Barn som är rädda för smällare: Vad ska jag göra?

Att känna rädsla är helt normalt, men det kan ibland vara förlamande. I den här artikeln ska vi prata om barn som är rädda för smällare och ge dig några tips som hjälper ditt barn att övervinna det.
Barn som är rädda för smällare: Vad ska jag göra?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I många länder är det vanligt att smälla av smällare och fyrverkerier vid fester och högtider. Men det är inte alla som tycker om dessa höga ljud. Faktum är att många barn är rädda för smällare. Är ditt barn ett av dem? Om så är fallet måste du läsa den här artikeln, för vi ska förklara vad du kan göra.

Innan vi börjar vill vi klargöra att rädsla är en helt normal och naturlig känsla. Rädsla är kroppens svar på en situation som man anser vara farlig eller hotande, och en potentiell fara för ens överlevnad.

Barn som är rädda för smällare: Vad ska jag göra?

För det första ska du veta att det inte kommer hjälpa situationen att undvika eller lämna områden eller platser där smällare används, till exempel på festivaler och privata fester.

barn som är rädda för smällare: rädd pojke
Detta kommer bara att vara kontraproduktivt. Visst, om du lämnar en plats där man smäller smällare kommer barnet att känna en tillfällig lättnad. Men om ditt barn aldrig behöver möta sin irrationella rädsla är det omöjligt att övervinna den. Och detta kan naturligtvis på lång sikt påverka ditt barn mycket.

Så vad kan du göra för att hjälpa ditt barn att hantera rädslan för smällare? Här är några tips.

Förutse händelser

Om du ska till en plats där du vet att de ska sätta igång smällare är det viktigt att ditt barn vet detta i förväg. Du måste berätta det. Förklara att någon gång under kvällen kommer ditt barn att höra några höga ljud. Berätta också att ljuden kommer sig av dessa små sprängämnen.

Du bör sedan försäkra dina barn om att smällare helt enkelt är en del av firandet. Ni kommer alla att vara där och att de inte behöver oroa sig.

För att vidare förbereda dem kan ni försöka titta på några videor tillsammans. Hitta klipp med fester eller platser där man har smällt av smällare eller fyrverkerier.

Visa genom ditt uppförande att allt är bra och normalt

Framförallt, håll dig lugn. Om ditt barn är rädd för smällare är det troligt att han eller hon blir rädd och kanske gråter okontrollerat.

I så fall bör du på alla tänkbara sätt visa att situationen inte oroar dig alls. Tvärtom är allt helt normal. Om barnet ser att ingen annan är rädd för ljudet kommer barnet förstå att det inte är något farligt. Ditt barn kommer då lite i taget att sluta känna den irrationella rädslan för smällare eller fyrverkerier.

Barn som är rädda för smällare: Visa förståelse för situationen

Du bör också visa empati för ditt barn och förståelse för att han eller hon kan ha det svårt. I det här fallet är kommunikation viktigt. Prata med ditt barn på barnets nivå och förklara att du också blir rädd i vissa situationer. Försäkra ditt barn om att du är där för att skydda honom eller henne och att inget dåligt kommer att hända.

Rädsla eller fobi för smällare?

Om du tror att ditt barns rädsla för smällare är överdriven och går så långt att barnet blir paralyserat kan det vara så att det inte bara handlar om en vanlig rädsla, utan snarare en fobi. I det här fallet är det bästa alternativet att be om hjälp från en psykolog specialiserad på att behandla fobier.

Vad är fonofobi?

Fonofobi, även kallad ligyrofobi eller sonofobi, är termen man använder för att beskriva en specifik typ av fobi där någon känner en extrem och irrationell rädsla för höga, intensiva och vanligtvis plötsliga ljud, som de som till exempel produceras av smällare.

barn som är rädda för smällare: ledsen pojke
I alltför bullriga situationer kan personer som lider av fonofobi helt tappa kontrollen. De kan drabbas av panik eller få ångestattacker.

Förutom det extrema obehaget de känner försvagar och begränsar det dem också avsevärt. Varför? Eftersom de alltid försöker undvika sammanhang där deras rädsla blir uppenbar för alla runt omkring dem.

Vikten av att lära barn att hantera sin rädsla

Om ditt barn är rädd för smällare är det viktigt att du, antingen hemma (i de mildaste fallen) eller med hjälp av en specialist (i de allvarligaste fallen) börjar behandla denna rädsla tidigt. Du bör försöka hantera rädslan så fort du upptäcker att ditt barn har problem.

Ju tidigare du ingriper, desto snabbare kommer du och ditt barn att kunna leva ett normalt liv. Att gå på fest eller ha en kväll ute riskerar inte att bli en stressande, oroande eller skrämmande situation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nardone, G. (2012). Miedo, pánico, fobias: la terapia breve. Herder Editorial.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.