Skadlig skam hos barn: Hur utvecklas det?

Skam är en känsla som hjälper oss att förbättra olämpliga beteenden. Problem uppstår dock när ett barn associerar denna känsla med rädsla och det blir till skadlig skam.
Skadlig skam hos barn: Hur utvecklas det?

Senaste uppdateringen: 16 juli, 2021

Det är vanligt att skämmas ibland. Detta är en normal känsla som ibland gör oss ledsna när våra misslyckanden blir avslöjade. Till exempel om vi gör ett misstag när vi pratar inför publik eller snubblar och faller. Detta kan dock förvandlas till skadlig skam hos barn om de från en ung ålder börjar associera skam med rädsla.

Skam i sig är inte dåligt. I själva verket kan detta till och med vara en användbar och positiv känsla eftersom den kan hjälpa oss att förändra olämpliga beteenden till mer acceptabla. Men vad händer om vi straffar barn direkt efter en situation där de känner skam? Hur utvecklar barn skadlig skam? Nedan ska vi ta itu med dessa frågor.

Skam, ett verktyg för barns lärande

Skam är en känsla som hjälper oss att förbättra olämpliga beteenden. Det är ett förvärvat och kulturellt beteende och det hjälper många unga människor att lära sig interagera i sitt samhälle.

Men olika kulturer får oss att utveckla olika beteenden eftersom det som kan förekomma i en kultur kanske inte är lämpligt i en annan. Som ett resultat kan beteenden som aktiverar skam skifta från en plats till en annan. Emellertid är själva känslan av skam universell.

skadlig skam: flicka med kramdjur

Det är väldigt normalt att barn skäms ibland eftersom det faktiskt är något som hjälper dem att passa in i samhället. Detta eftersom det förstärker, på ett negativt sätt, när de bryter mot en social norm. Det gör dem med andra ord mindre benägna att upprepa handlingen.

Vad händer om föräldrar straffar barn efter en situation där de skäms?

I dessa fall kan barnet associera en känsla av skam med rädsla och detta kan skapa hinder för deras lärande och utveckling. Det kan felaktigt få dem att känna sig utsatta och ensamma. Dessa känslor kan få barnet att känna sig missförstått eller få dem att känna att de inte är tillräckligt bra som de är.

Som ett resultat är det alltid viktigt att du försöker korrigera beteende med vänlighet och ömhet så att barn lär sig sin läxa, men inte associerar det med något dåligt. På det sättet fortsätter de att känna sig positiva. Samtidigt gör det att du kan hjälpa till att rätta till misstag utan att få barnet att känna sig mindre värdefull som person.

Varför utvecklar barn skadlig skam?

Barn som blir straffade för varje misstag de gör eller varje olämpligt beteende som föräldrarna ser kan till slut utveckla skadlig skam. Detta kan orsaka extrem förlägenhet, vilket kan påverka deras självkänsla och självförtroende. Därför kan det också ha en stor inverkan på deras liv.

Kan du överföra skadlig skam från dig själv till dina barn? Ja, du kan överföra destruktiv skam till dina barn på olika sätt. Du kan till exempel vara på en offentlig plats när ditt barn får ett raseriutbrott. Det kan göra att du känner dig generad och skäller ut honom eller henne. Detta ger budskapet att orsaken till barnets raserianfall inte är viktig, och i stället kommer ditt barn bara att skämmas.

Om detta händer är det bäst att prata med ditt barn och förklara varför du reagerade som du gjorde och varför deras beteende var olämpligt. Vi kan alla lära av våra misstag, och våra barn med.

Hur kan vi undvika skadlig skam hos barn?

Det är viktigt att föräldrar arbetar med sina egna känslor och reaktioner. Du måste vara medveten om vad som får dina barn att skämmas för att försöka åtgärda det. Som vi vet tar barn efter sina föräldrars beteende. För att försöka förhindra att du för över din egen destruktiva skam till dina barn, kan du ha följande tips i åtanke:

skadlig skam: pojke döljer ansiktet i händerna

Undvik straff och utskällningar

Om du vill att ditt barn ska ändra sitt beteende måste du visa empati. På så sätt kan ditt barn börja skilja mellan lämpligt och olämpligt beteende utan att du behöver ta till straff.

Utbilda alltid med positiv förstärkning

Om du fokuserar på positiv förstärkning kommer ditt barns hjärna att börja kontrollera impulser och utveckla nervkopplingar. Ju mer förståelse du visar ditt barn, desto mer kan de kanalisera dessa impulser. Blir de däremot kritiserade kommer de att göra motstånd mot alla försök att du styr deras beteende.

Var ett gott föredöme för de beteenden och de attityder som du vill se hos dina barn

Vi vet alla att föräldrar är de viktigaste förebilderna för sina barn. Barn accepterar helt naturligt att allt deras föräldrar gör är rätt och riktigt. Det betyder dock att det är svårt för dem att lära sig beteenden som de inte ser hemma. Så kom ihåg att om du skriker kommer de också att göra det.

Tala fritt och öppet och undvik att låta ämnen bli tabubelagda

Om det inte finns en öppen dialog hemma kan dina barn börja hålla hemligheter för dig om det gäller ämnen som får dem att skämmas. De är vanligt att barn börjar dölja saker som ni inte talar om eller som de tycker är felaktiga och detta orsakar större skada. Som ett resultat är det viktigt att låta bli att undvika vissa ämnen så att de inte blir tabu.

Undvik skadlig och destruktiv skam hos barn

Som du kan se så kan skadlig skam hos barn ge upphov till osäkerhet, låg självkänsla och lågt självförtroende, och även flera andra problem. Nu när du vet vad det är och hur du kan hindra barn från att utveckla det här problemet kan du använda några av de tips som vi har diskuterat här. Det är särskilt viktigt för att förhindra att denna typ av skam överförs från en generation till en annan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.