Vilka faktorer bestämmer framgång i skolan?

Vilka faktorer bestämmer framgång i skolan?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Idag bestäms framgång i skolan av en kombination av flera olika faktorer, allt från sociala faktorer och familjeförhållanden, till vägledning, lämpliga incitament och god kost.

Framgång i skolan är inte enkom baserat på antalet timmar som barn ägnar åt studier och skolarbete. Det finns ett antal stimuli och förhållanden som kan kraftigt gynna barnens akademiska prestanda.

Låt oss ta en titt på de olika faktorerna som kan hjälpa barn att utmärka sig i skolan.

Vad menas med framgång i skolan?

När vi talar om framgång i skolan hänvisar vi till ett nytt globalt koncept. Det har inget att göra med den gamla tanken att vårt barn lyckas om han får de bästa betygen. I själva verket återspeglar det bästa betyget inte nödvändigtvis en hög grad av kunskap. Det betyder inte heller att barnet kommer behålla den kunskapen och ta den med sig in i framtiden.

Grunden för framgång i skolan är att det bör finnas en hög grad av integration i samhället. Barnen måste med andra ord kunna arbeta effektivt och korrekt med sina kamrater och lärare. Bland annat måste de kunna bearbeta den information de får korrekt.

Begreppet framgång i skolan har förändrats de senaste decennierna. Det anses inte längre att den bästa studenten är den som har högsta kvalifikationer och bäst betyg. Den bästa studenten är den som klarar av  att balansera alla aspekter av sitt liv.

Studenter som har de bästa betygen kan också bland annat ha:

Vilka är de riktiga framgångsrika barnen då? De är de som klarar av att lära sig av föräldrar och lärare, och som faktiskt kan integrera sig i samhället. Det betyder inte att en student med svårigheter med att socialisera är mindre viktig än någon annan elev. Snarare helt enkelt att hans eller hennes framgång i skolan inte ska vara baserad endast på betygen.

Sätt att hjälpa barn att uppnå framgång i skolan

Här är några rekommendationer för att ditt barn ska lyckas i skolan:

tallrik med äggröra och rostat bröd, apelsiner och jordgubbar omkring


Goda vanor

Goda vanor bidrar starkt till vårt övergripande välbefinnande och därför måste de inkorporeras från tidig barndomen. Att få god, regelbunden sömn och att äta rätt kost kommer att ge barnen den energi och näring att orka ta del i skolan och vara nyfikna på det som de ska lära sig. De måste ha bränsle att utföra alla de dagliga aktiviteter som de ska göra och tillräcklig vila för att orka med.

Näringsexperter uppskattar att frukost ger 25% av de dagliga kalorierna som kroppen behöver för att fungera ordentligt. Barn som inte äter frukost uppvisar låga energinivåer i skolan.

De har svårt att hålla uppmärksamheten och fokusera. De får huvudvärk och kan inte komma ihåg informationen som de ska lära sig. Samma sak händer när de inte får tillräckligt med sömn under natten. Därför är det viktigt att föra en hälsosam livsstil.

Akta dig för Pygmalion-effekten

Vi måste vara försiktiga med våra förväntningar på våra barn och den så kallade Pygmalion-effekten. Vi måste också vara försiktiga med vad vi ber av dem.

Det är ofta kontraproduktivt att kräva för höga betyg och för stor framgång om vi inte gör något för att hjälpa och stödja dem på vägen. På samma sätt bör vi vara försiktiga med vad vi kräver av dem.

Det får ofta motsatt effekt att kräva bättre resultat om vi inte samtidigt hjälper dem och stöttar dem i processen. På samma sätt bör vi inte betona värdet av höga betyg och bra testresultat utan försöka kommunicera till dem att de också måste lära sig att värdera inlärningsprocessen.

Många barn lider av stress när de inte kan få höga betyg som deras föräldrar förväntar sig (eller till och med kräver) av dem. Av denna anledning måste vi på djupet utvärdera i vilken utsträckning vi kräver saker av dem i förhållande till deras förmåga.

Kom ihåg att alla barn har potential att lära sig, men vi bör respektera deras egen individuella rytm och veta hur och när vi ska hjälpa dem.

Externa motivationer

För att barn ska lyckas är det inte tillräckligt att skicka dem till skolan varje dag. Vi måste hjälpa barnen på olika sätt för att få dem intresserade av inlärningsprocessen. Detta kan vi göra genom att fråga dem hur de har det i skolan och hur de går tillväga med sina skolarbeten. Vi kan också göra det genom att sitta ner tillsammans med dem och hjälpa till.

Ett mycket enkelt och användbart sätt att stödja barn är att ge dem de verktyg och material de behöver för att kunna studera rent praktiskt. Ett bra ställe att studera på kan avsevärt öka intresset för skolläxor, som läsning, skrivning, målning, ritning och så vidare.

Du kan också starta konversationer vid middagsbordet, så att dina barn kan delta. På det här sättet, känner de sig mer bekväma att senare göra det i klassen.

Vad är de faktorer som bestämmer framgång i skolan? flicka gör läxor


Samarbete

Försök att tillsammans med ditt barns lärare utvärdera hur barnet kommer överens med sina skolkamrater. Det är viktigt att veta om ditt barn har vänner i sin klass eller om han eller hon inte kan känna sig hemma i skolan.

Om du upptäcker att saker inte går bra i skolan, börja inte med att bara skylla på ditt barn för att inte ha vänner. Titta istället på det i ett större perspektiv och lär honom eller henne kärleksfullt några grundläggande begrepp för socialisering. Du skulle också kunna:

Som förälder är det viktigt för dig att vara ditt barns största hjälp och guide. Håll inte tillbaka utan ge all den hjälp barnet behöver: se till att han eller hon kommer i tid till skolan, hjälp honom eller henne med läxorna, och om barnet har grupparbeten och projekt så bjud in alla i gruppen till ditt hem om det behövs.

Dessa enkla tips kan hjälpa dig att vara vaken och lägga märke till alla behov som ditt barn kan ha i skolan och med skolarbetet. Om du är hans hjälpare och guide, så kommer han eller hon definitivt att göra ett bra jobb i skolan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bermeo Córdova, F. M. (2004). Autoestima, factor esencial de éxito en el área escolar en niños de 10 a 11 años (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2758
  • Campbell, K. (2018). Niños Seguros de Sí Mismos. Babelcube Inc.
  • Taylor, J. (2004). Motiva y estimula a tus hijos: cómo educar a tu hijo para que tenga éxito y sea feliz (Vol. 20). Edaf.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.