Allt du behöver veta om barns rädsla

Rädsla är vanligtvis ett normalt svar på en ny eller hotande miljö. Barn talar oftast mer om sina rädslor när de blir äldre då de blir mer medvetna om farorna i vardagen.
Allt du behöver veta om barns rädsla
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 18 augusti, 2020

Rädsla i barndomen är ett universellt fenomen som förekommer i alla kulturer. Den enda förklaringen är att barns rädsla är en viktig del av deras utveckling.

På kort sikt är dessa känslor alltid obehagliga. Å andra sidan uppfyller de en viktig funktion för barns överlevnad, som gör det möjligt för dem att anpassa sig till en situation som de tycker är farlig.

Men samtidigt, när rädslan inte har någon verklig grund kan den väsentligt förändra ett barns förmåga att bemöta vardagliga situationer.

Det råder ingen tvekan om att barns rädsla är evolutionär och normal vid en viss ålder. Allteftersom barn växer och mognar blir de vanligtvis mindre rädda för saker.

Trots allt detta kan i vissa fall rädslan vara längre. Ibland går barns rädsla över i psykiska sjukdomar som behöver professionell hjälp.

Ursprung till barns rädsla

1. Familjemönster

Föräldrar som har en tendens att vara rädda eller har ångest får oftare barn som har sina egna rädslor eller ångest. Det sker betydligt oftare än hos barn vars föräldrar inte har dessa tendenser.

2. Negativ information

Negativ information om en viss situation eller stimulans kan vara en källa till rädsla. Barn bestämmer hur de känner inför något baserat på situationen och hur folk omkring dem reagerar på det.

barns rädsla: rädd pojke kramar mamma

3. Direkt inlärning

Det finns vissa rädslor som barn lär sig av direkta erfarenheter. Till exempel rädslan för att inte kunna andas. Detta är fallet hos barn som har haft ett astmaanfall eller vaknat mitt på natten och inte har kunnat andas.

4. Klassisk betingning

Ett annat sätt att få rädsla är genom betingning. Tänk dig ett barn som har bränt sig på en fyrverkeripjäs som exploderade i handen. Det är faktiskt troligt att även om barnet vid ett senare tillfälle bara ser fyrverkerier kommer han eller hon att uppleva rädsla.

5. Obehagliga upplevelser

Slutligen kan andra obehagliga eller traumatiska livserfarenheter leda till rädsla hos barn, som att se övergrepp, slagsmål eller känslomässigt stressande situationer. Exempel på detta inkluderar olyckor eller en nära anhörigs död.

I värsta fall kan denna rädsla leda till allvarligare kliniska störningar som specifika fobier, generaliserat ångestsyndrom eller posttraumatisk stressyndrom, PTSD.

“Gör vad du är rädd för att göra, och rädslan kommer att dö.”

– Ralph Waldo Emerson –

Hur man bekämpar barns rädsla

När rädslan är allvarlig, ihållande och väsentligt påverkar barnets normala vardag med sin familj, skola eller omgivning kan han eller hon behöva specialistbehandling.

Följ dessa tips för att hjälpa ditt barn att bekämpa sin rädsla:

Uppför dig normalt inför ditt barns rädsla

Du ska inte visa oro eller frustration. Kom ihåg att barn ofta internaliserar sina föräldrars humör och beteenden.

Tvinga inte barn att göra det som skrämmer dem

När det gäller rädsla som väsentligt påverkar barnets utveckling och dagliga liv kan du behöva ingripa för att hjälpa.

Vägled ditt barn

Vissa psykologiska metoder handlar om att låta barn iscensätta sin rädsla för att få dem att konfrontera den.

Barnet kan t.ex. anta rollen som assistent eller hjälpare till sin favoritsuperhjälte. Faktum är att denna behandling oftast används vid ångestbesvär, rädsla och fobier.

Mildra ditt barns rädsla med hjälp av en förebild

En förälder kan utföra det fruktade beteendet (som att vara i ett mörkt rum) för att lära barnet att det inte är farligt. Men det är mest effektivt när förebilden är i samma ålder som barnet.

Skratta inte åt ditt barns rädsla

Undvik alltid att skratta åt ditt barns rädsla, särskilt om det sker inför hans eller hennes kamrater. Fokusera din uppmärksamhet på att hitta en lösning och aldrig på att förlöjliga ditt barn.

När barns rädsla blir till ångest

Ångest är också närvarande i alla saker som har att göra med rädsla. Termen används för att lyfta fram viktiga psykofysiologiska förändringar. Dessa sker i barnets kropp när han eller hon är mycket rädd.

Detta kan ske som svar på något specifikt eller utan något stimuli alls. Enkelt uttryckt känner barn sig illamående, men kan inte säga exakt varför de känner på detta sätt.

Kort sagt, oroa dig inte om ditt barn upplever rädslor under sin uppväxt. Det är helt normalt och är inte någon anledning till oro så länge dessa rädslor inte är extrema. Använd dig av tipsen i den här artikeln för att hjälpa ditt barn att ta sig igenom detta viktiga utvecklingsstadium!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.