4 tecken på emotionell försummelse av barn

Barn behöver kramar, pussar, vägledning och skydd från sina föräldrar. Det handlar inte om att skämma bort barn; det finns några viktiga anledningar att visa barn hur mycket du bryr dig om dem.
4 tecken på emotionell försummelse av barn
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 16 juni, 2018

Barn absorberar allt från sin omgivning, vare sig bra eller dåligt, och gengäldar det exponentiellt. Därför kan emotionell försummelse få allvarliga konsekvenser för deras framtida välmående.

I barndomen är vi till stor del beroende av föräldrar och vårdnadsgivare. Inte bara ekonomiskt – eftersom barn inte är kapabla att ta hand om sig själva – eller utbildningsmässigt, utan även emotionellt och psykologiskt.

Att ge kärlek, tillgivenhet och förståelse är bland det bästa en vuxen kan göra för de små. En positiv förebild tidigt i livet kan göra stor skillnad.

Det låter barnet växa upp i en hälsosam omgivning och utveckla värderingar såväl som förmågor som emulerar de vuxna. Men i många fall händer inte det. Emotionell försummelse påverkar direkt barns attityd, beteende och tolkning av vad som händer senare i livet.

Vad menar vi med emotionell försummelse?

Emotionell försummelse är när barnets medfödda behov att känna sig skyddad, värderad och älskar inte möts.

I tidig ålder är behovet av tillgivenhet, kärleksfulla gester och konstant omvårdnad mycket större än under ungdomsåren och vuxen ålder. När vi väl blir äldre har vi samlat på oss verktygen att möta världen på egen hand, men så är inte fallet för barn.

Brist på tillgivenhet och band i hemmet behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand med fysiskt våld. Det kan faktiskt hända i vardagliga situationer som vi ser som helt normala, som brist på kommunikation, långa perioder av frånvaro på grund av jobb eller andra anledningar, eller att övergivas av en förälder.

Moderna livsstilar har mycket att göra med det. Det är inte alls ovanligt att se föräldrar som rusar runt med mobilen i handen och jobbproblem i huvudet.

Men barnen då? I bästa fall följer de med bakom, med hopplösa försök att få uppmärksamhet.

Far och son rakar sig

4 tecken på emotionell försummelse av barn

1. Emotionell tomhet

Det kan visa sig i barndomen eller senare i livet. Det är en känsla av konstant och ej uppfyllda behov, oavsett ens individuella prestationer.

Denna känsla av ensamhet, olustighet eller elände kan vara kopplad till brist på sammankoppling med en viktig figur tidigt i livet.

2. Dåliga relationer med viktiga personer

Barn som inte växer upp med ett starkt band till sina föräldrar har svårt att skapa hälsosamma relationer med andra. Det kan leda till bortstötning, ilska eller misstro mot viktiga personer. Det kan till och med visa sig i form av hat eller förbittring.

Barnet kan också bli känslomässigt beroende av andra och längta efter att få någons odelade uppmärksamhet.

Samma problem kan leda till svartsjuka eller missnöjdhet i intima relationer.

“Att ge kärlek, tillgivenhet och förståelse är bland det bästa en förälder kan göra för ett barn.”

3. Dåligt uppförande

Olämpligt beteende föds ur behovet att få uppmärksamheten som man nekades tidigare i livet. Om man går till en allmän plats ser man garanterat barn som springer, skriker eller knuffar sina föräldrar för att bli sedda och lekta med.

Om de inte får som de vill blir scenen mer intensiv. De typiska tecknen på det är: humörsvängningar, okontrollerad gråt, aggression, ilska och impulsivitet.

4. Fysiska och psykologiska problem

Emotionellt försummade barn löper högre risk att drabbas av ångest, inlärningssvårigheter och svårigheter med att bilda och bibehålla sociala relationer. De får till och med infektioner oftare.

Detta på grund av den direkta kopplingen mellan ens mentala välmående och immunförsvaret.

Mamma och dotter

Är det möjligt att vända på det?

Det är inte bara möjligt, det är nödvändigt. Emotionell försummelse av barn kan leda till framtida försök att fylla tomrummet med substansmissbruk: tobak, alkohol och droger.

Emotionell försummelse kan även leda till andra tvångsmässiga eller högriskbeteenden för att få tillfällig tillfredsställelse.

Exempel inkluderar shoppingmissbruk, vårdslös körning, oskyddat sex eller till och med snatteri. Om du märkt av ett eller flera av tecknen ovan är det bäst att besöka en psykolog för behandling.

Förebyggande är bättre än behandling. Så tänk på att:

  • Lyssna på dina barn
  • Spendera kvalitetstid som familj, även om det är kort
  • Visa tillgivenhet, hänsyn och förståelse
  • Få dina barn att känna sig skyddade och omhändertagna

Tillgivenhet är fundamentalt för de små.

Även små gester som kan verka obetydliga kan radikalt förändra ett barns humör och dess syn på världen. Spendera tid och investera energi i barnens uppfostran, och framförallt deras emotionella välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.