Använd känslotermometern i klassrummet

Känslotermometern är en mycket användbar pedagogisk resurs som hjälper barnen att uttrycka och förstå sina känslor. Vi förklarar hur du kan använda känslotermometern i klassrummet.
Använd känslotermometern i klassrummet
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att arbeta med emotionell intelligens redan från de första åren av livet är viktigt för att barn ska utvecklas på rätt sätt. Både hemma och i skolan måste föräldrar och lärare lära barn att identifiera, uttrycka och förstå sina känslor och tankar. Lyckligtvis finns det idag många användbara utbildningsresurser för att uppnå detta. Till exempel kan lärare använda använda känslotermometern i klassrummet.

Vill du veta vad den här aktiviteten består av och hur man praktiskt genomför den i klassrummet? Här kommer vi att berätta allt du behöver veta.

“Minst 80% av framgång i vuxenlivet kommer sig från emotionell intelligens.”

– Daniel Goleman –

Använd känslotermometern för att undervisa om emotionell intelligens

Känslestermometern är en mycket enkel och visuell pedagogisk resurs. Barn, även de yngsta, kan förstå liknelsen av temperaturen markerad i en termometer och intensiteten hos känslorna de själva känner.

använda känslotermometern i klassrummet: barn i skola
Genom att använda känslotermometern i klassrummet, som är indelad i olika färgade delar, kan barn sedan identifiera sitt eget sinnestillstånd. De kan visa om de känner sig mycket glada, glada, lugna, nervösa, upprörda, ledsna eller till och med arga.

Därför är det en rolig och utmärkt pedagogisk resurs som arbetar med grundläggande känslor i klassrummet, särskilt med följande elever:

Steg för att använda känslotermometern i klassrummet

Det första du behöver göra för att använda känslotermometern ordentligt är att sätta upp en bild av en termometer, antingen på papper eller kartong, på en synlig plats i klassrummet. Därefter ska du sätta upp en serie bilder eller fotografier med olika ansikten – ansikten som tydligt representerar de olika känslomässiga tillstånden vi kan uppleva.

Läraren ska sedan förklara för eleverna att detta är en speciell typ av termometer. Han eller hon måste klargöra att den skiljer sig från en vanlig termometer som man använder för att mäta temperaturen, istället kan den mäta de känslor som man kan känna vid en viss tidpunkt under skoldagen.

På vilket sätt? Mycket enkelt. Ta en titt på dessa steg:

 • När som helst under lektionen kan ett barn be läraren om tillstånd att resa sig upp från sin bänk och gå till hörnet av klassrummet där känslotermometern är, för att på den visa hur han eller hon mår just då.
 • Barnet i fråga ska välja ut det fotografi av ett ansikte som representerar den känsla han eller hon upplever just vid det tillfället. Eleven kan välja mellan mycket glada, lyckliga, lugna, nervösa, upprörda, ledsna eller arga ansikten.
 • Eleven ska sedan sätta detta ansikte på känslotermometern. De högsta temperaturerna representerar intensiva känslor.
 • Läraren bör, om han eller hon anser det lämpligt, uppmuntra eleven att förklara för resten av klassen varför barnet känner så.
 • Läraren kan också delta i aktiviteten på samma sätt. Han eller hon kan leda vägen och dela med sig av sina egna känslor och känslomässiga tillstånd med sina elever.

”Det finns ingen skillnad mellan sinne och känslor – känslor, tankar och lärande är sammankopplade.”

– Eric Jensen –

använda känslotermometern i klassrummet: barn i skola

Fördelar med att använda känslotermometern i klassrummet

Att sätta upp en känslotermometer i klassrummet har många fördelar, eftersom det gör det möjligt för barn att:

 • Identifiera och känna igen sina egna emotionella tillstånd
 • Reflektera över ursprunget till sina känslomässiga tillstånd
 • Reglera och kontrollera sina känslor
 • Förstå andra människors känslor, reaktioner och tankar
 • Lyssna aktivt på andras erfarenheter
 • Utveckla empati
 • Förstå att deras känslor varierar och kommer att förändras under dagen
 • Bredda sitt känslomässiga ordförråd

Kort sagt, med den här enkla aktiviteten kan vi förbättra barns interpersonella och intrapersonella intelligens. På detta sätt kan de växa upp och göras medvetna om vikten av att uttrycka och förstå sina egna och andras känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.