Kända citat om barn från Jean Piaget

Dessa kända citat om barn från Jean Piaget påminner oss om vikten av barns naturliga utveckling. Låt dig inspireras av arvet från en av de mest framstående barnpsykologerna i historien.
Kända citat om barn från Jean Piaget
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln hittar du några av Jean Piagets kända citat om barn. Han var en av de viktigaste barnpsykologerna genom tiderna och han studerade barns utveckling. Intressant nog var det hans egna barn som utan vetskap fick agera ”laboratorieråttor” i hans vetenskapliga forskning.

Men vi får inte betrakta hans barn som “råttor” i sig. Faktum är att psykologen helt enkelt observerade dem. Dessa iakttagelser ledde sedermera till en av de mest intressanta evolutionära psykologiska teorierna inom modern pedagogik.

Vem var Jean Piaget?

Jean Piaget var en schweizisk psykolog inom den skola som kallas för konstruktivismen. Han föddes 1896 och i sin yrkeskarriär studerade han barns kognitiva och intellektuella utveckling i detalj. Hans resultat var så framträdande att hans undersökningar anses vara avgörande i inflytandet över nutidens pedagogik och utvecklingspsykologi.

Han tog sin doktorsexamen vid universitetet i Neuchâtel 1918. Därefter började han arbeta vid psykologinstitutioner i Paris, där han samarbetade med en annan viktig psykolog, Alfred Binet.

kända citat om barn

1919 började Piaget utveckla sina teorier för att söka kunskapens natur. Sedan började han publicera flera studier om barnpsykologi baserade på sin forskning. Den forskning som han i sin tur, intressant nog, baserade på att observera utvecklingen hos sina egna barn.

Ett av Piagets absolut främsta bidrag till barnpsykologin i forskningsvärlden var hans teori om sensomotorisk intelligens. Denna teori beskriver utvecklingen av praktisk intelligens baserad på hanteringen av nya begrepp.

Jean Piagets kända citat om barn

Här vill vi ge dig chansen att upptäcka (om du inte redan känner till dem) och analysera en serie citat från Jean Piaget. De innehåller mycket kunskap som kan hjälp dig att gå djupare in i barnens värld.

Upptäckter

“Varje gång man lär ett barn någonting som han kunde ha upptäckt själv berövar man barnet möjligheten att få upptäcka detta nya på egen hand och följaktligen hindras barnet från att förstå det helt.”

Jean Piaget var en stark förespråkare för barns naturliga utveckling. Således, om du fortsätter att lära dina barn något innan de hinner upptäcka det låter du dem inte ta de små stegen själva. Piaget ansåg att vuxna ska vara observatörer och guider, inte lärare.

Kunskap

“Kunskap är således ett transformationssystem som gradvis blir bättre.”

Om du tittar noga på människor omkring dig, inklusive barn, märker du ett samband mellan kunskap och beteende. De som tycks veta mest (de kanske har högre utbildning och mer utbildning i bagaget), med tydliga värderingar och som tycks intelligenta, är de som bäst vet hur man ska agera i alla situationer. Således är kunskap det som har gjort det möjligt för dessa individer att förändras för att hitta lämpligt beteende när som helst.

Ditt inre barn

Om du vill vara kreativ, bevara ditt inre barn med den kreativitet och uppfinningsrikedom som kännetecknar barn innan de deformeras av vuxensamhället.

Idag är kreativitet en mycket eftertraktad egenskap för rekryterare från alla typer av företag. Men människor förlorar denna färdighet när de blir äldre.

Enligt Piaget är det bästa sättet att förbli kreativ att aldrig tappa förbindelsen till sitt inre barn. Om du försöker se livet från ett barns perspektiv förlorar du inte förmågan att uppfinna, föreställa dig och skapa. Även om detta kommer naturligt för barn är det ganska svårt för vuxna.

kända citat om barn

Fler citat om barn från Jean Piaget

Intelligens

“Intelligens är det du använder när du inte vet vad du ska göra.”

Människan lär sig genom erfarenhet, men för att uppleva erfarenheter måste de använda intelligens. Således, när människor når en punkt där de inte har någon kunskap för att gå vidare måste de använda sin intelligens för att hitta det bästa sättet att gå vidare.

Jämvikt

Jämvikt är det mest grundläggande i all mänsklig aktivitet.

Dessa citat från Jean Piaget visar oss att han var en intressant och smart psykolog som kontinuerligt arbetade för att försöka förstå barn bättre. Tack vare honom kan vi alla idag bättre förstå barn och uppfostra dem till att bli balanserade, självsäkra vuxna som tror på sina egna förmågor.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.