Avundsjuka hos barn: Orsaker och lösningar

Mot syskon, vänner eller klasskamrater, över vänskap, betyg eller leksaker: avundsjuka hos barn kan utlösas av olika saker. En sak är säker: den här känslan är inte konstruktiv.
Avundsjuka hos barn: Orsaker och lösningar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 oktober, 2018

Avundsjuka är en negativ känsla som nöter på själen hos den person som känner det. Hos vuxna handlar det ofta om pengaproblem, arbetsplatsdramatik och relationsproblem. Men vad kan orsaka avundsjuka hos barn? I den här artikeln kommer vi ta reda på det.

Avundsjuka är en känsla av ångerfull sorg eller oro över andras tillhörigheter eller framgångar, eller en önskan att ha något som inte är vårt. Trots att folk ofta förnekar det är det mycket vanligt att känna sig avundsjuk.

Faktum är att denna känsla är praktiskt taget universell. Hur mycket vi än försöker undvika det, kommer vi alla sannolikt att vara avundsjuka vid någon punkt i våra liv. Det här är en naturlig reaktion på vår sociala miljö.

I många fall känner vi oss inte avundsjuka på grund av något vi saknar. Människor som är avundsjuka kan leva ett bekvämt liv och vara relativt privilegierade. Ändå känner de sig avundsjuka på andras lycka, materiella tillgångar eller till och med möjligheter andra har.

Avundsjuka hos barn: Vad orsakar det?

Avund tenderar att väckas av saker som är viktiga för oss. För barn kan det här vara:

  • Betyg i skolan
  • Leksaker eller andra materiella ägodelar
  • Vänner
  • Fysiska egenskaper som att vara längre, smalare eller starkare
  • Uppmärksamhet från vuxna (främst föräldrar och lärare)
Avundsjuka hos barn

Som vi har sagt är avundsjuka hos barn och vuxna inte kopplad till att “inte ha” något. I många fall har barn nästan allt de kan önska, men när de ser att deras vän har något de gillar, blir de omedelbart avundsjuka på denne och vill ha det också.

En av förklaringarna till denna känsla kan vara att dessa barn inte är vana att känna sig “missgynnade” i förhållande till andra.

De har alltid varit dem som har vad andra vill ha. När situationen är omvänd, tycker de inte alls om det.

“Människor som är avundsjuka känner avund mot lycka, materiella ägodelar eller till och med möjligheter som andra har.”

Vad ska man göra med ett avundsjukt barn

Utöver den specifika situation som har utlöst denna känsla, är avund orsakad av en underliggande brist på självförtroende, tillgivenhet eller självkänsla, vilket måste åtgärdas.

Med andra ord, barn som alltid vill ha mer eller bättre än andra, tror ofta att om de inte får det, kommer de inte att lyssnas på, älskas eller värderas.

Nedan följer några praktiska tips som kan hjälpa till med att ta bort lite av denna ilska.

Jämför dem inte med andra barn

Jämförelse stjäl glädjen, som ordspråket säger. Säg inte: “Du borde vara mer som Peter, som får så fina betyg” eller “Varför kan du inte göra mål som Johan?”

Du kommer inte att motivera din lilla att försöka hårdare. Faktum är att du kommer att skapa en atmosfär av ohälsosam konkurrens.

Vad du kan göra istället är att sätta realistiska mål baserade på ditt barns egna förmågor. Dessa bör kunna uppnås på kort till medellång sikt, för att barnet ska känna sig entusiastiskt.

På det här sättet, snarare än att göra något bättre än alla andra, uppmuntrar du ditt barn att vara den allra bästa versionen av sig självt.

“Avund bör alltid tas som en anledning att försöka hårdare, och aldrig som en önskan om att andra ska få det sämre.”

Ge dem uppmärksamhet och tillgivenhet

Få saker är lika viktiga under barndomen som att känna sig eftertraktad. Den uppmärksamhet, förståelse och respekt som barn får får inte baseras på deras betyg, idrottsförmåga eller någon annan form av prestation.

Få dina barn att känna att de är viktiga för dig, oavsett omständigheterna. På så sätt kommer de inte att övervinnas av avund när ett syskon eller en vän får något som de vill ha. Föräldrarnas kärlek är den bästa medicinen för avundsjuka hos barn.

Ensam pojke i förgrunden med mamma, pappa och lillasyster i bakgrunden tillsammans

Prata med dem om deras känslor

Med detta menar vi inte bara att du ska berätta för dem att avundsjuka har negativa effekter eller “förbjuda” dem att känna sig avundsjuka mot andra. Faktum är att avundsjuka hos barn även kan kanaliseras på ett positivt sätt.

Hur kan du göra det? Försök att uppmuntra en känsla av sund konkurrens och tävlingsinstinkt. Det vill säga, om en vän får bättre betyg, kan ditt barn försöka hårdare för att förbättra sig självt.

Om ett annat barn är bättre på tennis, kanske de kan träna tillsammans och uppmuntra varandra, eller till och med spela dubbel i en tävling.

Avundsjuka hos barn kan vara en viktig drivkraft. Men det bör alltid tas som en anledning att försöka hårdare, och aldrig som en önskan om att andra ska få det sämre.

Slutligen, glöm inte att barns beteende bara är en återspegling av deras föräldrars. Av denna anledning bör du undvika att högt uttala elaka kommentarer (särskilt inför ditt barn).

Hjälp ditt barn att utveckla en förståelse och uppskattning för andras prestationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Laura Quintanilla & Encarnación Sarriá. (2009) Emotional comprehension in an envy context in Zapotec and Spanish 3- to 5- year-old children: An exploratory study, Infancia y Aprendizaje, 32:4,499-516, DOI: 10.1174/021037009789610359
  • , . (2017) Children’s understanding of depreciation in scenarios of envy and modesty. European Journal of Developmental Psychology 14:3, pages 281-294. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2016.1200029
  • Martínez, L. M. R. (2005). Celos y envidia: emociones humanas. UNAM.
  • Montañés, M. C., & Iñiguez, C. G. (2002). Emociones sociales: enamoramiento, celos, envidia y empatía. https://www.uv.es/~choliz/EmocionesSociales.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.