Lär ditt barn att inte reta andra

Många barn gör narr av andra utan att tänka på konsekvenserna. Att lära barn att inte reta andra är en viktig del av ett barns uppfostran.
Lär ditt barn att inte reta andra
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2020

Det är väldigt viktigt att lära våra barn att inte reta andra. Barn måste få lära sig att beteenden som att retas och mobba är skadliga och påverkar deras förmåga att relatera till människorna omkring dem.

Att reta andra kan såra alla inblandade

Vi tänker inte ofta på ett barn som retar andra som ett offer. Men i verkligheten döljer detta grymma beteende ofta svaghet och rädsla.

Att reta andra kan vara ett tecken på dåligt beteende som barnet har lärt sig hemma, eller så kan det vara ett tecken på att ett barn inte mår bra i sig själv.

I vissa fall retas barn som själva har utsatts för att andra barn har retat eller mobbat dem, detta som ett sätt att skydda sig själva.

Att lära sig värderingar börjar hemma. Vissa föräldrar misslyckas med att stoppa beteenden som att reta andra, helt enkelt för att de inte ser dessa beteenden som ett problem.

Det kan vara så att det i deras hem är normalt att göra dumma kommentarer om andra. När detta är fallet tar barn efter det de ser.

Aggressioner hemma

När ett barn retar andra barn är det värt att ta reda på varför. Brist på tillgivenhet eller aggressioner i hemmet kan utlösa mobbning hos barn.

Barn som växer upp i de här typen av miljö kan ta ut sin frustration mot andra genom verbala och fysiska attacker på sina till synes svagare kamrater.

Alla föräldrar måste förstå att när de inte är respektfulla mot andra kan detta utlösa ett aggressivt beteende hos deras egna barn. Det kan också påverka barnens prestationer i skolan och undergräva deras förmåga att bilda meningsfulla relationer med andra.

När det gäller disciplin måste föräldrar som ser sina barn mobba eller retas omedelbart vidta åtgärder.

Att lära barn att inte retas och att utbilda dem i alla frågor om känslor och relationer är något som tar tid. För att göra det måste vi hjälpa dem se att den här typen av beteende är fel.

Ett sätt att göra detta är att uppmuntra barnet att sätta sig in i den andra personens situation för att uppmuntra till empati.

lära barn att inte reta: barn retar ledsen pojke

Hur man lär ett barn att det är fel att reta andra

Att reta andra kan leda till att mobbaren blir isolerad, får dåliga betyg i skolan, får låg självkänsla samt blir mer aggressiv och osäker. Det strider mot alla regler om socialt acceptabelt uppförande.

Visa att andra kan göra samma sak mot dem

När ett barn retar andra försöker det ta kontroll över en situation och få uppmärksamhet. Detta kan vara det enda sättet att förhålla sig till andra som barnet känner till.

Det bästa sättet att stoppa detta beteende är genom att prata med ditt barn. Förklara vilken skada det orsakar andra och hur obehagligt det är att vara mottagare av den typen av beteende.

Det är också viktigt att visa ditt barn att det inte är riskfritt att reta andra. Om de fortsätter att göra det kan andra också välja att ge igen med samma mynt, vara aggressiva mot dem eller att andra barn väljer att inte leka med dem.

Föregå med gott exempel

Föräldrar måste vara goda förebilder och leva i enlighet med vad de predikar för sina barn. Det är också viktigt att stärka positivt beteende genom att berömma barn när de gör rätt sak.

Kärlek och tillgivenhet är viktigt för att lära barn att inte reta andra. Ett barn som känner sig älskat är mindre osäkert och det är långt mindre sannolikt att han eller hon tar till aggressioner.

Respekt och tolerans: viktiga värderingar

När barnet förstår skadan som åsamkas av grymma ord kommer han eller hon lära sig att acceptera andra människor och respektera deras olikheter.

Att utveckla värderingar som respekt och tolerans hjälper ditt barn att komma överens med andra.  Du hjälper ditt barn att växa upp till en bättre person i framtiden, förutom att du ger honom eller henne en lyckligare barndom.

Reflektion av vårt eget beteende

För att lära ditt barn att inte reta andra är det viktigt att reflektera över ditt eget beteende.

Föräldrar med låg självkänsla som har svårt att upprätthålla vänskapsband kan inte vara goda föredömen. Därför måste mammor och pappor lära känna och värdera sig själva för att hjälpa sina barn göra detsamma.

Att uppmuntra och motivera ditt barn är väldigt viktigt. Hjälp dem att få nya vänner, att vara positiva till andra och samarbeta. Det hjälper till att korrigera mindre sociala beteenden.

Ibland krävs det professionell rådgivning för att hjälpa barn att möta sina frustrationer, hantera sin ilska eller osäkerhet och lära sig hur de ska komma överens med andra.

Vad ska jag göra om mitt barn blir retat?

När våra barn är måltavlor för mobbning och blir retade av andra är det särskilt viktigt för föräldrar att ge sina barn trygghet och visa dem att inte vara rädda för vad andra säger om dem. En strategi kan vara att använda humor för att avleda elaka kommentarer.

Om ditt barn blir retat av andra, erbjud kärlek och förståelse. Förstärk ditt barns självkänsla och lär honom eller henne att vara sig själv, oavsett vad andra kan säga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castillo Quiñonez, G. G. (2015). Promover los valores sociales y familiares para evitar las burlas y el índice de malas palabras dentro del salón de clases en los niños de 4 a 5 años de la escuela Dr. Otto Arosemena Gómez año lectivo 2014-2015(Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación). http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13219
  • Reynolds, C., & Richmond, B. (1997). Escala de ansiedad manifiesta en niños (revisada). CMAS-R. Manual. México: El Manual Moderno.
  • Albornoz, N., Silva, N., & López, M. (2015). Escuchando a los niños: Significados sobre aprendizaje y participación como ejes centrales de los procesos de inclusión educativa en un estudio en escuelas públicas en Chile. Estudios Pedagógicos (Valdivia), 41(ESPECIAL), 81-96. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07052015000300006&script=sci_arttext

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.