Betydelsen av att bygga motståndskraft hos barn

Motståndskraft ger barn resurserna de behöver för att få ett gott och lyckligt liv.
Betydelsen av att bygga motståndskraft hos barn

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2020

Motståndskraft är förmågan att möta svåra situationer och bli starkare trots motgångar. Naturligtvis säger det sig självt att barn måste få omvårdnad och skydd av vuxna i sin närhet. Men att bygga upp motståndskraft hos barn från ung ålder kan vara bra för att utveckla progressiv autonomi.

Studier från Minnesota Department of Health har konstaterat att motståndskraft är resultatet av en uppsättning dynamiska interaktioner mellan en persons negativa upplevelser och skyddande faktorer. Även om det kan låta komplicerat kommer vi att försöka utveckla och förklara konceptet här nedan.

Hur bygger man motståndskraft hos barn?

Det är inte ovanligt att möta individer och familjer som har levt igenom extremt svåra upplevelser men lyckats övervinna dem. Samtidigt är det också lätt att se vänner och familjemedlemmar som faller samman inför minsta motgång.

Men, vad skiljer den ena gruppen från den andra?

Betydelsen av att bygga motståndskraft hos barn: pojke håller lapp med glad mun framför ansiktet

Det finns genetiska, sociala och beteendemässiga faktorer som spelar en roll i dessa skillnader. Men olika studier håller med om att den avgörande faktorn är motståndskraft.

När en fysiker talar om motståndskraft menar hon “ett ämnes förmåga att återgå till sin vanliga form efter att ha blivit böjt, sträckt eller pressat” (Cambridge Dictionary).

När det handlar om motståndskraft hos människor betyder termen “förmågan att vara lycklig, framgångsrik osv. efter att något svårt eller dåligt har hänt” (Cambridge).

Motståndskraft: Gör det skillnad?

Två familjer som mister ett barn kommer att sörja på olika sätt. Till exempel kan den första familjen kollapsa helt av tragedin. Samtidigt kan den andra familjen lyckas ta sig vidare medan de kämpar sig igenom sorgens fem faser:

Att bygga motståndskraft hos barn: En resa som innebär en verklig förändring

Så det verkar som om motståndskraft är länken som kan ge betydande förändringar i hur en person ser och reagerar på problem. De faktorer som ger näring till motståndskraft är följande:

Under det senaste decenniet har motståndskraft allt mer kommit att betraktas som en mycket viktig förmåga i livet. Det betyder inte att motståndskraft är det universella botemedlet för alla svåra situationer. Det är emellertid en väsentlig färdighet som vi måste främja både i våra hem och i våra klassrum.

Betydelsen av att bygga motståndskraft hos barn: flicka gör tummen upp framför svart tavla

Slutsats

Motståndskraft är en förmåga att övervinna problem och förvandla hinder till styrkor. Medan vissa biologiska och medfödda komponenter kan spela in är de goda nyheterna att motståndskraft är något som människor kan lära sig och öva upp.

Juan de Dios Uriarte, från utvecklingspsykologiska avdelningen i Masters of Education School i Bilbao, Spanien, påpekar att:

”Skolan kan främja motståndskraft hos alla elever, missgynnade eller inte, om den kan överskrida det kognitiva tänket i undervisning och lärande. […] Genom att göra det kan det bli ett verkligt utrymme för kommunikation som ger alla elever möjligheter att skapa positiva anknytningar som i vissa fall kompenserar för negativa upplevelser i andra sociala sammanhang.”

–Juan de Dios Uriarte–

Det är av yttersta vikt att uppmuntra lärare, pedagoger och föräldrar att främja motståndskraft hos barnen de kommer i kontakt med. Det är en utmaning som är värd att ta på sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.