Motorisk utveckling hos barn 0-5 år gamla

Motorisk utveckling hos barn 0-5 år gamla
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 05 december, 2018

Från nyföddhetsreflexer till att skriva meningar – motorisk utveckling hos barn 0 till 5 år är ett utvecklingsstadium och livslångt lärande, både för dem själva och deras föräldrar.

Under denna period främjar en rad förändringar i motoriska färdigheter samordningen av ben, muskler, senor och nerver. Möjligheten att gå på två ben och precisionen att plocka upp saker är två färdigheter som definierar människor.

Dessa motoriska färdigheter börjar utvecklas vid födseln, och nyckelorganen blir involverade, bland annat:

Nervsystemet, ansvarigt för motorisk utveckling, mognar i en förutbestämd ordning. Sekvensen är tydlig och förutsägbar, så det tillåter föräldrar att övervaka och upptäcka möjliga anomalier.

Det första tecknet på motorisk utveckling hos barn

Det första tecknet på motorisk aktivitet sitter i huvudet. Den nyfödda kan vända det från sida till sida när det är vänt uppåt. Om den nyfödda är vänd nedåt kan han å andra sidan lyfta det lite.

Allteftersom kommer barnet att utveckla rörelsen av sina händer, vilket är viktigt för motorisk utveckling hos barn från 0 till 5 år.

Det finns flera stadier som barnet går igenom. Vid födseln kommer en bebis att i genomsnitt mäta 50 centimeter och väga 3,5 kilo.

Den har ett stort huvud och stora ögon, en liten näsa, feta kinder och en kluven haka. Därifrån börjar kurvan för fysisk, kognitiv, psykologisk och social utveckling.

Motorisk utveckling hos barn innefattar viktiga organ, såsom hjärnan, ryggmärgen, perifera nerver, muskler och leder.

Från två månaders ålder börjar öga-hand-koordinationen. Barnet ser ett föremål och försöker ta det, och med träning kommer hon att klara av att fånga det.

Att le och sticka ut tungan

Från tre månader till ett år kan vi skilja mellan tre väl markerade stadier när det gäller barnets motoriska utveckling.

  • Vid tre månader börjar barnet le och sticka ut tungan. Han klarar av att sitta upp med stöd. Han börjar också att babbla. Han håller händerna öppna och kan hålla ett föremål mellan fingrarna och handflatan.
  • Efter sex månader börjar hon krypa, och sitter utan hjälp. Några månader senare kommer hon att kunna stå och ta steg. Trots klumpigt gjort så tar hon föremål med båda händerna och släpper dem. Hon kan också rikta händerna mot den motsatta sidan av kroppen.
  • Vid ungefär ettårs-åldern ökar självständigheten och nyfikenheten. Han stoppar allt i munnen, så det här är ett riskabelt stadium.
Bebisars utveckling

Steg med hjälp

Efter ett år kommer hon att upptäcka trappor, som hon kan bestiga med hjälp. Hon kan bygga torn med block och knuffa och dra en boll med händer och fötter. Hon kan också plocka upp föremål med tummen och pekfingret.

Hon börjar äta själv och sitter i en liten stol. Hennes autonomi ökar, men det gör också hennes vredesutbrott och avundsjuka.

Vid två års ålder går hon upp och ner för trappan själv, hoppar med två fötter, sparkar en boll eller åker på en trehjuling. Hennes sociala och kognitiva utveckling ökar, och hon interagerar mer med andra barn.

Hon kan rita linjer och bläddra igenom böcker. Hon äter själv med en sked och formulerar fraser, dock så är de ibland osammanhängande.

På språng

Att springa snabbt, rita av en cirkel eller stå på en fot är färdigheter som utvecklas efter tre år. Han kan klippa med sax, sätta ihop ett tredelat pussel, åka nerför en rutschkana och gå på tårna.

Vid fyra års ålder kan han stå på en fot under en längre stund. Han kan hoppa, klättra och dansa med skicklighet. Han kan luta sig framåt och röra golvet med händerna och öppna ett lås med en nyckel. Han kan uttrycka tankar, förbättra ritningar och spela sällskapsspel.

Barns utveckling

5 år gammal: skriver redan ord

Efter fem år kommer ditt barn att kunna gå nedför trappor med en fot på varje steg. Hon kan rita av trianglar, siffror och enkla ord i stora och små bokstäver. Hon kan också knyta knutar och följa linjer med sax. Hon kan också skriva meningar.

Vid denna ålder kan ditt barn ändra riktning när hon springer och gå på en smal bräda samtidigt som hon bibehåller balansen. Hon kan också hoppa bakåt.

Sidodominans uppträder

Ditt barn kommer också att börja etablera en preferens för en hand, ett öga och en fot, så kallad lateral dominans. Om han kan använda båda sidorna lika mycket kallas det för ambidextri.

Motoriska färdigheter hos barn utvecklas till en rad handlingar under perioden 0 till 5 år. Precision, uthållighet, hastighet, samordning och styrka ökar under tillväxten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Madrona, P. G. (2004). Desarrollo psicomotor en educación infantil (0-6 años). Wanceulen SL.
  • Cratty, B. J. (1979). Perceptual and motor development in infants and children. https://eric.ed.gov/?id=ED164540
  • Wade, M. G., & Whiting, H. T. A. (Eds.). (1986). Motor development in children: Aspects of coordination and control. M. Nijhoff.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.