Motivationsbrist hos barn: Hur man upptäcker och hanterar det

Brist på intresse för att delta i aktiviteter kan vara skadligt för både ditt barns skolliv och familjeliv. Här ska vi titta på anledningarna till motivationsbrist.
Motivationsbrist hos barn: Hur man upptäcker och hanterar det
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 augusti, 2020

De flesta barn gillar att springa runt, spela spel och ha kul. Om dina barn skulle sluta göra det skulle du troligtvis tänka att något var fel. Vad kan ge upphov till motivationsbrist hos barn?

Motivation är det som får människor att utföra planerade aktiviteter. Utan det är vi statiska, utan syfte.

Uppenbarligen är motivationsbrist mycket allvarligt eftersom det kan påverka barns prestationer i alla områden av livet.

Det är vanligt att man som förälder söker professionell hjälp om man upptäcker det hos sitt barn, då man helt enkelt inte vet hur det kan ha uppstått eller vad man ska göra åt det.

I de flesta fall av motivationsbrist är föräldrarna väldigt oroliga och vet inte hur de kan motivera sina barn. I många fall kan de bli upprörda.

Symptom på motivationsbrist hos barn

Det första du behöver kunna göra är att upptäcka det. De vanligaste tecknen på att ditt barn har motivationsbrist är följande:

 • Barnet känner inte för att göra någonting, varken sysslor eller lekar.
 • Barnet verkar inte ha några hobbyer.
 • Barnet verkar apatiskt och utan energi.
 • Barnet verkar vara lat.
 • Barnet verkar inte mottagligt för några förslag.
 • Barnet gör bara uppgifter som han eller hon blir ombedd att göra, och även då måste man be om det.
 • Barnet verkar inte ha några aktiviteter.
 • Barnet gör allt snabbt för att komma över det.

Motivationsbrist är faktiskt mycket vanligt bland barn. Om du misstänker att ditt barn har det, se till att hantera saker lugnt och försök att inte låta det pågå för länge.


Föräldrarnas roll

Det är viktigt att föräldrar är uppmärksamma och undviker vissa saker som kan leda till motivationsbrist. Här är några exempel:

 • Dina barn känner inte att de har fått tillräckligt med uppmärksamhet.
 • Att inte förklara varför vissa saker görs.
 • Att man ger dem saker att göra utan att ge dem tid och utrymme att göra de saker som de själva vill göra.
 • Om man ger dem uppgifter som är för svåra för dem.
 • Att inte värdera sakerna de gör så att de inte längre tycker att det är värt ansträngningen.

Allt detta kan påverka dina barns motivation och dränera deras entusiasm. Försök undvika det.

“Motivationsbrist är mycket allvarligt eftersom det kan påverka barns prestationer i alla områden av livet.”

Tre anledningar till motivationsbrist hos barn

Det finns några faktorer som ofta anses vara grundorsaker till motivationsbrist hos barn. Den första är biologisk: dålig kost, som leder till undernäring. Ett hungrigt barn presterar aldrig lika bra som ett barn med en hälsosam kost.

Den andra är social: svårigheter att integrera eller anpassa sig till en grupp, hot eller misslyckanden i skolan.

Den sista och tredje är psykologisk: låg självkänsla, rädsla för att göra fel och rädsla för misslyckande. Mobbning i skolan är en annan viktig faktor.

Vi rekommenderar att ni som föräldrar granskar era barns miljö för att se vad det är som påverkar dem, och att ni vidtar åtgärder för att hantera den. Det är bra att tänka på era barns förmågor när ni fundera över aktiviteter för dem att göra, så att de inte blir frustrerade.

En annan viktig sak att tänka på är huruvida de får tillräckligt med sömn, en bra kost och om ni ger dem tillräckligt med tillgivenhet. Självklart är ni ansvariga för allt detta i hemmet.

Motivationsbrist i skolan

Om ditt barn visar tecken på motivationsbrist i skolan måste du tänka på vad som orsakar det och vad du kan göra för att hjälpa till.

I många fall kanske lärarna inte ser barnets verkliga förmågor. Som ett resultat gör de antaganden och ger inte barnet tillräckligt med beröm.

Det är en lärares ansvar att prata direkt med föräldrarna när de märker att ett barn inte gör sitt skolarbete. Gemensamma insatser från både lärare och föräldrar är ett bra sätt att ta itu med barns motivationsbrist.

Hur man undviker motivationsbrist hos barn

Många specialister föreslår att det kan hjälpa att se till att du pratar med dina barn varje dag. På det här sättet blir du mycket mer medveten om vad de tycker om och inte.

När barn känner att de får stöd av sina föräldrar och lärare kan de se sin egen styrka och förmåga att genomföra aktiviteter och njuta av dem.

Och slutligen: harmoni, stöd och solidaritet i hemmet är det bästa. Dina barn måste växa upp med självförtroende för att utföra alla uppgifter som ligger framför dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Duche Cordero, E. S., & Duche Cordero, D. P. (2019). Análisis de las causas que influyen en la desmotivación de los niños de segundo año de educación básica en su proceso de aprendizaje(Bachelor’s thesis). http://201.159.222.36/handle/123456789/4850
 • Lascano, J., & Elizabeth, M. (2015). La desmotivación y su incidencia en el desarrollo de las capacidades físicas en los niños de cuarto y quinto año paralelo único del centro de educación básica Archipiélago de Colón en el Cantón Ambato provincia Tungurahua en la parroquia santa rosa caserío Bellavista (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Cultura Física). http://192.188.46.193/handle/123456789/12372

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.