Hur man hanterar känslor genom teater

Teater är det perfekta verktyget för att människor ska lära sig att hantera känslor. I den här artikeln visar vi några övningar som kan hjälpa barn att göra det. Vi kommer också att berätta allt du behöver veta om detta ämne.
Hur man hanterar känslor genom teater
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2019

Teater är en aktivitet som har många terapeutiska fördelar. Det är faktiskt en disciplin som låter dig bearbeta, bekanta dig med och uttrycka dina känslor. Låt oss ta en titt på hur vi kan hantera känslor genom teater.

Att uttrycka de mörkare aspekterna av den mänskliga karaktären kan vara mycket tröstande och betryggande för människor. Att agera ger många möjligheter att utforska våra innersta mörka vrår och hemligheter. Tolkningar av karaktärer och roller gör att människor kan förändras på en personlig nivå.

På samma sätt är den viktigaste aspekten av teatern att den låter oss uttrycka oss kreativt, att den låter oss ta fram alla de mörka aspekterna som lever inuti oss.

Genom att spela roller som är tyranniska, själviska och destruktiva, kan du släppa ut negativ energi som är fast inom dig. Om du inte släpper ut dessa känslor kan det påverka din psykiska och fysiska hälsa.

Teater hjälper barn att utvecklas

Teatern kan gynna barns utveckling. Det är en möjlighet för unga att lära sig att hantera känslor. De kan experimentera med sina förhållanden till sina kroppar, med andra människor, med skönhet, och till och med ideologier, värderingar och problem.

Ungdomar kan också se vardagliga känslor och situationer i teatern. Men de uttrycker dem med en lite mer konstnärlig dimension. Det innebär att de har en givande upplevelse så att de bygger sina relationer med världen.

Teater erbjuder bland annat barn kunskaper om deras egna kroppar, känslor och reaktioner. Den lär dem också att lyssna, om samverkan, empati, sunda relationer och hur man ökar sin självkänsla.

Barn tittar på teater

I sig skapar teatern ett utrymme där människor kan skapa olika situationer och förutsättningar. Dessutom kan de återskapa och tolka roller för att använda dem för ett ändamål.

Fler och fler skolor införlivar teater och dramatik i sin läroplan. Det beror på att konstnärlig utbildning är mycket viktig för mänsklig utveckling i sin helhet. Att ha teaterlektioner gör att eleverna kan arbeta med och utvecklas inom detta område. Dessutom är det ett utmärkt sätt att sätta dem i kontakt med sina känslor.

Övningar för att hantera känslor genom teater

Om du vill hantera känslor genom teater, bör du känna till att det finns några enkla övningar för att göra detta. Vi beskriver några av dem nedan:

1. Uttryck olika känslor

För att utföra den första övningen behöver du en stor tärning som har 6 sidor. Varje sida representerar en känsla du vill arbeta med. Till exempel kan du inkludera sorg, beundran, rädsla, ilska etc.

Eleverna ska sitta i en cirkel, och varje deltagare måste vänta på sin tur. När du kastar tärningen måste du uttrycka den känslan som den visar. Då måste du även återberätta eller agera ut ett tillfälle när du upplevde den känslan i det förflutna.

Att agera ger många möjligheter att utforska våra innersta mörka vrår och hemligheter. Tolkning av karaktärer och roller gör att människor kan förändras på en personlig nivå.

2. Rollspel

Denna andra övning är utan tvekan den roligaste av de tre. Ni behöver vara flera stycken deltagare. Ni ska försöka hålla en konversation där ni spelar olika roller och karaktärer medan ni ger utlopp för vissa känslor.

Innan ni börjar delar du ut några papper med olika känslor på vart och ett. Sedan, i slutet av övningen, gissar du de känslor som varje deltagare hade fått.

Ballonger med olika ansiktsuttryck på sig

3. Gissa känslorna

Slutligen vill vi ta med en mycket enkel, men effektiv, övning för att lära sig att hantera känslor genom teater. Som i den första aktiviteten ska barnen sitta i en ring bredvid varandra. Varje deltagare representerar en känsla och alla andra ska gissa vilken den är. När de lyckas, går turen vidare till nästa deltagare.

Vi bör nämna att teater är ett fantastiskt verktyg för att arbeta med barns känslomässiga utbildning. Det fungerar lika bra med de äldre eleverna och vuxna. Alla kan dra nytta av de färdigheter du kan lära dig på scenen.

Att delta låter människor kontrollera känslor på ett positivt sätt och lära sig viktiga färdigheter för personlig och social utveckling. Levande skådespel förbättrar människors självkänsla, empati, ansvar, samarbete och självförtroende. De lär sig att komma väl överens med andra, samtidigt som de lär sig mer om sig själva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Daste C.; Jenger, Y. y Voluzan, J. (1978). El niño, el teatro y la escuela. Madrid: Villalar.
  • Eines, J. y Mantovani, A. (1997). Didáctica de la Dramatización. Barcelona: Gedisa.
  • Navarro Solano, M. (2007). Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas aportaciones del drama a la educación emocional. Cuestiones pedagógicas, 18, 163-174. https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/12845/file_1.pdf?sequence=1
  • Núñez Cubero, L. y Romero, C. (2004). La educación emocional a través del lenguaje dramático. Addenda a la II Ponencia: Los lenguajes de las Artes. Escenas y Escenarios en Educación, XXII-Site-Sitges Conference.
  • Núñez Cubero, L.; Bisquerra Alzina, R.; González Monteagudo, J. y Gutiérrez Moar, M.C. (2006). Emociones y educación: una perspectiva pedagógica. En J.M. Asensio; J. Carrasco García; L. Núñez Cubero y J. Larrosa (Coords.) La vida emocional. Las emociones y la formación de la identidad humana (171-196). Barcelona: Ariel.
  • Tejerina, I. (1994). Dramatización y teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y expresivas. Madrid: Siglo XXI.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.