Hur mycket vet du egentligen om barns rättigheter?

Barns rättigheter är viktiga, men vet du vad de innebär?
Hur mycket vet du egentligen om barns rättigheter?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2019

Har du någonsin tänkt på barns rättigheter? Vilka rättigheter har de? Respekteras de? Vem ser till att de följs?

Många gånger tar vi barns rättigheter för givet utan att verkligen veta vad de handlar om. Konceptet känns ofta abstrakt eller svårt att förstå.

Barns lycka, skratt och oskuld väcker ofta vår bleknande optimism. De påminner oss om att vi som vuxna fortfarande kan göra underverk, och att det finns hopp och glädje i livet. Utan barn skulle vi aldrig komma ihåg att vi en gång var barn själva. Vi lekte utomhus i solen och upptäckte en värld som var helt ny för oss. Vi trodde också en gång att allt var möjligt… Men i vilket syfte?

Tyvärr har många barn inte den barndom de förtjänar. Det finns tusentals barn som måste möta orättvisor varje dag, och som berövas chansen att uppleva en lycklig barndom.

Barns rättigheter genom tiderna

På 1800-talet och fram till början på 1900-talet, när vuxna inte fanns till hands för att hjälpa sina barn, hade många barn inget annat alternativ än att lämna skolan och bli en del av arbetskraften. Dessa barn var i praktiken föräldralösa. Det spelade ingen roll hur gammalt ett barn var eller hur fysiskt starkt det var. Fabrikerna var bara intresserade av billig arbetskraft och att gå med vinst.

Barn tvingades arbeta i gruvor och fabriker under nästan slavliknande förhållanden och tjänade inte mer än ören. Flickor var föremål för samma verklighet, men många av dem tvingades också till prostitution. Därför upprättade aktivister organisationer för att försvara barns rättigheter.

I början av 1900-talet hade föräldraläsa barn inget som helst hopp om ett bra liv. Därför upprättades många olika rörelser för att ge barn stöd.

Ett alarmerande antal barn levde i förtvivlan, särskilt under första och andra världskriget. Detta fångade uppmärksamheten från Nationernas förbund (NF), föregångare till Förenta nationerna (FN) som bestämde sig för att vidta åtgärder.

Således kom Genèvedeklarationen till år 1924. Denna deklaration erkände officiellt barns rättigheter för första gången.

Barn med spade som jobbar i fälten.

Vilka rättigheter har barn?

Barn är människor med omistliga rättigheter. År 1989 skapades i en serie deklarationer och sammankomster den nuvarande konventionen om barnens rättigheter. Detta avtal erkände för första gången att barn förtjänar sina egna rättigheter.

De 193 länder som involverades i undertecknandet av avtalet fastställde att de skulle utveckla alternativ för att skydda barn och skydda deras intressen. De åtog sig att slåss på barnens sida i denna kamp.

Samma avtal består av totalt 54 artiklar, som man kan dela upp i 5 grundläggande rättigheter eller vägledande principer. Dessa rättigheter anses vara omutliga, oavsett vilka lagar, kulturer och åsikter som finns i de deltagande länderna.

1. Rätten att leva utan diskriminering

Alla barn har samma rättigheter. Ett barns fysiska egenskaper, ekonomiska status, ras, kön eller sexuella identitet påverkar därför inte hans eller hennes rättigheter. Precis som vuxna bör barn respekteras och behandlas som värdefulla människor.

2. Rätten till liv, överlevnad och full utveckling

Alla barn har rätt att få skydd. Barn behöver utvecklas i en adekvat miljö med tillräcklig mat och utbildning. Brist på resurser kan ofta leda till känslomässiga och även fysiska problem som barnet bär med sig in i vuxenlivet.

Två barnarbetare som bär en smutsig tunna.

3. Rätten till deltagande

Även de minsta barnen har rätt att få sina åsikter hörda. Barnets ålder eller förmågor spelar ingen roll – de bör bli konsulterade i varje situation som påverkar dem. De har också alltid rätt att uttrycka sig, och deras åsikter är lika mycket värda som en vuxens.

4. Rätten till anständigt boende

Rätten till anständigt boende är en av de mest kända av barnens rättigheter. Barn behöver växa upp i en adekvat miljö där de är fria från rädsla och även fara. Barn ska ha ett säkert utrymme där de kan utvecklas på bästa sätt.

5. Barnets bästa

Eventuella beslut, som till exempel vårdnad, eller lagar som involverar minderåriga måste ta barnets bästa i beaktande. Denna rätt kan därför strida mot barns rätt till deltagande, för ofta är det barn vill inte det som är bäst för dem.

Barns rättigheter idag

Förenta nationernas generalförsamling godkände och ratificerade dessa rättigheter för barn. Men de respekteras inte alltid. Det finns fortfarande länder som tillåter barnarbete och till och med reglerar det. I dessa länder arbetar barn fler timmar än vad som till och med är rekommenderat för en vuxen. Dessutom är arbetsförhållandena där de arbetar inte alltid lämpliga för människor.

På många platser runtom i världen har barns liv inget värde. Många barn involveras i maffianätverk och prostitutionsindustrin.

De som har hand om detta bryr sig inte alls om skadan de åsamkar barnen. De bryr sig bara om att skörda fördelarna och fortsätta med sin “verksamhet”. Det kan hända överallt, inte bara i utvecklingsländer utan också i västvärlden.

Många ideella och icke-statliga organisationer har kämpat mot detta problem i flera år.

De har räddat många barn genom åren och har kunnat erbjuda dem det som deras förtryckare berövat dem, enkla saker som mat, ett tak över huvudet och värmen av ett hem.

Det finns olika program vars syfte är att rädda barn som befinner sig i ogynnsamma omständigheter, fattigdom och liknande. Genom programmens insatser får barnen mat, ett hem och till och med resurser för att fortsätta med sina liv. Detta inkluderar självklart utbildning.

Vem garanterar barns rättigheter?

Organisationen som officiellt är ansvarig för att skydda barns rättigheter är UNICEF. FN skapade specifikt UNICEF för att ge humanitärt bistånd till barn och också mödrar i utvecklingsländer.

Det är viktigt att vi informerar oss om verkligheten för många barn i världen. Oavsett om du har haft svårigheter i din egen barndom eller inte finns det saker du kan göra för att bekämpa misshandel och försummelse. Faktum är att du även kan göra det hemifrån .

Låt oss jobba hårt för att ge barn det de verkligen behöver och uppmuntra till förändring i världen.

Tack och lov bor vi i ett land som respekterar barns rättigheter, m en vi får aldrig glömma att andra barn inte alltid har sådan tur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.