5 attityder att undvika när ditt barn idrottar

Att känna till de attityder som bäst bör undvikas när ditt barn idrottar är viktigt, på så sätt kan du undvika deras negativa påverkan.
5 attityder att undvika när ditt barn idrottar
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns ett antal attityder som du som föräldrar bör undvika när ditt barn idrottar. Vanligtvis utlöses dessa impulsiva beteenden av ångest och desperation, men de kan leda till rejäla misstag.

En av de viktigaste aspekterna av dina barns liv är sporten de utövar. Praxis bör vara att fokusera på deras smak och preferenser, snarare än att vara inriktad på att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande. I denna mening är ditt jobb som förälder att övervaka och motivera dina barn i deras verksamhet. Men ibland kan även den uppgiften gå utom kontroll.

Idag kommer vi att visa dig en rad negativa attityder som du bör undvika när du följer med dina barn i deras idrottsträning.

Vilka attityder bör du undvika när ditt barn idrottar?

Otyglad passion tar ofta tag i oss föräldrar i samband med våra barns sportande. Stolthet är tillåtet, och det är också motivation. Men det finns en gräns för allt, och det borde vi vara medvetna om vid det här laget. Försök att kontrollera dig själv på planen och ge dina barn det bästa exemplet att ta efter.

1. Låt inte din passion hamna utom kontroll

En av de första och mest vanliga attityderna som bör undvikas är externaliseringen av otyglad passion.

Barnidrott kräver externt stöd och motivation från föräldrar, men som med alla aspekter av föräldraskapet har incitamenten en gräns som aldrig bör överskridas.

Försök att njuta av upplevelsen i lugn och ro och kontrollera dina känslor. Detta betyder inte att du ska hålla tillbaka dina känslor då du ser ditt barn spela den sport han eller hon älskar. Men att låta dig ryckas med av dina impulser kan få obehagliga konsekvenser, som att genera eller skapa avsmak hos ditt barn.

En pappa skriker åt sin dotter med en megafon medan hon håller för öronen.
Ditt barn behöver stöd från dig, inte press och instruktioner om hur man blir den bästa idrottaren i världen.

2. Ständiga strider

Brist på självkontroll uppmuntrar omedvetna reaktioner, speciellt när så starka känslor dominerar scenen. Och vid mer än ett tillfälle har föräldrar setts slåss med varandra på läktaren, med domaren eller med barnets tränare i slutet av matchen.

Tycker du att det är pinsamt? Föreställ dig hur det är för ditt barn.

Det är därför du bör komma ihåg att ditt mål är att undvika alla typer av verbala eller fysiska konfrontationer baserat på vad som händer vid ett sportevenemang.

Förutom att uppröra människor som lugnt tittar på spelet kan du också skämma ut ditt barn och skapa frustration och sorg.

3. Sätta press på barn

Det finns flera nyckelaspekter för barnidrott, men ingen av dem är att pressa barnet till något det inte vill. Både fysiskt och psykiskt är det viktigt att respektera varje barns personliga framsteg och bakslag som sätt att lära sig och gå vidare.

När det gäller dina barn, försök att undvika att överföra dina sportsliga frustrationer till dem och låt dem gå sin egen väg. Varje barn går igenom en unik process och det viktigaste är att de trivs med det de gör.

Att ständigt pressa ett barn kan tråka ut dem och uppmuntra dem att överge sport helt och hållet.

4. Anta rollen som tränare

Om ditt barn utövar en sport sker det kanske i skolan, i en träningslokal eller på en idrottsplats. I vilket fall som helst så finns där de nödvändiga faciliteterna och material, samt en tränare som är ordentligt utbildad för det ändamålet.

Dessa sakkunniga inom idrott är ansvariga för att ständigt arbeta med barn och till och med dirigera dem under träning och officiella matcher.

Som förälder är det i det närmaste din plikt att respektera tränarens arbete och förstå dina egna gränser när det gäller att ingripa, om nu inte du själv har större meriter än tränaren; har du det?

Uppmuntra ditt barn på planen, men försök inte styra spelet. Undvik också att ge instruktioner under träningen, särskilt om de strider mot dem som tränaren ger.

Tänk på att det är bra för barn att lära sig vem som är auktoritetsfiguren på spelplanen för att till fullo förstå gränserna för sporten i fråga.

5. Visa nervositet eller rädsla

Bland de attityder att undvika när dina barn idrottar är överdrivna uttryck av nervositet och rädsla. Vanligtvis skapas denna känsla hos överbeskyddande föräldrar, som i slutändan överför sig egen osäkerhet på barnet.

Utövandet av sport väcker naturligt vissa rädslor, särskilt för att barn måste interagera fysiskt med omgivningen. Det är dock viktigt för föräldrarna att hitta ett sätt att arbeta med denna känsla för att inte överföra den till sina barn. Det kanske inte är lätt att förstå eller att göra det till en början, men i det långa loppet kommer du att se resultat.

Samtidigt har varje sport sina egna säkerhetsåtgärder som måste bli säkerställda av institutionerna och deras respektive instruktörer.

En mamma springer för att hjälpa sin dotter som håller på att tappa balansen på en cykel.
Skydd är bra, överbeskyddande är direkt skadligt. Försök att arbeta med dina egna känslor för att inte påverka dina barns utveckling.

Attityder att undvika när dina barn idrottar för att inte blockera deras utveckling

Fysisk och psykologisk utveckling är mycket viktigt, särskilt under ett så känsligt skede som barndomen.

Se därför till att ditt beteende inte stör deras process, och leta efter verktyg för att mildra rädslor, arbeta med osäkerhet och behålla kontroll över dina känslor.

Kom ihåg att du är dina barns främsta stöd, så ditt exempel är nyckeln till deras framgång. Agera som sådan, ta ansvar och motivera alltid dina barn positivt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.