Hur man identifierar och utvecklar barns talanger

Föräldrar och lärare har en viktig roll när det gäller att identifiera och utveckla barns talanger. Läs vidare för att lära dig mer om detta!
Hur man identifierar och utvecklar barns talanger
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alla människor är bra på något. Men ibland är det svårt för dem att veta var de utmärker sig. Därför är det viktigt för våra barn att vi identifierar vilka deras styrkor är från en tidig ålder så att de kan kultivera dessa på rätt sätt. Med andra ord är det viktigt att upptäcka och utveckla barns talanger så att de kan vara lyckliga och känna mening med livet.

Men vad menar vi med “talang”? Under åren har många pedagoger och psykologer tagit upp detta koncept och formulerat flera definitioner av det. I den här artikeln kommer vi att fokusera på Howard Gardners perspektiv.

“Jag tror verkligen att alla har en talang, förmåga eller färdighet som hen kan utnyttja för att försörja sig själv och för att lyckas i livet.”

– Dean Koontz –

Vad är talang?

Enligt utvecklingspsykologen Howard Gardner är talang:

En biopsykologisk potential att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell miljö för att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla i en kultur.

barns talanger: flicka målar
Enligt Gardner utvecklas dessutom barns talang baserad på åtta områden eller intelligenser:
 1. Verbal och språklig intelligens. Förmågan att förstå ord och språk. Personer med denna intelligens är vanligtvis bra på att läsa, skriva, berätta historier och memorera ord och datum.
 2. Visuell och spatial intelligens. Förmågan att känna igen och manipulera mönster, stora utrymmen och mindre utrymmen.
 3. Musikalisk, rytmisk och harmonisk intelligens. Förmågan att tolka, komponera och lära sig musikaliska mönster.
 4. Kroppslig och kinestetisk intelligens. Förmågan att använda kroppen som ett medel för att lösa problem eller också skapa produkter.
 5. Logisk och matematisk intelligens. Förmågan att analysera och lösa problem med logik och forskning på ett vetenskapligt sätt.
 6. Naturalistisk intelligens. Förmågan att skilja, klassificera och använda olika element (föremål, djur, växter och mineraler) från miljön. I stadsmiljö eller ute i naturen.
 7. Självkännedom. Här kan personen lätt förstå sig själv, känna igen sina egna önskningar, rädslor och styrkor. Han eller hon kan även effektivt använda sig av denna information för att reglera sitt liv.
 8. Social intelligens. Förmågan att förstå andra – deras avsikter, motivation och önskemål.
barns talanger: flicka spelar piano

Vissa barn tycker att det är lätt att lösa matematiska problem, medan andra utmärker sig i muntlig kommunikation, idrott och sociala färdigheter, etc. De är alla begåvade och kommer troligen att utmärka sig inom något område. Att identifiera och utveckla barns talanger genom utbildning, både hemma och i skolan, är mycket viktigt.

Identifiera och utveckla barns talanger

Vi vill notera att talang härrör från kombinationen av fyra faktorer:

 1. Genetisk disposition
 2. Upplevelser de har i familj, skola och sociala miljöer
 3. Intressen och motivationer
 4. Inlärningsstil

Föräldrar och lärare måste tänka på detta och observera barnet noggrant samt hålla ett öga på de intellektuella färdigheter eller förmågor som barnet tenderar att visa eller använder sig av oftare och med bra resultat.

När ett barns talanger har identifierats måste de utvecklas genom hårt arbete, stimulering och förstärkning. Samtidigt får man inte glömma att uppmuntra till en lust och glädje för dessa talanger.

På så sätt kan barn utveckla sina talanger på samma gång som de förbättrar sina färdigheter, kunskaper, intressen och också sina motiv. Det är även viktigt att barn blir medvetna om sina förmågor lite i taget, så att de kan erkänna och förstå sina egna styrkor. Detta för att de ska kunna utveckla sina egna talanger på egen hand, och kunna arbeta hårt och långsiktigt.

Alla barn har inte en lika stor talang eller en lika stor förmåga eller lika stor motivation, men de ska ha lika mycket rätt att utveckla sin talang och sin förmåga och sin motivation för att göra något av sig själva.

– John Fitzgerald Kennedy –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción4, 1-4.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.