Aktiviteter för att arbeta med språklig kompetens hemma

Det är viktigt för barn att tydligt kunna uttrycka sig muntligt. I den här artikeln kommer vi att rekommendera några spel och lekar för att arbeta med språklig kompetens hemma.
Aktiviteter för att arbeta med språklig kompetens hemma
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Språklig kompetens har att göra med att man kan använda språket på ett lämpligt sätt för att kommunicera och interagera med andra, både muntligt och skriftligt. Detta är en av de grundläggande pedagogiska färdigheterna. Men hur kan man arbeta med språklig kompetens hemma? Här är några aktiviteter som hjälper dina barn med detta.

Aktiviteter för att arbeta med språklig kompetens hemma

Om du använder dig av aktiviteterna och lekarna som vi beskriver nedan kan dina barn utveckla sin förmåga att uttrycka sig verbalt, tänka snabbt, koncentrera sig och hålla fokus, sina sociala färdigheter och andra förmågor som är viktiga för deras utveckling.

Ta reda på hur ni kan ha roligt tillsammans som familj medan dina barn arbetar med sina språkkunskaper!

språklig kompetens hemma: glad familj i soffa

Ord kan vara som en röntgenstråle om du använder dem på rätt sätt – de går igenom vad som helst.

– Aldous Huxley, Brave New World –

Viskleken

För att leka leken måste deltagarna sitta på golvet så att de bildar en cirkel. Alla måste kunna se varandras ansikten tydligt.

En av spelarna ska sedan viska en fråga till spelaren till höger. Personen viskar svaret tillbaka. Spelare nummer två måste sedan ställa en fråga till personen till höger om honom eller henne varpå de viskar tillbaka svaret. Denna process upprepar man tills cirkeln är sluten.

Efter att alla har haft sin tur måste varje deltagare turas om att säga högt den fråga de har ställts och sedan säga svaret de har fått. Vanligtvis kommer frågorna inte ha något att göra med svaren, och detta kan vara riktigt roligt.

Ryggsäcken

Innan man börjar leken måste deltagarna ställa sig i rad eller i en cirkel. Sedan börjar den första spelaren med att säga högt: ”Jag ska ge mig ut på en resa och jag bär i min ryggsäck…” och slutföra den meningen med namnet på ett objekt , till exempel “en boll”.

Därefter måste nästa spelare upprepa denna fras, men han eller hon måste komma ihåg objektet som den tidigare spelaren sa och lägga till en ny sak till listan. Spelarna fortsätter och lägger till ytterligare ett objekt varje gång. Allteftersom leken fortskrider blir meningen mer och mer komplicerad. Slutligen kommer en av spelarna inte att kunna komma ihåg listan med objekt och leken slutar.

Berätta en historia

I det här spelet måste deltagarna säga flera olika ord – ungefär fyra eller fem borde räcka. Sedan ska varje spelare hitta på och skriva en mening eller en berättelse där de måste inkludera alla dessa ord.

Sätt en tidsgräns (ungefär två eller tre minuter) och läs sedan upp alla meningarna eller berättelserna när tiden är slut. En person som inte är med och spelar kan agera som domare och avgöra vilken som är den bästa och mest originella.

Alternativt kan deltagarna rösta om vem som har skrivit den bästa eller roligaste historien. Vinnaren kan också avgöras efter hastighet, dvs deltagaren som slutar skriva först är vinnaren.

språklig kompetens hemma: familj i soffa

Meningar där alla ord börjar med samma bokstav för att arbeta med språklig kompetens

För den här aktiviteten väljer någon en bokstav och säger den högt. Ni ställer sedan ett stoppur på en minut. Under den här tiden måste deltagarna skapa en mening som innehåller det största antalet ord som börjar med den tidigare valda bokstaven. Till exempel, om bokstaven “k” valdes, skulle en exempelmening vara “Kristoffer äter kakor och karameller med sina klasskamrater.”

När minuten är slut måste varje spelare högt läsa upp den mening de har skrivit och räkna antalet ord som börjar med bokstaven i fråga. Deltagaren som har skapat meningen med flest ord som börjar med den utvalda bokstaven vinner omgången. Den här personen väljer sedan bokstaven för nästa omgång och spelet fortsätter tills ni väljer att sluta.

Som du har sett finns det många alternativ för lekar och aktiviteter som hjälper dig att arbeta med språklig kompetens hemma med dina barn. Allt du behöver göra är att använda din fantasi och avsätta tid för att ha roligt med din familj medan ni lär er.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Allué, J. M. (1998). El gran libro de los juegos. Barcelona: Parramón Ediciones.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.