3 tips för att framgångsrikt börja skolan

Övergången från förskola till grundskolan kan vara svår för många barn. Att hjälpa barn att framgångsrikt börja skolan ger dem större trygghet i sin nya miljö.
3 tips för att framgångsrikt börja skolan
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte alltid lätt för barn att acceptera förändringar som är mer eller mindre drastiskt omvälvande i deras liv. Att gå från förskola till grundskola kan vara ett stort steg för vissa barn, så det är viktigt att hjälpa dem att börja skolan på ett framgångsrikt sätt.

Många barn ser fram emot denna övergång, på ett sätt, för att gå i skolan med äldre barn får dem att känna sig stolta och glada. Men samtidigt kan det vara svårt för vissa elever att anpassa sig till den mer strukturerade miljön i grundskolan. Detta kan inträffa även för elever som inte hade några speciella svårigheter i förskolan. I klassrummet kan barn känna sig lite vilse i mängden bland så många andra elever.

Dessutom förlorar många elever sina gamla kamrater från förskolan när de ska börja skolan. Därför måste de anpassa sig till en ny miljö och samtidigt till en ny grupp klasskamrater som de kanske inte ens känner sedan tidigare.

Därutöver kan de behöva anpassa sig till andra små förändringar också, till exempel att ta sig runt i en större byggnad, använda trappor, etc. Även om detta kan verka oväsentligt kan de fortfarande utgöra betydande utmaningar för små barn.

Naturligtvis måste vi också ta hänsyn till familjens rädsla och oro. Med andra ord, för föräldrar och även för mor- och farföräldrar, mostrar och farbröder och äldre syskon innebär övergången till grundskolan ett större ansvar. Det innebär nya lärare, anpassningar, inköp av nytt skolmaterial, transport, läxor osv …

barn som är redo att börja skolan

Övergången från förskola till grundskola

Vår avsikt här är inte att skrämma upp dig eller oroa dig. Vanligtvis är övergången inte någon anledning till oro, men det är viktigt att förstå att det kan vara svårt för vissa barn.

Det är viktigt att vara medveten om att vid den här punkten i deras liv övergår barn från det preoperationella stadiet till de konkreta operationernas period.  Enligt Piaget når barn denna fas vid 6 eller 7 års ålder. Med andra ord sker denna övergång naturligt hos barn, och skolorna återspeglar det helt enkelt för att anpassa sig efter detta.

Under detta nya utvecklingssteg börjar barn resonera logiskt. Det är just under den har tiden som de börjar göra kopplingar, förbättra sina matematiska färdigheter etc.

Därför implementerar skolan planer för denna övergång. Med andra ord förbereder de aktiviteter som passar elevernas ålder och utvecklingsstadium, för de barn som börjar skolan. Dessutom anpassar de läroplanen för att tillgodose behoven hos denna åldersgrupp.

Hur man hjälper barn att framgångsrikt börja skolan

När barn går från förskola till grundskola kan alla som deltar i utbildningen bidra till att hjälpa dem. Till exempel har lärare uppgiften att arbeta med barn som är vana vid en mer avslappnad klassmiljö där de kan röra sig som de vill. Föräldrarna kan samtidigt känna sig särskilt oroliga över denna övergång.

Förbättra fokus och mentala övningar för barn

Under det här stadiet är det mycket viktigt för barn att kunna koncentrera sig i större utsträckning och vänta på sin tur. För att hjälpa ditt barn hemma kan du låta honom eller henne göra övningar som förbättrar minnet. Brädspel eller kortspel är till exempel ett bra sätt att förbättra fokus och upprätthålla den. Använd enkla spel, som fia, memory, finns i sjön, etc.

barn som ska börja skolan

Läs för dina barn för att hjälpa dem börja skolan

Att läsa och skriva är något som kommer att ta upp mycket av ditt barns tid från det att hon eller han fyller 6 år. Med andra ord just när de börjar i sexårsverksamhet och första klass. Så med tanke på detta är läsning svaret om du vill hjälpa ditt barn att förbättra sin stavning och lära sig snabbt.

Du kan utöka tiden ni läser hemma med dina barn utan påtryckningar eller press. Använd berättelser, åldersanpassade barnböcker etc.

Motivation för att göra läxor

Skolans början markerar ofta början på en av de största utmaningarna för ett barns akademiska resa: läxor. Att behöva göra skolarbete hemma kan vara en avsevärd kamp för många barn. De behöver hjälp och stöd av vuxna och i många fall en stor portion motivation.

Med det sagt är det viktigt att klargöra att läxor är barnets ansvar – inte föräldrarnas. Du kan hjälpa dina barn, men gör inte deras läxor åt dem.

Slutsats om hur man hjälper barn att framgångsrikt börja skolan

När det gäller andra aktiviteter kan vi uppmuntra barn att ta på sig nya roller och ansvarsområden. Till exempel kan de klä sig på morgonen för att känna sig mer ansvarsfulla och självständiga.

Slutligen, som föräldrar får vi inte glömma att vi måste följa rekommendationer från lärare och experter för att göra denna övergång lättare. Våra barn behöver vårt stöd under hela denna process.

[featured-post url=”https://attvaramamma.se/foraldraskap/uppfostra-ett-barn/betydelsen-av-en-bra-morgonrutin-fore-skolan/”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.