Skillnaden mellan straff och konsekvenser

Föredrar du en mer traditionell barnuppfostran, eller gillar du att förnya dig? Idag hjälper vi dig att bättre förstå skillnaden mellan straff och konsekvenser.
Skillnaden mellan straff och konsekvenser
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn har en naturlig fallenhet för att testa gränser och bryta mot regler. Det är en del av deras utveckling. Samtidigt kan vi som föräldrar välja hur vi ska reagera på varje enskild situation för att bättre lära våra barn av deras erfarenheter. Det är därför viktigt att veta skillnaden mellan straff och konsekvenser.

Livet ställer dig inför nya utmaningar varje dag, och det är viktigt att du kan hålla dig lugn och uppföra dig som den vuxna människa du är. Låt inte dina impulser och negativa känslor vinna i ögonblicket. Undvik ohälsosamma konfrontationer.

Varför? För om du lyckas göra det sårar du inte dina barn och skapar heller inte en klyfta mellan er. Svåra stunder är då man som mest behöver stanna upp, tänka och fundera över sina uppfostringsmetoder.

Det är värt att nämna vad den spanska barnpsykologen Alberto Soler har sagt angående gammalmodiga och skadliga barnuppfostringsmetoder:

”Ett sätt att disciplinera barn är genom belöningar och straff. Det är med de metoderna som de flesta föräldrar idag har uppfostrats, och det är de metoderna som används mest för att locka fram bra beteenden. Men metoder baserade på belöningar och straff har även många nackdelar.”

straff och konsekvenser: flicka håller sig om huvudet

Respektera auktoriteter: Straff och konsekvenser

Straff

Straff medför alltid ett visst obehag och barn mår inte bra av det. Tanken är att barnet inte ska upprepa det oönskade beteendet av rädsla för att göra sina föräldrar besvikna och för att undvika straffet.

Men barn lär sig inte om värderingar i livet när de utsätts för hot och känner sig rädda för vissa handlingar utan att förstå anledningen.

Straff är ett auktoritärt sätt att få barn att följa reglerna. Det kan tyckas vara effektivt för tillfället, men det införlivar inte en känsla av ansvar hos barn.

Istället ger det upphov till andra känslor, som ilska, harm och brist på motivation. Detta leder barn till att börja dra lögner och uppvisa andra undvikande beteenden.

Det värsta med straff är att det fördömer barnet självt istället för vad han eller hon faktiskt gjorde. Med andra ord tillskriver föräldrar en negativ egenskap hos barnet istället för hos handlingen. Detta skadar barnets självkänsla.

Situationen sätter snart igång en snöbollseffekt där offret är barnet. Hans eller hennes självbild försämras och orsakar ännu fler olämpliga beteenden i framtiden.

Konsekvenser

Nu ska vi titta på användningen av konsekvenser som en disciplinär metod. När vi definierar och förklarar konsekvenser för våra barn hjälper det dem verkligen att förstå varför vissa beteenden är negativa. Det hjälper dem också att förstå konsekvenserna av sina handlingar.

Genom att ge våra barn en förklaring till konsekvenserna av deras handlingar skämmer vi inte ut dem, till skillnad från när vi ger straff. Istället uppmuntrar vi till reflektion, förståelse, god kommunikation och även empati.

Misstag är de bästa lärarna. När vi ser på våra misstag med ett positivt synsätt ger de oss värdefulla livsläxor.

Konsekvenser lägger fokus på resultatet av handlingar och inte på individen själv. Budskapet till barnet är att det finns problematiska beteenden, men inte problematiska barn. Som ett resultat skadar man inte deras självkänsla, de blir tvärtom starkare.

Med andra ord, när vi hjälper barn att förstå konsekvenserna av sina handlingar undviker vi att skapa en negativ miljö. Vi undviker konfrontationer och maktkamper.

De 3 grunderna för logiska konsekvenser

För att konsekvenserna ska ha värde måste de uppfylla tre krav:

  • Samband. Om ditt barn avsiktligt spiller sin juice måste han torka upp den. Att ta ifrån honom sin spelkonsol eller förbjuda skärmtid har inget logiskt samband med beteendet i fråga.
  • Respekt. Till skillnad från straff förnedrar konsekvenser inte barn. Föräldrar måste alltid undvika att reagera i stundens hetta. Du kan aldrig ta tillbaka de skadliga orden du säger. Även när du genomför en korrigerande åtgärd måste din ton och dina ord vara lugna och respektfulla.
  • Ansvar. Konsekvensen måste vara en handling som barnet kan utföra och bör också stå i proportion till beteendet som du försöker korrigera. Se till att konsekvensen är lämplig för ditt barns ålder samt att den reflekterar allvaret i vad barnet gjorde.

Även om vissa föräldrar har uppfostrats med straff är det möjligt att förändra ens egna uppfostringsmetoder för sina barn.

Disciplinen ska vara snabb och bestämd, men också baseras på respekt och det faktum att barn är människor värda respekt de med. Hur dina barn reagerar på auktoriteter beror mycket på dina egna reaktioner och beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.