Detta bör du veta om barn som känner skam

Det är inte ovanligt att barn känner skam när de lär sig hantera olika situationer. Föräldrar spelar en viktig roll i att lära barn att inte skämmas i onödan.
Detta bör du veta om barn som känner skam
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 26 juli, 2021

De allra flesta barn känner skam då och då, och vissa mer än andra. Skam anses vara en selektiv känsla eftersom känslan av skam är nära kopplad till det värde vi lägger till olika handlingar, och detta i sin tur beror på miljön och kulturen.

Skam är samtidigt en universell känsla som finns i alla kulturer. Känslan av skam kan uppstå om vi har visat en förnedrande sida av oss själva eller om vi har vidtagit en åtgärd som får människor att se på oss som misslyckade. Vi känner oss riktigt dumma.

Det är viktigt att inte blanda ihop skam med skuld som uppstår när vi har begått en omoralisk handling. Vi känner skuld när vi vet att vi har gjort något dumt, och vi känner skam när vi känner att vi har gjort något dumt.

Skulden är med andra ord en hälsosam känsla som kan göra oss mer moraliska. Skam å andra sidan är en obehaglig – och ofta onödig – känsla, och den kan ha en negativ inverkan på vår självkänsla. Lyckligtvis kan föräldrar hjälpa sina barn att känna mindre skam.

Vid vilken ålder börjar barn känna skam?

Under de första två åren efter födseln börjar barn utveckla verbala och icke-verbala kommunikationsförmågor. Efter detta kan barn få förmågan att börja skämmas och bli generade.

Ibland vill barn vara oberoende, men de lyckas inte eftersom de är för små. När de inte kan göra saker på egen hand kan de känna frustration och så småningom skämmas.

Forskning visar att barn till viss del är benägna att känna skam redan från födseln och att vissa är mer känsliga än andra. Hur ofta de har dessa känslor, och i vilken utsträckning de skäms, beror dock alltid på deras uppväxt.

Även om skam initialt inte är en positiv känsla, kan det faktiskt vara en ganska bra och användbar känsla. Skamkänslan kan göra det lättare för barnen att anpassa sig till sociala normer i samhället.

flicka känner skam och håller sig för munnen

Hur kan vi se att barn känner skam?

Det finns flera fysiska tecken på att barn skäms. Många barn har en tendens att gå med huvudet nedåt, isolera sig och rodna. Andra gånger kan de ta till okontrollerbart skratt för att lätta på stämningen och distansera sig från den skamliga händelsen.

Känslomässiga konsekvenser när barn känner skam

En konsekvens av skam är ilska. Det är vanligt att barn reagerar med ilska efter en pinsam händelse, och ibland kan de också försöka hämnas.

Målet tenderar att vara att orsaka någon typ av aggression mot den person som fått dem att skämmas. Om detta aggressiva beteende inte hålls i kontroll kan resultatet bli ett fysiskt eller emotionellt angrepp.

En annan känsla som kan uppstå till följd av pinsamma händelser är hjälplöshet. Det är vanligt att känna sig maktlös när man inte kan korrigera en pinsam incident. Barnen vet inte vad de ska göra och vill hellre “sjunka ner genom jorden”.

Vanliga scenarier som leder till att barn känner skam

Det är vanligt att barn skäms flera gånger under sin uppväxt eftersom de fortfarande lär sig att utveckla sin sociala intelligens. Det tar tid att lära sig hur man beter sig i olika sociala situationer, och de kommer att göra många misstag och bli generade över detta.

Här är några av de vanligaste situationerna som leder till att barn känner skam:

  • När de försöker visa hur bra de är på något inför andra människor och misslyckas.
  • Vid presentationer eller när de pratar inför många okända personer.
  • Om de blir retade.
  • När de blir tvingade att visa sina färdigheter.
  • När de gör misstag medan de äter eller går på toaletten.
barn känner skam

Hur lär vi barn att skämmas mindre?

Alla människor har förmågan att skämmas, och du blir aldrig helt av med känslan. Denna känsla kan uppstå många gånger under livets gång, och därför är det viktigt att lära sig att hantera den.

Med hjälp av följande råd kan föräldrar hjälpa sina barn att lättare hantera pinsamma händelser:

Föregå med gott exempel

Föräldrar bör visa sina barn att alla människor kan känna skam. Ibland tycker barn att deras problem skiljer sig helt från föräldrarnas problem. Därför rekommenderar vi att båda föräldrarna sitter ner med sina barn och förklarar att mamma och pappa också kan bli generade.

Om föräldrarna är lugna och balanserade i en pinsam situation kommer det att vara lättare för barnen att se hur de bör reagera när de  själva hamnar i en liknande situation.

Tvinga dem inte att göra något de är obekväma med

Det är inte ovanligt att föräldrar ber barnen göra saker de inte vill göra. Naturligtvis är det både okej och rätt att be barnen göra hushållsarbete och liknande, men det finns några saker du inte bör tvinga barn att göra. En av dessa saker är att tvinga barnen att pussa och krama andra människor för att vara artiga.

Barn känner sig ofta generade i dessa situationer. Det är bra att föräldrar vill lära sina barn gott uppförande, men det betyder inte att vi bör tvinga dem att krama och pussa andra människor (särskilt de som de inte känner sedan tidigare).

Ta dina barns känslor på allvar

Du bör till varje pris aldrig göra narr av barn när de känner sig generade. Föräldrar bör vägleda barn och ta hänsyn till om barnet är extrovert eller introvert. Detta innebär att föräldrar alltid bör finnas där för sina barn om de upplever något som gör dem generade.

Barn behöver veta att de alltid kan räkna med stöd från sina föräldrar, oavsett vad som händer. Dessutom bör du förklara att deras känslor är helt normala och att alla människor blir generade ibland.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.