Vad man kan göra för barn som pratar för mycket i klassrummet

Ta reda på hur du hjälper barn som pratar för mycket i klassrummet hemifrån.
Vad man kan göra för barn som pratar för mycket i klassrummet
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När barn pratar för mycket i klassrummet är det också troligt att de inte ägnar tillräckligt med uppmärksamhet åt skolarbetet och att deras akademiska prestationer lider av det.

Ibland är barn så angelägna om att umgås med sina klasskompisar att de inte kan vänta till rasten, lunchen eller andra stunder när det är lämpligt att göra det. Men det stör läraren och distraherar resten av klassen om ett barn pratar i klassrummet.

“Lyssnande spelar en grundläggande roll för förståelse, särskilt i förhållande till instruktioner. Man måste noggrant lyssna på anvisningar för att sedan kunna agera i enlighet med dem. Speciellt i förskoleåldern är det viktig att lyssna på instruktioner för att främja förståelse.”

David Perkins  –

För att veta om ditt barn talar för mycket i klassrummet måste du vara i ständig kontakt med hans eller hennes lärare. Det här är inte bara en beteendemässig fråga eller en rent social fråga, det är också viktigt för att utveckla förmågan att lyssna.

Nedan hittar du rekommendationer som hjälper barn att inse att de inte ska prata vid olämpliga tidpunkter. Dina barn lär sig också att bättre känna igen när de ska vara uppmärksamma i klassrummet och koncentrera sig på någonting.

Hur ska du som förälder reagera om ditt barn pratar för mycket i klassrummet?

Hitta anledningen till att barnet pratar för mycket i klassrummet

För att börja ta itu med problemet måste du räkna ut varför ditt barn pratar för mycket. Problemet kan förvärras och bli komplicerat om det inte hanteras ordentligt från början. Till exempel är några av de vanligaste anledningarna till att barn pratar under en lektion:

  • Känner som om de inte får tillräckligt med uppmärksamhet från sina lärare eller klasskamrater.
  • Känner sig omotiverade under lektionen eftersom de behöver mer utmanande aktiviteter eller aktiviteter som är bättre anpassade till deras inlärningssätt.
    barn som pratar för mycket i klassrummet
  • Har svårt att förstå lärarens instruktioner eller klassmaterial. Han eller hon kan även ha svårt att se eller tyda vad läraren skriver på tavlan.
  • Rastlöshet eller behovet av att sträcka eller slappna av sina muskler för att kunna koncentrera sig igen.
  • Saknar intresse för ämnet läraren pratar om.
  • Brist på självförtroende hos läraren.

Visa dina barn hur du vill att de ska uppföra sig i klassrummet

Om dina barn pratar för mycket i klassrummet kan du göra övningar hemma som hjälper till att förbättra deras beteende i skolan. Det är grundläggande att du lär dem att vänta, lyssna och att kontrollera sina impulser.

Till att börja med bör du hindra ditt barn från att avbryta konversationer och be honom att vänta på sin tur att tala. Ett bra tillfälle att öva på den här typen av uppförande är att spela ett brädspel och be honom att vänta tålmodigt på sin tur.

Ha en lugn miljö hemma

Du måste sätta tonen hemma och visa dina barn respekt och vänlighet, även om de uppvisar ett beteende som du vill korrigera. Barn känner sig mindre angelägna och har mindre behov av uppmärksamhet när de har en lugn miljö hemma som är fri från hetsiga diskussioner och spänningar.

Se till att det inte finns några distraktioner som hindrar dina barn från att koncentrera sig på vad de gör.

Kontrollera att det inte finns några syn- eller hörselproblem

I många fall har barn som pratar för mycket i klassrummet svårt att höra eller se bra. Det första du bör göra är att utesluta någon fysisk orsak som påverkar ditt barns beteende i skolan.

Efter att ha verifierat att barnet inte har ett fysiskt problem kan du börja tänka på hur du kan ingripa på en social nivå.

Lär dina barn att följa regler hemma

Ett sätt att säkerställa att barn följer reglerna i skolan är att också se till att de kan följa dem hemma. Alla barn måste lära sig att respektera regler och gränser. De behöver också disciplin så att de blir emotionellt friska vuxna.

Viktigast av allt är att du måste vara tålmodig medan du ser till att reglerna följs och du måste göra det konsekvent.

pojke vid skolbänk
Även om det kan vara svårt att få höra från lärarna att ditt barn talar för mycket i klassrummet är det något som kan åtgärdas. Särskilt om ni arbetar tillsammans.

Slutligen bör du hjälpa dina barn att anpassa sig till livet i skolan. Det hjälper dem att lära sig lyssna och komma bättre överens med sina lärare. Dessutom lär de sig att interagera med andra på ett bra sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.