Olika teorier som förklarar social utveckling

Vi är sociala varelser direkt från dagen då vi föds. Idag tittar vi närmare på några intressanta teorier som förklarar social utveckling.
Olika teorier som förklarar social utveckling
Marta Crespo Garcia

Skriven och verifierad av pedagogen Marta Crespo Garcia.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många olika teorier som förklarar social utveckling. De förklarar bland annat hur den sociala miljön påverkar ett barns utveckling på kognitiv, emotionell och social nivå.

“Det finns i varje barn i varje steg ett nytt mirakel av kraftfull utveckling.”

– Erik H. Erikson –

Urie Bronfenbrenners ekologiska teori för social utveckling

Bronfenbrenner föreslår å sin sida ett ekologiskt perspektiv på utvecklingen av mänskligt beteende. Enligt denna psykologs teori är utveckling och lärande ett resultat av interaktion mellan objektet och dennes miljö. Detta innebär att barnets miljö och alla system som det är en del av påverkar deras kognitiva, moraliska och relationella utveckling.

Denna typ av ekologiska miljö är en uppsättning av flera system med olika nivåer. Dessa nivåer är dessutom sammankopplade; varje nivå innehåller de andra och de är beroende av varandra.

barnets miljö påverkar dess utveckling

Systemen inom den ekologiska teorin

  • Mikrosystem. Den mest interna och närmaste miljön där individen utvecklas (familj, skola, vänner osv).
  • Mesosystem. Omfattar samverkan mellan två miljöer eller mikrosystem. Här interagerar den utvecklande personen med andra och deltar aktivt (familj-skola, familj-vänner osv).
  • Exosystem. Det här är miljöer som inte direkt inkluderar den utvecklande personen. De kan dock påverka dennes miljö och därmed dennes utveckling. När det gäller ett barn kan detta exempelvis vara dess föräldrars arbetsplats. Barnet deltar inte i miljön, men den kan påverka barnets utveckling på ett implicit sätt (tidstillgänglighet, föräldrarnas stress osv).
  • Makrosystem. Det här är de element där personen utvecklar sig kulturellt. Mer specifikt är detta den uppsättning värderingar, religion, de traditioner osv. som utgör individens kultur. Denna nivå påverkar hur andra system kan uttrycka sig.
  • Kosmosystem. Detta innefattar den tidsmässiga dimensionen. I enlighet med det ögonblick i livet som personen genomlever, kommer händelserna i den omgivande miljön att påverka personen på ett eller annat sätt.

”Vi som nation behöver ombildas i de nödvändiga och tillräckliga förutsättningarna för att göra människor mänskliga. Vi behöver ombildas inte som föräldrar utan som arbetare, grannar och vänner; och som medlemmar i organisationer, kommittéer, styrelser – och särskilt de informella nätverk som kontrollerar våra sociala institutioner och därmed bestämmer livsvillkoren för våra familjer och deras barn.”

– Urie Bronfenbrenner –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.