Prata med dina barn som om de vore magiska varelser

Prata med dina barn som om de vore magiska varelser
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2021

Prata med dina barn som om de vore magiska varelser, skapta av vänlighet och utrustade med ödmjukhet, respekt och visdom. Genom att göra det, och verkligen tro på det, får du dem att agera i enlighet med det. De kommer att växa upp till fantastiska vuxna som formats av de frön du planterade i dem.

De flesta föräldrar vet att det inte alltid är lätt att införa värderingar hos sina barn, men som vi alltid påpekar här på Att vara mamma är det få saker som är viktigare än att föregå med gott exempel.

Det finns också något annat vi aldrig får glömma som föräldrar; vi måste anta rollen som kunskapsarkitekter, och denna kunskap måste ha sin grund i känslor – kunskap som kan forma hjärtan och sinnen.

Maria Montessori sa en gång: “Du måste plantera bra idéer hos barn, för även om de inte förstår dem på en gång kommer åren som går dechiffrera idéerna och få dem att blomstra i deras hjärtan.”

Denna kunskapsarkitektur, som är pedagogisk och underbar, kräver av oss all vår energi och tid, men det är en daglig insats som är värd att investera i.

Vi kommer att förklara hur man gör detta.

Prata med dina barn: Dina barn är magiska varelser, låt dem se, känna och tro att de är speciella

magiska varelser: mor håller barn

Bara för att man försöker få sina barn att tro att de är speciella betyder inte att de kommer tycka att de är bättre än alla andra. Det hjälper dem att betrakta världen med självförtroende, veta att de är älskade, kämpa för sina drömmar, få en röst i världen och bygga upp sin självkänsla dag för dag.

Här är några tips och dagliga handlingar som kan ge dina barn inre styrka och få dem att känna sig värderade och speciella:

 • Ge värde och mening till allt dina barn säger. Prata med dina barn och förstärk positivt vad de gör bra, och undvik att kritisera och bestraffa deras misstag. När de gör något fel, hjälp dem att ändra sitt beteende genom att förmedla ditt förtroende för dem.
 • Uppskatta deras värde offentligt.
 • Uppmuntra deras fantasi och erbjud möjligheter för lärande som de kan njuta av, där de kan knyta an till dig och sin miljö.

Ödmjukhet och vänlighet, två rötter som hjälper ditt barn att växa

magiska varelser: barn flyger på fåglar

Prata med dina barn om ödmjukhet så att de lär sig att bättre hantera frustration. Det kommer också lära dem att dela med sig, att inte känna sig överlägsna någon annan och att tänka på andra.

I och med det blir åren mellan 2 och 6 mindre intensiva för er, eftersom det vanligtvis är en ålder som karakteriseras som klassiskt egocentrisk.

Att vara snäll och vänlig är inte bara en fråga om social medvetenhet, det är en värdering för att växa som människa och är också förknippat med ödmjukhet.

Vänlighet är också nyckeln till att vara ett gott föredöme varje dag. Glöm inte att vänlighet överförs genom språk och ton, och på detta sätt ser våra barn hur vi behandlar andra.

Följ dessa steg för att lära dina barn vänlighet:

 • Lär dem att säga “tack” och förstå värdet av ordet i vardagen.
 • Lär dem att dela med sig, vänta på sin tur och alltid vara respektfull. Att förstå att det du och jag har kan bli “vårt”.
 • Låt dem interagera med andra barn från en ung ålder. Denna interaktion med sina kamrater hjälper dem att lära sig att dela idéer, ägodelar och preferenser…

Dina magiska varelser är kloka – ge dem kärlek att lära sig

magiska varelser: mamma läser för barn

Ett nyfiket barn är ett lättlärt barn, ett barn som känner sig fritt att interagera, fråga och ta itu med sina tvivel och intressen. Det är ett barn som tycker om att lära sig. Vi måste främja denna nyfikenhet.

Naturligtvis lär sig inte alla barn i samma takt. Varje barn har sina egna intressen och sina egna unika förmågor. Kom ihåg att alla barn är kloka och har en medfödd förmåga att interagera med omvärlden. De har förmågan att finna glädje och se saker från ett annat perspektiv som vi som vuxna har förlorat.

Vi måste uppmuntra denna gåva, integritet och magi som gör att de kan njuta av saker med en så oöverträffad intensitet.

Ett barn som känner sig tryggt, stöttat av sina föräldrar, älskat och värderat för allt det gör kommer vara ett barn som tycker om att lära sig. Han eller hon kommer att fortsätta utöka sin potential.

Kom ihåg att påminna dina älskade barn varje dag om att de är kloka, ödmjuka och mycket speciella magiska varelser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
 • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.