5 tecken på affektiv brist hos barn

Alla barn behöver kärlek och tillgivenhet för att kunna utvecklas på rätt sätt. Och om de inte får det blir resultatet affektiv brist. Idag går vi in på tecknen på dessa allvarliga problem.
5 tecken på affektiv brist hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn har ett djupt behov av kärlek och tillgivenhet från sina vårdgivare för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Men när det råder en brist på omsorg, skydd, anknytning och uppmärksamhet under de första åren lider de av affektiv brist.

Denna affektiva brist kan vara resultatet av många saker: att bli försummad, övergiven, misshandlad eller andra komplicerade familjesituationer som, traumatiska eller inte, lämnar barn utan kärlek och relation.

Om du vill veta vilka tecknen på detta allvarliga problem, fortsätt läsa dagens artikel.

Vad är affektiv brist?

Affektiv brist uppstår när spädbarn eller barn blir försummade. Det kan bero på bristande omsorg eller uppmärksamhet från ett barns huvudsakliga vårdgivare. Traumatiska situationer som att bli övergiven eller misshandlad kan också vara orsaken.

När vissa föräldrar är känslomässigt avlägsna eller frånvarande och inte ger sina barn den tid och uppmärksamhet de behöver kan detta tyvärr också leda till affektiv brist.

Konsekvensen är att barn känner att de inte är älskade. De känner att deras föräldrar avvisar eller ignorerar dem, vilket har en negativ inverkan på deras känslor. När barn är små förstår de inte vad som händer. Men de uppfattar att de bor i en miljö som inte ger dem den kärlek och uppmärksamhet de behöver.

Ledset barn

Tecken på affektiv brist hos barn

Aggression

När barn blir aggressiva är det bäst att ge dem den uppmärksamhet de behöver. Och framförallt, lyssna på dem. Visa dem att det de säger till dig är viktigt. Då får de bättre förtroende, och vågar uttrycka vad som stör dem.

Olydnad

När barn känner att deras föräldrar inte tillgodoser deras behov uppstår ofta olydnad. Genom att uppvisa ett negativt beteende försöker de sätta sig i uppmärksamhetens centrum.

Tecken på olydnad hos barn kan vara till exempel:

 • Ilska
 • Impulsivitet
 • Plötsliga humörförändringar
 • Okontrollerad gråt
 • Problem med aggression
 • Rädsla

Dessa problem kräver professionell uppmärksamhet. Om de inte får det, och barnen inte kan övervinna dem, utvecklar de en känsla av tomhet och brist på förtroende. Det här kan fortsätta påverka barnen under uppväxten.

Rädsla uppstår hos de små på grund av att de blir rädda för att bli övergivna när de inte får tillgivenhet från sina familjer. I den här situationen är det viktigt att barn får terapi för att övervinna sina problem.

Osäkerhet

När barn känner den känslomässiga tomhet som affektiv brist ger känner de sig utsatta – utan skydd. Detta kan få dem att frukta relationer med andra människor. De är ständigt på defensiven, och den misstro de känner mot alla är ett tecken på att någonting är fel.

Dålig akademisk prestation

Affektiv brist kan också få akademiska konsekvenser, till exempel dåliga prestationer, inlärningssvårigheter och brist på motivation för skolarbete. Dessa barn tenderar att ta längre tid på sig för att utveckla språk, och deras sociala förmågor är knappa. De avvisar alla tecken på tillgivenhet från personer i omgivningen.

Affektiv brist: Barn som gråter i ensamhet

Överdrivet intresse för elektroniska apparater

Vissa föräldrar lämnar sina barn vid elektroniska apparater, bara för att få dem att sitta stilla och vara tysta… surfplattor, mobiltelefoner, tv, etc. Resultatet blir en brist på mänsklig interaktion, och det kan leda till att de också utvecklar ett beroende av dessa enheter.

Konsekvenser av affektiv brist

 • En allmän brist på förtroende gentemot andra.
 • Svårigheter att uttrycka sina känslor och att kontrollera dem.
 • Uppmärksamhetsproblem.
 • Ångest.
 • Svårighet att kontrollera impulser, med beteendeförändringar och aggressiva responser.
 • Bristande språkutveckling och sociala förmågor.

Som ett resultat av affektiv brist kan alla dessa symtom följa med in i vuxen ålder. Detta kan få dem att bli beroende och egocentriska individer med dålig social förmåga.

Tecken på affektiv brist kan fungera som en varning om att det finns saker vi måste göra annorlunda. Om du upptäcker dem hos ditt barn, se till att du ändrar ditt beteende och vidta åtgärder för att tillgodose ditt barns behov.

Det är viktigt att komma ihåg att affektiv brist påverkar utvecklingen av ett barns personlighet. Detta inkluderar identitetsproblem och emotionell omogenhet. I framtiden kan de ha svårt att etablera stabila relationer, på grund av bristen på tillit.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.