Så lär du dina barn att ta ansvar

Ansvar är något du kan hjälpa dina barn att utveckla från tidig barndom. Hur gör man det? Genom att tilldela barnen små uppgifter som också leder till att förbättra deras personliga autonomi.
Så lär du dina barn att ta ansvar
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När barn får ta ansvar som små hjälper det dem att utveckla sin personliga autonomi. Det innebär att du ger dem uppgifter eller mål som de får förbinda sig till, samt lära sig konsekvenserna av sina handlingar. Hur lär du dina barn att ta ansvar i enlighet med deras ålder?

I följande artikel går vi in på utvecklingen av personlig autonomi och lek, eftersom de är nära kopplade. Vi tittar på de minsta barnen i olika åldersgrupper, från två till tio år.

Utöver detta ger vi också några förslag på olika uppgifter som du kan tilldela barnen. Vi gör också detta enligt deras ålder, så att du lättare kan uppmuntra barn i olika åldrar att utveckla sin känsla för ansvar.

Så lär du dina barn att ta ansvar

Här följer några tips på hur du kan börja lära dina barn – eller elever – att ta ansvar enligt deras ålder. Ta en titt och se vad du tycker!

Barn i två- treårsåldern

De uppgifter som barn i denna ålder kan och bör utföra, bör enligt experter alltid övervakas av en vuxen. Vid två- till tre års ålder förstår barn ännu inte om de gör saker rätt eller fel. De handlar antingen enligt tillsägelse eller förbud. Det betyder att de i denna ålder inte har någon självkontroll.

Några exempel på uppgifter som lär dessa väldigt små barn att ta ansvar är att städa undan leksaker med hjälp av en vuxen, ta på sig pyjamasen, vattna blommorna och plocka undan servetterna efter middagen.

Ett barn som lär sig att ta ansvar genom att vattna blommorna

Lär dina barn att ta ansvar: Barn i fyraårsåldern

Eftersom dessa barn är lite äldre är också det ansvar som du kan ge till dessa barn något som samtidigt ökar deras personliga autonomi något.

Mellan åldern tre och fyra år börjar barnen att observera vuxna väldigt mycket, och framför allt efterlikna deras beteende. Å andra sidan växer deras intresse för att leka med andra barn. Utöver detta, vid denna ålder, är deras handlingar baserade på de belöningar (förstärkningar) och straff de kan få.

Detta är en tid då barn kan börja göra saker själva och bland annat hålla mer ordning på sina saker. Vilka uppgifter är då bra att ge dem i den här åldern? De kan hjälpa till att duka bordet, och du kan uppmuntra dem att klä på och av sig själva. Du kan också lära dem att dela med sig av sina saker, vänta på sin tur, plocka undan sina saker själva osv.

Barn i fyra- femårsåldern

I denna ålder observerar och imiterar barnet fortfarande vuxna. Men de behöver fortfarande vägledning. Lusten att behaga och hjälpa börjar framträda i den här åldern. Detta kan vara gynnsamt när du ska välja passande uppgifter som hjälper dem att ta ansvar.

Dessutom, på grund av detta, kommer barnet att visa viss initiativförmåga. Det kan bland annat handla om att vilja sova ensam, klä sig själv, leka själv och göra vissa hushållsuppgifter.

Exempel på uppgifter som kan uppmuntra till ansvar hos barn i denna ålder är att låta dem ta hand om sina syskon (med en vuxens närvaro), låta dem städa upp efter sig och hjälpa till i köket.

I den här åldern börjar barn bli mer självständiga, både i sin personliga vård (när de klär sig, duschar osv) och när de äter.

När det gäller deras lekar är detta en period då de börjar acceptera att turas om att göra saker (även om de inte alltid respekterar andras tur), och de kan gå ut med några andra barn för att leka tillsammans. Detta är åldern då de första vänskaperna upprättas.

Lär dina barn att ta ansvar: Barn i fem- till sexårsåldern

Mellan fem och sex år har barn vanligtvis lärt sig korrekt socialt beteende och sociala normer. Men de behöver fortfarande en vuxen för att visa dem vad de ska och inte ska göra. Det är bra att ge dem några olika alternativ som de kan välja mellan, eftersom detta stärker deras personliga autonomi.

Vilka uppgifter kan du ge dem i den här åldern? Enkla sysslor i hemmet, som att duka undan matbordet, städa, lägga fram sina egna kläder för att klä sig och packa sin skolväska inför skolan osv. I den här åldern gillar de vanligtvis att hjälpa till och att gå ärenden. När det gäller lekar, leker de i grupper om tre eller fler barn och kan följa enkla regler.

Barn i sex- till sjuårsåldern

I denna ålder kan du ge dem mer komplexa ansvarsområden. De kan förbereda saker de ska ha till skolan (och till alla andra aktiviteter), och de kan klara sig bra själva i miljöer och på platser som är mycket välbekanta, som skolan.

De börjar också kunna hantera att få lite fickpengar varje vecka och kan även ha en egen spargris där de lägger sina sparande pengar. Mellan sex och sju år behöver de fortfarande bli styrda av vuxnas regler och vanor och identifierar fortfarande vad som är “rätt” genom de tillsägelser de får från vuxna, och vad som är “fel” genom vad vuxna säger åt dem att inte göra eller genom att se att det gör en vuxen arg.

Barn i åtta- till nioårsåldern

Den personliga autonomin har nu börjat utvecklas och barnen kan kontrollera sina impulser enligt sina avsikter. De börjar bli oberoende av sina föräldrar och söker därför sina egna personliga intressen.

Äldre barn kan kontrollera sina impulser bättre

För att lära barn att ta ansvar i den här åldern kan du tilldela dem uppgifter som att exempelvis laga frukost på morgonen, bada eller duscha själva, hjälpa till i köket, duka efter middagen, tömma diskmaskinen osv. När de kommer upp i den här åldern måste du visa en attityd som uppmuntrar att de tar initiativ, samtidigt som du blandar dina krav med viss flexibilitet.

Lär dina barn att ta ansvar: Tio år och äldre

Från den här åldern blir de uppgifter du kan ge dem gradvis mer komplexa. De bör nu kunna ta ut soporna, göra enkel inhandling till hushållet, laga lite mat (tillaga förberedda rätter till exempel), sy i knappar och även ta ut familjens husdjur på en promenad.

Slutsatser

Det här är bara några få tips för hur du kan lära barn att ta ansvar. Beroende på barnets egenskaper och utveckling kan du lätt  anpassa uppgifterna. När barnen växer upp blir de mer och mer oberoende, och det blir då nödvändigt att anpassa dig enligt detta och i sin tur anpassa det ansvar som du ger dem.

Som många andra färdigheter och värderingar är ansvar också något man kan jobba med. Att känna dina barn hjälper dig att bättre förstå deras utvecklingsstadium och kapacitet. Det hjälper dig att bestämma vilka uppgifter de kan klara av att utföra på egen hand och vilka som fortfarande behöver tillsyn.

Om du funderar över något kan du alltid vända dig till någon specialist på området för vägledning. Det finns också specialböcker om ämnet. Idag finns det många källor med användbart och inspirerande material, både på bibliotek och på internet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beltrán, J. y Bueno, J. A. (1995). Psicología de la Educación. Barcelona: Boixareu Universitaria.
  • Garvey, C. (1985). El juego infantil. Madrid: Morata.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.