4 tips för att förstå dig på din 2-åring

4 tips för att förstå dig på din 2-åring
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla föräldrar talar om tvåårsåldern ett svårt eller till och med skrämmande stadium i deras barns liv. Sanningen är att förstå din 2-åring kan vara ett näst intill omöjligt uppdrag. För dem som ännu inte har stött på detta stadium kan det verka vara en överdrift. Men de som har överlevt det kommer att förstå precis vad vi talar om.

Problemet är att vi angriper problemet från fel håll. “Det är en fråga om att ha rätt attityd” är vad föräldrar som har upplevt dessa strider kommer att bekräfta. Det är omöjligt att förstå ett barns speciella värld ur en vuxens skarpa synvinkel. Som vuxna måste vi vara mer flexibla.

Och med god anledning. Det är bara så att barnen i denna ålder inte har möjlighet att sätta sig in i någon annans situation. Och de är långt ifrån att kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar. Men den här lilla krabatens framtid beror på våra reaktioner som föräldrar.

Därför tar vi dig med genom en serie av användbara tips som hjälper dig att förstå din 2-åring i den här artikeln. Först då kommer du att kunna gå denna period, som annars kan bli en förälders mardröm, till mötes.

Skapa ett avstånd mellan ditt barns handling och din reaktion.

-Anonym-

4 tips för att förstå din 2-åring

2-årig flicka

Ditt barn förstår inte gränser ännu

Denna ålder handlar om att testa sociala normer. De små testar sina föräldrar. De prövar dem. De studerar vad som händer om de sparkar på bordet. De leker med maten, de strör sina leksaker omkring sig och vägrar att plocka upp dem, de kastar saker på golvet, de tar av sig skorna och klär även av sig sina kläder ibland.

Ditt barn kan lova om och om igen att det inte kommer att göra om det igen, men de är tvångsmässiga återfallsförbrytare. Ditt barn leker med och analyserar var gränsen går, som ett sätt att känna sig bekräftat och värderat. Det bästa alternativet är att ignorera dess dåliga beteende och istället stärka det när det lyssnar.

Ditt barn förstår inte straffens dimensioner

Många gånger kan du känna att det är omöjligt att förstå din 2-åring. Enkelt uttryckt, han har använt upp allt ditt tålamod, han har tröttat ut dig och nu vet du inte vad du ska ta dig till. När du varnar honom, verkar han inte bry sig särskilt mycket om det. Men när du genomför bestraffningen så verkar hans tårar inte ha någon ände.

Om du tror att ditt barn inte förstår dig eller inte kan skilja mellan negativa och positiva budskap så har du fel. Han förstår bara inte konsekvenserna av sina handlingar, och inte heller vad en bestraffnings hårdhet innebär. Mildra inte konsekvenserna. Handla omedelbart så att han kan lära sig se sambandet mellan orsak och verkan.

Ditt barn är oberört istället för att visa tacksamhet

Eftersom ditt barn inte vet hur man delar med sig, bestämmer du dig för att ge henne en present – samma leksaker som hon alltid bråkar om med sina kusiner och när hennes vänner är på besök.

Gör din lillas reaktion på överraskningen dig förvirrad?

Oroa dig inte, det är inte så att hon inte blev glad. Det är bara att hon känner sig överväldigad. Hon är överväldigad av nya känslor som hon aldrig har känt förut: Tacksamhet och enorm lycka. I det här fallet behöver du bara vänta på att ditt barn ska växa till sig lite så att du kan bevittna hennes glädje när hon får något hon önskar sig.

Svar som gör att du känner att du inte nått fram

Om din 2-åring, trots att hon vanligtvis är så pratsam, bara svarar på konkreta frågor, ta det bara lugnt. Detta är en vanlig reaktion i den här åldern. Det är svårt för barn att sammanfatta eller bearbeta när de står inför flera “öppna” frågor som kräver ytterligare förklaring. Därför väljer hon helt enkelt tystnad, för hon vet inte hur man ska prioritera ännu eller så vet hon inte vart hon ska börja. Lösningen är enkel: Gör dina frågor mer specifika och mindre öppna.

Ett annat vanligt svar på våra frågor är “va?”. Oroa dig inte. Ditt barn ber bara om mer tid att bearbeta frågan. Hennes uppmärksamhet är flyktig och hon är mycket lättdistraherad vid denna ålder. Fånga hennes uppmärksamhet genom att tala långsamt och håll ögonkontakt.

Förstå din 2-åring: Svårt men inte omöjligt

2-årig pojke leker med klossar

Som du kan se har alla ditt barns beteenden en bakomliggande orsak. Försök att hålla dig lugn så att du kan förstå din 2-åring. Lösningen ligger i de detaljer som så ofta gör oss desperata som föräldrar och är mycket enklare än du tror!

Vi pratar om “den hemska trotsåldern” hos vår 2-åring, och betraktar denna ålder som något komplicerat och prövande. Men med lite tålamod, viljestyrka, hängivenhet och några smärre uppoffringar, kommer du att finna att det är långt ifrån omöjligt att ta sig igenom detta stadium helskinnad. Så hur mår du, mamma? Kan du identifiera dig med dessa problem? Vilken lösning har du hittat för de vanligt förekommande problemen i samband med detta stadium?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • De Piaget, T. D. D. C. (2007). Desarrollo Cognitivo: Las Teorías de Piaget y de Vygotsky.
  • Etxebarria, I. (2003). Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo. EG Fernández-Abascal, MP Jiménez y MD Martín (Coor.). Motivación y emoción. La adaptación humana, 369-393.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.