Behovet av hälsosam anknytning för självständighet

När barn har en hälsosam anknytning till sina föräldrar kommer de att våga göra saker på egen hand. Detta är ett steg till att skapa sin självständighet.
Behovet av hälsosam anknytning för självständighet
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Anknytning är grunden till mognad, och ett resultat av ett djupt och vårdande förhållande är den egenskap som skapas hos ett barn som gör att den blir en egen person – dvs. självständigheten. En hälsosam anknytning mellan föräldrar och barn är vad som skapar deras självständighet.

Hur hjälper vi barnet på vägen till denna självständighet? Om du någonsin har hört orden “Jag kan göra det själv”, har du bevittnat ett grundläggande exempel på denna energi hos ett barn. Om du har ett självständigt barn beror det på att det har en hälsosam anknytning till sina föräldrar, och det är tack vare dig.

När ett barns behov av anknytning blir tillgodosett, flyttar de sin energi mot utforskning, intresse och nyfikenhet och börjar att bilda sina personliga föreställningar och även målsättning. Detta hjälper ditt barn att få en fullkomlig utveckling!

Behovet av hälsosam anknytning för självständighet

Ett förskolebarn kan uttrycka sin vilja till självständighet genom fraser som: “Jag vill göra det själv!” eller “Jag klarar det!” En treåring kan till exempel ta på sig sina egna byxor eller sätta fast sitt eget säkerhetsbälte i bilen. De kan behöva kämpa lite för att göra detta, men bara det faktum att de försöker göra det på egen hand är bara det mycket positivt för deras utveckling. När detta händer beror det på att deras föräldrar uppfyller deras känslomässiga behov.

En far som blåser bubblor med sina barn.

Behovet av närhet, värme, trygghet och tillhörighet är stort hos små barn, och att hjälpa dem uppnå denna nivå av tillfredsställelse är en stor prestation. Starka relationer hjälper barnen att känna säkerhet och självförtroende och gör dem trygga i sin väg framåt i livet.

När ett barn säger till dig att det vill göra något själv, försöker det utöka sina gränser för vem det är. Livskraften att bli en unik och oberoende person finns i var och en av oss, men nyckeln till att låsa upp den ligger i dessa relationer som uppfyller och bekräftar dem.

Stark anknytning mellan föräldrar och barn

En stark anknytning gör att de vågar bli självständiga och en egen person. Det gör att de vågar börjar röra sig genom sin värld med sina egna preferenser, syften, idéer och initiativ. En av de viktigaste saker som föräldrar kan ge sina barn är självständighet och ansvar.

Det här är inte något vi kan lära ett barn, men vi kan underlätta för dem så att de utvecklar det. Vägen till “Jag kan själv” och självständighet ligger i att först tillgodose deras behov av vara beroende av oss, och sedan få dem att inse att de kan klara av saker på egen hand.

När barn känner sig säkra på att vi kommer att finnas där för dem, kan de dyka ner i nya miljöer som de själva skapar. De har då friheten att upptäcka nya platser eftersom de vet att det alltid finns ett hem att återvända till. Vi behöver alla känna denna förankring, och våra relationer är våra ankare.

För att våra barn ska våga börja upptäcka sin självständighet och förmåga, bör vi inte driva dem, utan snarare bör vi uppfylla deras behov. När de har lärt sig allt vi har att erbjuda dem, kommer dagen då de tittar på oss med trots och värdighet, och de säger: “Hjälp mig inte, jag kan själv!” Vi ska inte känna oss kränkta av detta – utan se det som frukten av vår vårdnad och omsorg.

“Hjälp aldrig ett barn med en uppgift där det känner att det kan själv.”

-Maria Montessori-

Målet med föräldraskap är att skapa självständiga och lyckliga varelser

Målet med föräldraskap är att hjälpa barn att bli livskraftiga och självständiga människor. Medan dagens “Jag kan göra själv” kan tyckas litet och obetydligt, är det en byggsten för morgondagens tonår och vuxna ålder.

Under tonåren tänker barnen “Jag kan själv” för att korsa bron från barndom till vuxen ålder. Den osäkerhet som uppstår vid denna tid, tillsammans med minskat beroende av föräldrarna, kommer de att koppla ihop med sitt barnauttryck “Jag kan själv”.

Föräldrar som leker med sina barn i sitt vardagsrum.


Självständighet och hälsosam anknytning med föräldrarna

När det finns en hälsosam anknytning mellan barn och föräldrar kommer de att växa upp med vetskapen om att de klarar av att uppnå vad de än vill. Att observera en ung vuxen fylld av denna energi är en underbar syn, och man kan gärna bli nyfiken på föräldrarna bakom denna varelse.

Det är föräldrar som uppfyllt sina barns behov av anknytning under hela deras uppväxt. De har gett dem utrymme att bli sin egen person. För att uppnå detta är det viktigt att du jobbar för att skapa en hälsosam anknytning dina barn. För att göra det kan du ha följande nycklar i åtanke:

  • Gör inte allt för ditt barn. Lära dem att göra saker själva och erbjud din hjälp bara när det behövs. Sedan, när de lärt sig att göra saker mer självständigt, backa gradvis tillbaka och ge mindre assistans.
  • Ge uppmuntran och stöd när de behöver det. Visa ditt stöd och ovillkorliga kärlek med uppmuntrande ord, kramar och pussar, varje dag.
  • Ge dina barn din odelade uppmärksamhet.
  • Tillbringa kvalitetstid  med dem varje dag.
  • Läs sagor och böcker till sängdags varje kväll.
  • Lek lekar och spela spel med dina barn och var inte rädd för att göra bort dig själv och bjuda på skratt.

Med dessa tips kan du hjälpa dina barn att växa upp glada och självständiga, där de vet hur viktigt det är att klara av saker på egen hand. De behöver dig som guide på livets väg, men inte för att göra saker åt dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.