5 tips för att lära dina barn att övervinna sina rädslor

Om dina barn kämpar med att övervinna sina rädslor så är här några tips för att hjälpa dem att möta skrämmande situationer i vardagen.
5 tips för att lära dina barn att övervinna sina rädslor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 06 februari, 2019

Att lära barn att övervinna sina rädslor är ingen lätt uppgift. Det här är en naturlig, men komplicerad, fas som barn går igenom.

Du behöver mycket tålamod utöver de tips som du hittar i den här artikeln.

Som förälder kan det vara frustrerande att lära sitt barn övervinna sina rädslor. Rädslorna kan vara irrationella.

Ofta verkar inget av det du säger att hjälpa ditt barn att komma över sin oro. Du kan känna dig villrådig när det gäller vad du kan pröva härnäst.

Barn utvecklar ibland en rädsla för vissa situationer eller objekt som, för oss vuxna, inte alls verkar skrämmande. Det här förekommer i alla kulturer.

Rädslor i barndomen är en generell del utav uppväxten.

Att lära barn att överkomma sina rädslor blir ofta nödvändigt runt 1-årsåldern. När barnet har kommit upp i 4-6-årsåldern, kan den här tendensen bli mer uttalad.

De flesta rädslor är bara ytterligare en fas i barnets utveckling. I vissa sällsynta fall så kan det dock behövas psykologisk hjälp.

Orsaken till rädslan kan förändras allteftersom barnet blir äldre. Mörkerrädsla eller rädsla för monster under sängen kan omvandlas till en rädsla för främlingar eller våld.

Flicka håller sig för ansiktet av oro

Rädslor i barndomen: faktorer som man bör vara medveten om

Det är viktigt att ha vissa faktorer i åtanke när man lär barn att övervinna sina rädslor.

 • Att reta barnen eller tvinga dem att konfrontera vad de är rädda för kan göra det värre.
 • Du kan hjälpa barnen genom att ta deras rädslor på allvar och uppmuntra dem att prata om hur de känner.
 • Framförallt, gå aldrig till angrepp på dina barn för att de är rädda. Tvinga aldrig in dem i en situation som de tycker är skrämmande.
 • För att hjälpa dina barn att övervinna sin rädslor måste du erkänna deras känslor.
 • Genom att uppmuntra dina barn att prata om de saker som gör dem oroliga så ger du dem möjligheten att möta sina rädslor i sin egen takt och med allt ditt stöd.

Vad är det som gör att barn är rädda?

Vissa barn är räddare än andra. Här är några faktorer som kan bidra till att man är rädd som barn:

 • Genetisk känslighet: vissa barn är naturligt känsligare och har ett starkare emotionellt temperament.
 • Oro hos föräldrarna: barn lär sig hur de ska bete sig genom att studera sina föräldrar.
 • Överbeskyddande föräldraskap: barn som är väldigt beroende av sina föräldrar kan känna sig oförmögna, vilket kan leda till oro.
 • Stressiga förhållanden: Vissa situationer, som en separation från en förälder, en skada eller en längre sjukhusvistelse, kan ha en betydande påverkan på barn.
Barns rädsla för att vara ensamma

5 aktiviteter för att lära barn att övervinna sina rädslor

Här är 5 aktiviteter som kommer att hjälpa dina barn att övervinna sina rädslor. Försök att omsätta de här tipsen i praktiken.

1. Läs böcker om rädsla och om att övervinna det

Både att berätta sagor, leva ut situationer och läsa böcker om skrämmande situationer kan hjälpa dina barn att bemästra sina rädslor.

Den här strategin kallas ibland för biblioterapi eller uttrycksfullt historieberättande. Den är användbar för att barn ofta kan identifiera sig med en karaktär som möter samma problem.

2. Använd konst och hantverk

Kreativ aktivitet kan låta barn ta itu med sina undermedvetna rädslor. När barn inte kan prata om sina rädslor så är ett blankt papper ett bra verktyg för att låta dem adressera vad de känner och tänker.

När barnen väl har ritat teckningar av det som skrämmer dem kan du diskutera deras rädslor och hitta lösningar tillsammans med dem.

Framförallt, gå aldrig till angrepp på dina barn för att de är rädda. Tvinga aldrig in dem i en situation som de tycker är skrämmande.

3. Rangordna

Låt barnen göra listor över de saker som de är rädda för. Hjälp dem sedan att organisera listorna från det minst till det mest skrämmande.

Du kan också använda termometer-idén för att hjälpa barnen att gradera varje rädsla, från varm till kall.

Mindre barn kan behöva hjälp att göra det här, men de kan vanligtvis berätta för dig vilka situationer som de tycker är mest skrämmande.

När barnen har rangordnat situationerna använder ni idén för att prata om rädslorna som är på listan.

4. Lek kurragömma

Den här populära barndomsleken är till för mer än att bara underhålla barn. Den undervisar oss om övergivande och separation.

Att leka kurragömma kommer att hjälpa dina barn att möta sin rädslor för att vara ensamma.

5. Erkänn när du är rädd

Berätta för dina barn om sakerna som skrämmer dig och låt dem veta vad du gör för att övervinna dina rädslor. Att lära sig från ditt exempel kommer att hjälpa dina barn att bemästra den här svåra fasen.

Dina barn imiterar dig och de känslor som du upplever och uttrycker. Genom att dela med dig av dina egna erfarenheter lär du dina barn att berätta hur de känner.

Det finns många olika sätt att lära barn att övervinna sina rädslor. Vilket du väljer beror på dina barn.

Men det viktigaste tipset av dem alla är att finnas där för dina barn och stötta dem.

De små behöver dig vid sin sida för att övervinna sina rädslor, något som är en typisk del av barndomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aguilar Melchor, J. M. (2022). Tratamiento cognitivo-conductual de fobia a la oscuridad: un estudio de caso. Máster de Psicología General Sanitaria, Universidad Europea de Madrid.  https://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/2116
 • Herringa, R. J., Birn, R. M., Ruttle, P. L., Burghy, C. A., Stodola, D. E., Davidson, R. J., & Essex, M. J. (2013). Childhood maltreatment is associated with altered fear circuitry and increased internalizing symptoms by late adolescence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(47), 19119–19124. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1310766110
 • Méndez, F. X., Inglés, C. J., Hidalgo, M. D., García-Fernández, J. M., & Quiles, M. J. (2003). Los miedos en la infancia y la adolescencia: un estudio descriptivo. Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 6(13), 150-163. http://reme.uji.es/articulos/amxndf4650710102/texto.html
 • Rafihi-Ferreira, R. E., Alckmin-Carvalho, F., Silvares, E. F. D. M., & Ollendick, T. (2021). Biblioterapia para Medos Noturnos em Crianças: Um Estudo de Caso. Psicologia: Ciência e Profissão, 41. https://www.scielo.br/j/pcp/a/Qbn5VLxJNpMyygDH5B8S9jP
 • Sandín, B., Chorot, P., Valiente, R. M., & Germán, M. Á. S. (1998). Frecuencia e intensidad de los miedos en los niños: Datos normativos. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 3(1), 15-25. http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3853
 • Sias Salas, S. S., Ayala Escandón, C. de la L., & Pichardo Solís, V. A. (2021). El dibujo como medio de evaluación del miedo/ansiedad en niños de 5 a 8 años en atención dental. Estudio descriptivo. Revista De Odontopediatría Latinoamericana, 8(2). https://www.revistaodontopediatria.org/index.php/alop/article/view/155
 • Valiente, R. M., Sandín, B., & Chorot, P. (2002). Miedos comunes en niños y adolescentes: Relación con la sensibilidad a la ansiedad, el rasgo de ansiedad, la afectividad negativa y la depresión. Revista de psicopatología y Psicología clínica, 7(1), 61-70. http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3922

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.