Varför är kommunikation inom familjen så viktigt?

Det har många fördelar att skapa och uppmuntra god kommunikation inom familjen. Upptäck varför nedan!
Varför är kommunikation inom familjen så viktigt?
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kommunikation är otroligt viktigt inom familjen då det hjälper till att skapa och upprätthålla en bra hemmiljö. Dessutom uppmuntrar det familjemedlemmarna att uttrycka sina känslor, tankar och rädslor på ett hälsosamt sätt.

Välbefinnande kommer från kommunikation inom familjen

Förmodligen orsakas de flesta konflikter och problem som uppstår mellan familjemedlemmar av felaktig kommunikation eller brist på kommunikation. Utan öppna kommunikationslinjer vågar familjemedlemmarna inte uttrycka sig, och missförstånd och bråk blir mer vanligt förekommande.

En familj som lyckas upprätta god kommunikation hemma kan lösa konflikter på ett mer effektivt och mindre skadligt sätt, då det hjälper familjemedlemmarna att känna sig trygga och förstådda av varandra.

kommunikation inom familjen: familj vid matbord

Det kan dock vara svårt att skapa en gynnsam miljö hemma eftersom varje familjemedlem har sin egen kommunikationsstil. Med det sagt, vad är det bästa sättet att kommunicera på?

Hur människor kommunicerar

För att upprätta god kommunikation hemma är det viktigt att lära sig om de olika kommunikationsstilar som finns. De kategoriseras i tre typer: assertiv, passiv och aggressiv.

  • Assertiv kommunikation. Psykologen Carlos J. Van-der Hofstadt och ekonomen José María Gómez uppger att de som kommunicerar på det här sättet kan uttrycka sina känslor, idéer och åsikter, samtidigt som de försvarar sina rättigheter och respekterar andras. Med andra ord, en assertiv person uttrycker sig tydligt utan att attackera andra och söker efter gemensamma lösningar.

“Den enda sunda kommunikationsstilen är assertiv kommunikation.”

–Jim Rohn–

  • Passiv kommunikation. Enligt Van-Der Hofstadt och Gómez är det som karakteriserar det här sättet att kommunicera att personen bryr sig mest om att tillfredsställa andra. Med andra ord, passiva människor försvarar inte sina egna rättigheter om de måste kompromissa på andra människors rättigheter för att göra det. Deras mål är att undvika potentiella konflikter. Följaktligen får passiva människor ofta inte vad de vill, vilket leder till frustration, osäkerhet och till och med undertryckt ilska.
  • Aggressiv kommunikation. På motsatt sida av den passiva stilen respekterar inte människor med en aggressiv kommunikationsstil andras rättigheter, känslor och intressen. Det betyder att de bara bryr sig om att försvara sina egna rättigheter oavsett vad som händer och att de har svårt att ändra sig och se andra människors synpunkter.

Det kan vara bra att veta hur man utvecklar assertiva färdigheter för att bäst kunna kommunicera med familjemedlemmar. Exempel på assertivt beteende är att veta hur man säger ”nej”, accepterar kritik om man anser att den är rättfärdigad eller annars bemöter den, accepterar komplimanger och beröm utan att uttrycka falsk blygsamhet etc.

Hur man bygger upp god kommunikation inom familjen

Prata ofta

På senare tid har det blivit allt svårare att hitta ledig tid att tillbringa med sin familj. Familjetid bör dock egentligen inte betraktas som ”fritid.” Istället bör man betrakta den som ett ansvar och göra den till en del av vardagen.

kommunikation inom familjen: mamma, pappa och två barn pratar

Ha till exempel som mål att ägna en viss tid under dagen till att prata med dina barn, exempelvis en timme innan läggdags, alternativt en stund under dagen att göra saker tillsammans eller ha familjemöten.

Fokusera på era styrkor som familj

Enligt Rick Peterson och Stephen Green, specialister inom mänsklig utveckling, gör framgångsrika och sunda familjer en regelbunden inventering av sina styrkor och svagheter. Det betyder att ni bör samlas som en familj för att prata om vad ni gör rätt eller fel för att vidta åtgärder för att förbättra familjens miljö.

Visa intresse för var och en av familjemedlemmarna

Till att börja med är det viktigt att lyssna uppmärksamt, särskilt när du kommunicerar med din familj. Det handlar om att göra allt för att förstå den andra personens synvinkel och erkänna och respektera hans eller hennes perspektiv.

En av nycklarna till en hälsosam familjemiljö är att visa intresse för dina nära och kära. När du är uppmärksam på familjemedlemmarnas rädslor och önskemål visar du dem att du bryr dig, vilket får dem att känna sig värderade och uppskattade på samma gång.

Sammanfattningsvis ger strävan efter att upprätta god kommunikation inom familjen många fördelar. Till exempel hjälper det till att förbättra relationerna, ser till att familjemedlemmarna litar mer på varandra, förstärker varje familjemedlems självkänsla och familjens välmående samt leder till bättre och mer effektiv problemlösning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.