Socio-emotionella förmågor hos barn

Barn måste utveckla socio-emotionella förmågor för att växa upp på ett hälsosamt och välbalanserat sätt. Läs dagens artikel om du vill veta mer.
Socio-emotionella förmågor hos barn
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Du har utan tvekan hört talas om emotionell utbildning och hur viktigt det är för barns övergripande utveckling. Huvudsyftet med det är att maximera förvärvet av socio-emotionella förmågor. Dessa färdigheter är viktiga för att barn ska kunna växa upp och förhålla sig rätt till sin omgivning.

Emotionell intelligens börjar utvecklas redan de första åren. Alla små interaktioner som barn har med sina föräldrar, lärare och med varandra för med sig känslomässiga budskap.”

– Daniel Goleman –

Socio-emotionella förmågor hos barn

Enligt författarna Rafael Bisquerra Alzina och Nuria Pérez Escoda kan socio-emotionella förmågor definieras enligt följande:

“Den uppsättning kunskap, kapacitet, förmågor och attityder som krävs för att förstå, uttrycka och reglera känslomässiga fenomen på ett lämpligt sätt.”

– Bisquerra och Pérez –

Så för att utveckla denna uppsättning kunskap, förmågor och attityder kan vi lyfta fram följande åtgärder:

 • Identifiera och reglera ens egna känslor, tankar och beteenden.
 • Känna igen ens egna personliga egenskaper.
 • Erkänna och förstå andras känslor och synpunkter.
 • Arbeta och anstränga sig för att uppnå personliga mål.
 • Acceptera och respektera skillnader hos andra.
 • Förmåga att använda sig av positiv kommunikation.
 • Förhindra, hantera och lösa interpersonella konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Agera utifrån etiska och medborgerliga värderingar.
 • Fatta ansvarsfulla beslut.
 • Bidra till andras välbefinnande.
  socio-emotionella förmågor: flicka med skyltar med emojis på

Alla dessa åtgärder ingår i fem olika kategorier som vi måste förstå för att kunna ge våra barn en komplett uppfostran.

Klassificering av socio-emotionella förmågor

Som vi nämnde tidigare finns det en rad viktiga aspekter att tänka på för att införliva dessa kompetenser i våra barn.

Emotionell självmedvetenhet

Emotionell självmedvetenhet innebär att man är medveten om ens egna känslor såväl som andras känslor – att förstå och identifiera hur man känner. Det hänvisar också till förmågan att uppfatta den känslomässiga miljön i en viss situation.

“Självmedvetenhet är språngbrädan till emotionell intelligens.”

-Daniel Goleman-

Känslomässig reglering

Här handlar det om att hantera, bearbeta, uttrycka och möta känslor ordentligt. Förmågan tar hänsyn till det faktum att emotionella tillstånd har ett viktigt inflytande på kognition och beteende.

”När jag säger hantera känslor menar jag bara de verkligen oroande, förlamande känslorna. Att känna känslor är det som gör livet rikt. Du behöver din passion.”

– Daniel Goleman –

Emotionell självständighet

Detta hänvisar till utvecklingen av en serie egenskaper som har att göra med personlig självhantering, till exempel:

”Det finns inget som skiljer sinnet och känslorna åt – känslor, tänkande och lärande är alla kopplade till varandra. ”

– Eric Jensen –

Interpersonell intelligens – social medvetenhet

Det här är förmågan att förstå andra människors avsikter, motivationer och önskemål och därmed skapa sunda sociala relationer. Att kunna använda sig av effektiv och positiv kommunikation är en del av denna färdighet, liksom att visa respekt, empati, prosociala attityder, assertivitet, samarbete etc.

”Den sociala hjärnan är i sin naturliga miljö när vi pratar med någon ansikte mot ansikte i realtid. Den hämtar den information den vill ha just nu. Den läser av prosodi i röst, känslor och icke-verbala ledtrådar.”

– Daniel Goleman –

socio-emotionella förmågor: pojke med lappar med glad och ledsen mun

Färdigheter för livet, ansvarsfullt beslutsfattande

Dessa förmågor är viktiga för att möta det dagliga livet på ett tillfredsställande sätt och inkluderar:

 • Upprätta mål och planera för att uppnå dem.
 • Att fatta beslut och ta ansvar.
 • Söka stöd och hjälp vid behov.
 • Att erkänna och respektera sina egna rättigheter och skyldigheter såväl som andra människors.

Dessa färdigheter låter individer organisera sina liv på ett välbalanserat sätt och uppleva en djup och subjektiv känsla av välbefinnande.

”Människor med välutvecklade känslomässiga färdigheter är också mer benägna att vara nöjda och effektiva i sina liv och behärska vanor som främjar deras egen produktivitet. Människor som inte kan utöva viss kontroll över sitt känslomässiga liv tvingas kämpa i inre strider som saboterar deras förmåga till fokuserat arbete och klarhet i tanke.”

– Daniel Goleman –

Inlärningen av socio-emotionella färdigheter

Även om det är viktigt att maximera socio-emotionella färdigheter under barndomen måste vi också förstå att för att förvärva dem behöver barn uppnå en viss mognad. Så då kan vi säga att inlärningen av emotionell utbildning är en process som börjar under barndomen och varar hela livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. doi: 10.5944/educxx1.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.