Takt: En viktig värdering att lära sina barn

I en värld som domineras av sociala nätverk har det blivit vanligt att människor publicerar allt de gör. I den här artikeln kommer vi att prata om takt som en viktig värdering att lära sina barn.
Takt: En viktig värdering att lära sina barn
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Takt eller diskretion kan tyckas vara en värdering som har blivit nästan föråldrad och omodern. Det är dock en mycket viktig värdering att lära våra barn från en ung ålder, särskilt i dagens värld. I den här artikeln förklarar vi varför.

Att exponera dig själv och allt du gör är nästan normen nuförtiden. Det spelar ingen roll vad det är. Till exempel vad du lagar för mat, vart du reser, vilka kläder du har på dig och var du handlar, vad du gör när du är uttråkad och till och med vad din hund gör.

Målet är att dela och exponera ditt privatliv så att din närmaste krets kan se det. Men även för att, och detta är det egentliga målet för många, nå ett så stort antal människor som möjligt.

Takt: En viktig värdering

Takt innebär att man är försiktig eller reserverad. Att man inte berättar allt man vet och att man kan bevara hemligheter när andra inte behöver känna till dem. Det är relaterat till försiktighet, både för att kunna bedöma vad som kräver takt och i hur man talar eller agerar.

På så sätt är en taktfull person reserverad, måttlig, återhållsam och försöker inte dra till sig uppmärksamhet, varken med sina handlingar eller med sitt utseende eller sina uttalanden. En taktfull person behöver inte prata om sig själv eller andra eller dela med sig av allt han eller hon gör.

Därför beskriver man ofta människor som är taktfulla som att inte sticka ut eller utmärka sig. Detta är mycket relativt och diskutabelt.

diskretion är en viktig värdering: mamma talar med dotter

Takt, en viktig värdering eller ett föråldrat tankesätt?

En värdering är en egenskap som en person uppskattas eller är ansedd för. Och som vi nämnde i början av den här artikeln anser inte alla att takt är någon viktig värdering.

På sociala nätverk har särskilt ungdomar och unga vuxna inte för vana att vara taktfulla och hålla sina privatliv privata. Det är faktiskt tvärtom. Sättet att vara i vårt nuvarande samhälle är att visa upp sig själv, prata mycket om sig själv och andra, blanda sig i andra människors liv och låta dem blanda sig i ditt.

Takt är dock uppskattat, specifikt i vissa områden och miljöer samt för de människor vi förhåller oss till. Med andra ord, i vissa yrken eller i vissa sociala sammanhang är takt en viktig värdering och relationer skapas för att respektera vissa områden av personlig integritet, vanligtvis relaterade till ens privatliv.

Särskilt när det kommer till förhållandets sammanhang eller omfattning är takt väl ansett i relation till hur man talar, i vilken ton och vid vilken tidpunkt. Dessutom uppskattar folk takt i förhållande till handlingar och sätt att uppföra sig och även sättet man klär sig. Överflöd och extravaganser är inte väl accepterade i vissa sammanhang.

“Det kan inte finnas någon nåd där det inte finns något gott omdöme.”

– Miguel de Cervantes –

Hur man lär sina barn om takt

Visa dina barn att:

  • Taktfulla människor ofta har goda vänner. Förklara för dem att grunden för takt är förtroende och tillit. När människor vet hur man bevarar en hemlighet eller inte skvallrar om vad någon annan säger till dem är de pålitliga.
  • Förklara att det inte gör dem unika eller annorlunda att berätta om sina liv på sociala medier, eftersom nästan alla gör samma sak.
    diskretion är en viktig värdering
  • Betona vikten av takt i förhållande till deras egen säkerhet. Ju mer taktfulla de kan vara om var de bor, vem de är vän med eller vllka platser de besöker, desto bättre skyddade är de. På så sätt kan de undvika dåliga upplevelser eller situationer där de stöter på farliga människor.
  • Lär dem att det är okej att dela sina intressen och sin hobby online och med sina vänner, men samtidigt är det okej att skydda viktiga tankar och känslor. Det är bara ok att dela dem med familj eller nära vänner, eftersom bara de kan förstå dem på ett uppriktigt sätt och respektera dem.
  • Betona att taktfulla människor vanligtvis är smarta. De pratar inte om allt eftersom de tror att de vet allt. Tvärtom vet de hur man lyssnar, observerar och reflekterar innan de ger sin åsikt och försöker att inte döma, för de vet att de inte vet allt om andras liv eller om deras omständigheter.

Taktfullt uppfostrade barn…

Just för att vi lever i ett samhälle där det är så lätt och vanligt att vara öppen inför hela världen och där det är så lätt att tala om allt och alla måste du införliva värderingen takt hos dina barn.

På grund av tiden vi lever i, med konstant exponering och extroversion, måste du lära dina barn att vara taktfulla. Försök få dem att förstå att vissa delar av deras liv bör förbli privata, för deras framtid och säkerhets skull.

Även om ditt barns personlighet är mer utåtriktad bör du lära honom eller henne att vara taktfull. Hur socialt och utåtriktat ditt barn än må vara måste han eller hon veta hur man beter sig taktfullt inom vissa områden eller i vissa sammanhang. De kommer någon gång under sina liv att uppskatta när de själva stöter på taktfulla människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.