Känslomässig kommunikation i barndomen

Känslomässig kommunikation i barndomen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 04 december, 2020

Att självsäkert kunna kommunicera sina egna känslor är lika viktigt som att känna igen och bemöta andras känslor. Detta främjar ens personliga välbefinnande och hjälper till att skapa goda relationer med ens omgivning, och kallas för känslomässig kommunikation.

Kommunikation är handlingen att överföra ett meddelande till en mottagare via en specifik kanal (skriftlig eller muntlig, till exempel). Den är specifik för ett visst sammanhang och har ett specifikt syfte.

Det finns två typer av kommunikation:

  1. Muntlig kommunikation. Denna har ett tydligt, klart budskap, som försöker överföra viss information till mottagaren med muntliga medel eller det skrivna ordet.
  2. Kommunikation genom gester. Denna kan komplettera föregående, men inkluderar rörelser, tecken, ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Vi kan också lägga till en tredje kategori: känslomässig kommunikation. Den här typen av kommunikation försöker överföra kommunikatörens känslor och känslomässiga tillstånd. Det kan bland annat vara en kommentar, ett leende, tårar eller ett uttryck för ilska.

För att ge dig ett exempel är ett “tack så mycket” som sägs till vem som helst något helt annat än samma fras till sin mamma åtföljt av en kärleksfull kram. Genom att använda känslor blir meddelandet starkare och mer minnesvärt för den andra personen.

Fördelarna med känslomässig kommunikation i barndomen

Barn har mycket att arbeta med när det gäller sina känslor. Under ledning av sina föräldrar och lärare kan de lära sig att känna igen, hantera och uttrycka sina känslor på ett positivt och konstruktivt sätt.

Detta hjälper dem att lära känna sig själva bättre. Dessutom kan de möta konflikter eller frustrerande situationer på ett mer positivt sätt. När barn lär sig att kontrollera sina känslor på rätt sätt hjälper det också dem att utveckla en mer stabil, flexibel och optimistisk mentalitet.

Så hur kan vi hjälpa våra barn att lära sig hantera sina känslor?

Här är de viktigaste kanalerna du kan använda dig av:

  • Dialog. Barn måste få veta att deras föräldrar finns tillgängliga när de vill bli hörda. På detta sätt kan de ta itu med sina känslor och hitta en lösning om de känner att de negativa känslorna tar över. Det här handlar om att uttrycka sina känslor.
  • Handlingar. Det finns inget mer effektivt än en kram eller en kyss om vi vill visa tillgivenhet mot någon. På samma sätt kan en självsäker hållning eller kroppsspråket kommunicera idén om ogillande eller godkännande mot något eller någon.
    Känslomässig kommunikation: mamma och dotter leker

Andra medel för känslomässig kommunikation i barndomen

Förutom vad vi redan har pratat om involverar känslomässig kommunikation även att lyssna på andra människor och förstå vad de försöker säga.

På detta sätt kan vi tolka andra människors känslor och handla som svar på dem. Men inte minst kan vi utveckla empati, en grundläggande och viktig egenskap.

Fysisk kontakt är också ett annat viktigt område. Detta kan vi bara kan uppnå med de vi står närmast.

Fysisk kontakt, om den tillämpas ordentligt, är mycket effektivare än något verbalt budskap eller någon gest. En smekning, en kram eller en kyss visar en hög grad av känslomässig närhet mellan två personer.

“Genom att använda känslor blir meddelandet starkare och mer minnesvärt för den andra personen.”

Slutligen vill vi tillägga att det finns ett subjektivt perspektiv på allt detta. Användningen av vissa uttryck ger våra uttalanden ett känslomässigt innehåll, och på grund av detta tolkas våra ord kanske inte som en absolut och oåterkallelig sanning. Våra känslor beaktas tillsammans med orden.

När vi använder uttryck som “Jag tror”, “Jag tycker” och “Jag känner” blir personen på den mottagande sidan mer empatisk med oss ​​och kommunikationen blir positiv. Det är mycket användbart i relationer med vänner eller bröder och systrar, till exempel, och andra relationer där det ofta förekommer många konflikter.

Hur kan vi öva på känslomässig kommunikation i barndomen?

Det finns många praktiska sätt att arbeta med detta med barn för att de ska lära sig att kommunicera vad de upplever, känner och önskar. Här är några av dem:

  • Olika aktiviteter. Det finns många övningar och aktiviteter som kan stärka deras emotionella intelligens och känslomässiga kommunikation. En enkel titt online kan hjälpa dig att hitta mycket värdefull och användbar information.
  • Böcker. Det finns många böcker skrivna av experter i området, till exempel Daniel Goleman, som riktar sig till både barn och föräldrar. I hans böcker hittar du metoder och strategier som syftar till att förbättra känslomässig kommunikation i barns liv. Återigen kan du hitta många böcker online som kan vara mycket användbara för dig. Det finns också mycket audiovisuellt material av bra kvalitet online.
  • Var en god förebild. Det finns inget bättre än vårt eget exempel för att påverka våra små. Om du visar ditt barn att du är bekväm med att uttrycka vad du känner och tänker kommer ditt barn förmodligen att göra detsamma. Genom att vara en god förebild kan vi uppmuntra det subjektiva perspektivet som vi nämnde ovan, genom kommunikation som både är verbal och som uttrycks med vårt kroppsspråk. Om dessa känslor är positiva kommer det att ha ett stort inflytande på våra barn. Användningen av känslomässiga verb som hoppas, älska, hata, frukta eller oroa sig, bland andra, kan vara till stor hjälp.

Ge dina barn rätt verktyg

“Ju mer öppna vi är för våra egna känslor, desto bättre kommer vi att känna igen andras.”
–Daniel Goleman–

Vi hoppas att du nu kan se hur viktig känslomässig kommunikation är i barndomen. Det är verkligen värt all tid och ansträngning du kan lägga på det. Du ger då dina barn ett av de viktigaste verktygen de kan ha i sina liv.

Som ett tack för dina ansträngningar kommer du att kunna se till skillnaden det kommer att ha i deras liv: den positiva inställningen de kommer att ha gentemot dig och den förbättrade kommunikationen mellan er.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.