Hur man undviker att uppfostra överbeskyddade barn

Hur man undviker att uppfostra överbeskyddade barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 november, 2018

Alla föräldrar vill uppenbarligen det bästa för sina barn och att de ska utveckla viktiga livsvärden. Men ibland utan att förstå det, uppfostrar de överbeskyddade barn. Varför?

Många föräldrar uppfostrar överbeskyddade barn för att förhindra lidande. De tänker att deras barn ska ha allt inom räckhåll för att hålla dem lyckliga.

Men överbeskyddande föräldraskap är ett misstag. Huvudskälet är att det inte tillåter barn att utvecklas eller lära sig att göra saker själva, eller övervinna sina egna svårigheter.

Alla föräldrar är överbeskyddande vid någon tidpunkt, och i viss utsträckning är detta normalt. Det är en instinkt för oss att se till att våra barn inte lider.

Men om det händer rutinmässigt när vi uppfostrar våra barn, kan det sluta med att vi istället orsakar dem skada.

Barn mellan 2 och 3 år börjar utveckla grunden för sin emotionella värld, och många har inte börjat interagera med andra barn eller leka ännu.

Tyvärr är överbeskyddade barn mycket vanliga idag. Det är också vanligt att se föräldrar som följer med sina nästan vuxna barn till skolan, eller tonåringar som vänder sig till sina föräldrar när minsta problem uppstår.

Vid denna ålder är de nästan vuxna, och det här är en verklig fara.

Vad betyder överbeskydd egentligen?

Det finns en rad olika beteenden som skapar överbeskyddade barn, såsom:

  • Att inte tillåta barn att äta själva för att undvika röra. Konsekvensen är att barn vid ungefär 2 till 3 år fortfarande inte vet hur man använder bestick själva.
  • Att klä barn. Den ursäkt som följer med detta faktum är att “vi kan bli klara snabbare”. Faran är att det här blir en rutin.
  • Att hjälpa dem att följa sina hygienvanor utan att ge dem möjlighet att sköta det själva. Till exempel tvätta händerna, borsta tänderna med mera.
  • Att ständigt påminna dem om vad de måste göra, och fatta beslut som de faktiskt kan ta på egen hand. Mellan 4 och 5 år kan barn börja välja mat, kläder med mera. Det finns dock föräldrar som fattar beslut åt sina barn eftersom de känner att de är de enda som vet vad som är rätt, eller vad deras barn vill eller behöver.
  • Att ingripa i diskussioner som barnen har med lekkamrater, alltid till förmån för sina barn, utan att veta vem som egentligen var den skyldige eller vad som hände.
  • Att plocka undan barnens leksaker åt dem.
  • Att skapa barnens dagordning. Med andra ord, att bestämma vad de ska göra och vid vilken tidpunkt.
  • Att packa deras skolväskor.
  • Att ringa dem flera gånger om dagen för att höra efter var de är och för att övervaka dem.
  • Att alltid följa med dem, även när de redan är ansedda som “vuxna”. Till exempel när de ska skriva en tenta eller till och med gå på en arbetsintervju.

Hur man undviker att uppfostra överbeskyddade barn

Den främsta anledningen till att föräldrar uppträder överbeskyddande är att de inte förstår fördelarna med att låta barn göra saker själva. När barn ber om hjälp är det bäst att ge förslag som hjälper dem att lösa problemet på egen hand.

Det är logiskt att barn kommer att göra misstag, men det finns inget behov av att hindra dem från att begå dem. Hjälp dem helst att se att de kan uppnå saker allteftersom.

Naturligtvis tar detta tid eftersom du måste komma ihåg att du hjälper dina barn att utvecklas, och att tillgodogöra sig en rad riktlinjer.

Det är också en bra idé att förklara anledningen till att göra olika saker, så de kan agera ensamma även när det inte finns någon vuxen bredvid som uppmanar dem. Vi kan börja med enkla sysslor, som att duka av bordet, plocka upp saker, delta i de enklaste hemuppgifterna, att de ser till sina egna hygienvanor med mera.

Skydda ditt barn utan att skämma bort det

Om dina barn är blyga kan du försöka gå ut oftare för att hjälpa till med att öppna deras vänskapskrets, att dela känslor med kamrater med mera… men aldrig med förpliktelse. Annars kan det bli värre, för det kan sluta med att barn utvecklar en ensam och misstrogen personlighet.

I situationer som kan vara komplicerade, måste vi istället för att undvika dem förbereda våra barn på att bli deras egna bästa allierade.

Var går gränsen: att skämma bort eller beskydda?

Som vi tidigare påpekat kan vi inte förväxla omsorg och att visa kärlek till våra barn med överbeskyddande. Det är dags att fastställa några kriterier.

Vad de flesta föräldrar försöker göra är att hjälpa sina barn att utvecklas genom att dela en uppsättning värderingar som hjälper dem att växa som personer.

Vad barn behöver i tidig ålder är att deras familjemiljö påminner så mycket som möjligt om den “riktiga” världen. Det vill säga att de bör lära sig allteftersom att vara oberoende, dra slutsatser och veta vad man ska göra i varje ögonblick, men utan etablerade regler.

Vi vill att våra barn ska se varje dag som ett äventyr där det alltid finns något nytt att lära sig.

Det innebär att prata med dina barn, försöka förstå, vilja lyssna på deras problem, tvivel och klagomål, hitta lösningar tillsammans, prata istället för att argumentera, tala lugnt istället för att skrika och att förklara med varsamhet varför något är fel… Det här är inte att uppfostra överbeskyddade barn, utan att undervisa i självständighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.