden mellan vänster och höger.

Ett annat alternativ är att uppfinna en dans och säga högt de rörelser som man ska göra. Till exempel: höger fot fram och vänster hand på huvudet.

Dyslexi kan verkligen orsaka problem för ett barn, men det påverkar inte normal kognitiv utveckling. Det är ofta associerat med svårigheter att skriva ordentligt.

Dyslexi behöver inte vara något traumatiskt i ett barns liv (eller för resten av familjen), så länge man beslutar sig för att jobba förebyggande och ha en bra inställning till utmaningarna.

Kom ihåg att förutom att hjälpa barnet med olika aktiviteter måste man också finnas där för att ge stöd. Man måste ge dem kärlek, styrka och mod när de behöver det som mest.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.