6 värdefulla livsläxor från Harry Potter

"Vi har alla både ljus och mörker i själen. Det viktiga är vilken sida vi följer. Det är det som avgör vem man är." Sirius Black, från böckerna om Harry Potter.
6 värdefulla livsläxor från Harry Potter
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

De av oss som har vuxit upp med att läsa Harry Potter vet att berättelserna går långt utöver bara magi. Genom värderingar om hårt arbete, vänskap, kärlek och mod lär Harry Potter ut värdefulla livsläxor till läsarna.

I den här artikeln kan du upptäcka 6 livsläxor för barn (och vuxna) som vi vill dela med dig från denna legendariska bokserie.

Vilka är de största lärdomarna barn kan lära sig av Harry Potter?

1. Du bestämmer över ditt eget öde

I Harry Potter och de vises sten lär Harry oss en värdefull läxa så snart han anländer till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Alla förstaårselever måste sätta på sig en magisk sorteringshatt för att kunna tilldelas en av de fyra elevhemmen på Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw och Slytherin.

När det är Harrys tur överväger sorteringshatten att skicka honom till Slytheryns elevhem. Men han avvisar detta, eftersom han är helt på det klara med att han hellre vill tillhöra Gryffindor.

Därav lär han oss att vi har makten att fatta våra egna beslut och att vi är de som bestämmer vår egen framtid.

“Det är våra val i livet, Harry, som visar vilka vi egentligen är, mycket mer än våra medfödda egenskaper.”

– Albus Dumbledore –

Harry Potter med hatt
© Heyday Films

2. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån

En av Harry Potters bästa vänner, Hermione Granger, är den smartaste eleven på Hogwarts. Men andra diskriminerar henne på grund av hennes bakgrund.

Hon är dotter till två mugglare – med andra ord icke-trollkarlar. Men det är inte alls något hinder för henne. Trots sitt ursprung fortsätter hon att jobba hårt för att åstadkomma allt hon vill göra.

“Det betyder inget vad någon är född till, det som är viktigt är vad de växer till att bli.”

– Albus Dumbledore –

3. Att vara modig betyder att kunna möta sin rädsla

I Harry Potter är mod en av de största dygderna. Genom hela serien kan vi se många karaktärer utvecklas, och det gäller inte bara de som sorterats i “modets elevhem”, Gryffindor. Det finns en karaktär i synnerhet som visar exceptionellt mod, och det är Harry själv.

Från första början måste Harry möta alla möjliga fruktansvärda situationer och skrämmande odjur, till exempel dementorer. Och när det är dags att möta hans största skräck, Lord Voldemort, tvekar han inte.

4. Vad andra tror definierar dig inte

I Harry Potter och fången från Azkaban träffar vi Sirius Black, Harrys gudfar och hans avlidna föräldrars bästa vän. Trots de negativa åsikter och lögner som andra har spridit om honom visar Sirius äntligen Harry och alla andra vem han egentligen är.

Men i alla böckerna i serien är andras åsikter om Harry alltid något som kommer upp. Harry känner ofta av hat från sina fiender och likgiltighet från de som ständigt ser på honom med förakt och misstro. Men vår hjälte fortsätter alltid framåt trots alla svårigheter han upplever i sitt liv.

Harry Potter
© Heyday Films

5. Döm inte en bok efter omslaget

Genom karaktären Severus Snape, läraren i trolldryckskonst, lär vi oss livsläxan att hur någon verkar vara på utsidan kan vara vilseledande. Dessutom finns det alltid en historia bakom varje persons handlingar. Därför är det viktigt att ta sig tid att lära känna människor innan man dömer dem.

Dessutom lär Snapes karaktär oss en annan värdefull läxa. Den är att, även om det inte alltid är lätt att veta hur man kan förlåta och älska är det bäst att göra det utan att tveka och det gör oss till bättre människor.

6. Kärlek och vänskap är de mest kraftfulla krafterna i Harry Potter-böckerna

Alla Harry Potter-böcker är fulla av magi och fantastiska trollkarlar och häxor, men det är inte allt de handlar om. Författaren J.K. Rowling visar oss att kärlek och vänskap är det som verkligen betyder något och vad som verkligen är mäktigt i livet. Det var de två elementen som i slutänden räddade Harry i denna oförglömliga saga.

Sammanfattningsvis, vad Harry Potter-berättelserna lär oss är att styrkan att möta sina problem har mycket att göra med människorna vi har omkring oss. När vi omger oss med lojala och stöttande vänner gör de oss ännu starkare.

“Vi är bara lika starka som vi är förenade, så svaga som vi är delade.”

– Albus Dumbledore –

Så nu när du har tittat närmare på Harry Potter-böckerna och vilka livsläxor de lär oss, varför inte presentera dem för dina barn? Eller kanske titta på filmerna tillsammans hela familjen? Och naturligtvis ta dig tid att diskutera var och en av dessa meningsfulla livsläxor med din familj.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.