Mitt barn respekterar inte mig: Vad ska jag göra?

Alla föräldrar vill ha en varm och harmonisk relation med sina barn. Men ibland kan de dagliga spänningarna få dig att känna dig överväldigad och frustrerad. Det är lätt att tänka "mitt barn respekterar inte mig”.
Mitt barn respekterar inte mig: Vad ska jag göra?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om du känner att ditt barn inte respekterar dig ska du inte låta dig trampas ner. Att upprätta tydliga gränser och vara förstående kan vara till hjälp för att förbättra situationen.

Ibland känns det som att saker eskalerar bortom vår kontroll. Om du känner igen dig ger vi dig här några tips på hur du kan vända situationen.

Lär ut respekt med disciplin och kärlek

Till skillnad från vad du kanske tror ​​är barns respekt för sina föräldrar inte medfött. Det är en värdering som måste läras ut från att de är mycket unga.

Ett barns personlighet kan vara en bidragande faktor (vissa barn kan vara mer temperamentsfulla), men nyckeln till att skapa ett starkt och respektfullt band är disciplin och kärlek.

Även om de kan verka som motsatta begrepp är de en kraftfull kombination. En hård men också kärleksfull förälder är viktig för alla barns uppväxt. Barn behöver tydliga gränser och klara regler för att vägleda dem i hur de ska uppföra sig. Ett barn utan dessa riktlinjer växer upp i en kaotisk miljö och det kan vara svårt att reglera hans eller hennes beteende.

Men det är också nödvändigt att föräldrars relation med sina barn bygger på kärlek och förståelse. Det kommer vara svårt för dina barn att lära sig respektera dig om de inte får samma hänsyn tillbaka från dig. Barn är mindre benägna att utmana dig om de ser dig som en källa till kärlek och trygghet. 

mamma håller om barn

Har mitt barn verkligen ingen respekt för mig?

Mer än någonting är det viktigt att ta reda på om det verkligen saknas respekt. Ibland glömmer vi att barn också är mänskliga, och de har precis som vi bra och dåliga dagar.

Ibland känner de sig trötta, irriterade och de kan bli överväldigade av sitt dåliga humör. De är i full fart med att försöka lära sig att hantera sina känslor.

Om det bara är vid ett visst tillfälle som ditt barn trotsar eller är på dåligt humör, försök att sätta dig själv i hans eller hennes skor. Prata med ditt barn och försök att förstå vad som händer. Försök vara någon som ditt barn kan prata med så att du kan hjälpa honom eller henne att uttrycka sina känslor på ett annat sätt.

Om beteendet däremot är återkommande och av betydande intensitet är det nödvändigt att ingripa. Vi har här sammanställt några exempel på de typer av beteenden som kan kräva mer uppmärksamhet:

  • Ditt barn trotsar dig ständigt. Han eller hon är medvetet olydig och trotsig för att testa din auktoritet och skapa en maktkamp i er relation.
  • Ditt barn kräver att du omedelbart tillgodoser önskemål. Han eller hon ignorerar dina skäl till att inte göra det.
  • Han eller hon har besvärliga raseriutbrott, kastar saker och har sönder föremål i ett försök att få sin vilja igenom.
  • Ditt barn skriker eller använder fula ord mot dig om du försöker sätta gränser eller hävda din auktoritet.

Vad ska jag göra om mitt barn inte respekterar mig?

Var ett gott föredöme

Nyckeln är att uppmuntra respektfullt beteende hos dina barn och vara en positiv förebild. Men det är inte lätt. Det kräver mycket viljestyrka och tålamod för att hantera de konflikter som uppstår mellan er.

Det är viktigt att du håller dig lugn och samlad med dina barn. Du får aldrig hota dem verbalt eller skada dem fysiskt.

Dessutom måste du reagera på ett väl avvägt sätt när dina barn gör misstag. Visa dem att det är okej att vara mänsklig och göra misstag då och då. De ser då att ånger och förlåtelse är värdefulla dygder.

Sätt tydliga gränser

Det är verkligen viktigt att fastställa beteendemönster som föräldrar. Barn måste få en tydlig förståelse för vilket beteende som är helt oacceptabelt och vilket beteende som är ovälkommet men inte lika allvarligt. På samma sätt måste de veta att om de korsar en sådan gräns kommer det att få konsekvenser.

När du inför dessa regler är det viktigt att du gör det på ett konsekvent sätt. Det vill säga bör du försäkra dig om att du alltid följer dem. Du måste hela tiden respektera gränserna och tillämpa konsekvenserna om barnet överträder dem. Om du ​​gör undantag förlorar du trovärdighet och visar dem att du saknar konsekvens.

På samma sätt är det viktigt att du snabbt följer upp med straff när de har gått över gränsen så att de vet att det finns verkliga konsekvenser. På så sätt kopplar de snabbare ihop det och reglerna får bättre effekt.

Mitt barn respekterar inte mig: Lyssna och prata

Konsekvenserna behöver inte vara en form av hämnd eller straff. Du måste hitta ett kärleksfullt sätt att förmedla att sådana handlingar påverkar oss alla.

Försök alltid att vara närvarande och tillgänglig för dina barn. Fråga dem om deras känslor och uttryck dina egna känslor med. Försök att förhandla fram kompromisser och diskutera när ni inte håller med varandra om något.

Det bästa sättet att bygga en sund relation med dina barn är att ge dem ovillkorlig kärlek och respekt. Även om detta är långt ifrån det snabbaste eller enklaste sättet är det hur ni bygger ett sunt emotionellt band mellan er.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.