Hur ingjuter vi ärlighet i våra barn?

De flesta av oss vet hur viktigt det är att kunna lita på någon. Vi har med tiden lärt oss att uppskatta ärlighet och den värderingen bör vi uppmuntra hos och ingjuta i våra barn.
Hur ingjuter vi ärlighet i våra barn?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ärlighet är en värdefull egenskap som lätt kan läras om man övar på det varje dag. Förutom att lära ut och utöva ärlighet så måste föräldrarna också vårda värderingen i den dagliga uppfostran. Föräldrarna bör vårda ärlighet med samma ömhet som en trädgårdsmästare tar hand om sina vackra rosor i trädgården.

Om vi vårdar denna dyrbarhet kommer vår ärlighet att sticka ut bland alla de lögner som förpestar våra liv dagligen.

Varför ljuger våra små änglar?

När barn börjar prata så kan de inte säga något annat än sanningen. Barn är alltid ärliga och endast av den anledningen bör vi ingjuta och vårda denna värdering.

Det finns många orsaker till att de små börjar ljuga. En av orsakerna kan vara att de snabbt lär sig att lögner hjälper dem att undvika konsekvenserna av deras handlande.

De börjar också ljuga för att vinna andras förtroende eller för att få den belöning de gärna vill ha.

Sanningen är att det finns många orsaker till att barnen ljuger, men undersökningar har visat att i de flesta fall lär sig barnen att vara oärliga genom att iaktta sin omgivning, främst vuxna.

Innan vi kritiserar eller bestraffar dem är det viktigt att vi rannsakar oss själva för att kunna se om det är något vi själva behöver ändra på i vårt beteende.

Vårda ärlighet

Barn och hund

Vi kan inte låta barnen växa upp i en glasbur för att de ska förbli lika oskyldiga och godhjärtade som när de föddes. Ibland lär de sig inte att ljuga hemma utan i skolan. Undvik bestraffning, dina barn behöver lära sig betydelsen av ärlighet.

Med andra ord är det viktigare att lära barnen att värdesätta sanningen än att bestraffa. Det är också viktigt att fundera över varför ett oärligt barn inte litar på andra och att bristen på förtroende är den värsta känslan ett barn kan ha mot föräldrarna eller läraren.

Det är viktigt att börja prata om ärlighet i det ögonblick du upptäcker att ditt barn ljuger. Att börja så tidigt som möjligt ger dig en möjlighet att rätta till problemet som lögnen medfört.

Oavsett omständigheterna bör du försöka prata med ditt barn om orsaken. Förklara för det att problemet alltid kan lösas på ett bättre sätt om man är ärlig.

Främja ärlighet genom att vara ett gott föredöme

Om barnen upptäcker att vuxna ljuger, gömmer saker eller döljer oärligt beteende, oavsett motivet, kommer de att lära sig att ärlighet är något relativt och att allting kan ordnas så länge lögnen inte upptäcks.

Låt inte barnen vara delaktiga i din lögn, hur oskyldig den än verkar, t.ex. genom att säga att du inte är hemma även om du är det. Rättfärdiga aldrig lögnen och låt inte barnen vara delaktiga i den, inte ens som en lek.

Som föräldrar bör vi vara så ärliga som möjligt och vi ska inte bryta vårt ord. Vi bör istället värdesätta löften och hålla oss till dem. Att föregå med gott exempel är väsentligt om vi vill lära barnen värdet av löften och ärlighet.

Om du har barn som alltid berättar sanningen, är det viktigt att vårda, stärka och berömma ärligheten. Säkerligen gör de emellanåt fel och tar till en lögn, vilket är vanligt för vilken människa som helst, men försök då att rätta till detta på bästa möjliga sätt. Om dina barn säger sanningen nästa gång så bör detta vara ett tecken på att de har förstått sina misstag.

Att vårda denna underbara dygd som vi kallar ärlighet är ingen lätt uppgift. Som föräldrar har vi en viktig roll i utvecklingen av våra barn som snabbt blir vuxna och kommer att förändra världen vi lever i.

Flicka döljer något

Några råd som hjälper dig att lyckas

  • Prata med dina barn om vikten av ärlighet och sanning. Förklara för dem att människor som ljuger inte är att lita på och att oärliga människor ofta inte är välkomna hos andra.
  • Förklara vad heder är och hur det påverkar ens vardagsliv. Berätta att heder innebär att andra människor litar på vad du säger och att det är mycket viktigt att alltid hålla sitt ord.
  • Övervaka dem när de leker med andra barn. Lär dem att dela med sig av sina leksaker och värdet av fair-play. Lär dem att vara rättvisa och på så sätt växa upp till ärliga personer.
  • Visa dina barn hur man är en god vän. Förklara skillnaden mellan en sann vän och en kompis. Att visa dina barn hur man är en god vän kommer också att ingjuta värdet av respekt och lojalitet.
  • Få dina barn att ta ansvar för sina misstag. Förklara vad de har gjort fel och varför det är fel. Påpeka för dem att deras handlingar får konsekvenser. Detta är en värdefull lektion för alla och det hjälper barnen att tänka på konsekvenserna av deras handlande innan de gör något.

Slutligen…

Även om det ibland blir komplicerat eller att vi helt enkelt inte vet hur vi ska göra, ska vi alltid försöka att ingjuta och främja goda värderingar hos våra barn. Försök att ha tålamod och du kommer att hitta det bästa sättet för dig och dina barn.

Tänk alltid på att du förbereder dina barn för att möta den verkliga världen med mesta möjliga ärlighet och att den förberedelsen alltid kommer att vara till deras fördel.

Det är också viktigt att veta att de värden som du ingjutit och vårdat har en stark påverkan på dina barn. Med värderingarna som du ingjutit i barnen, och var de än i världen befinner sig, kommer de att vara välbalanserade personer som behandlar andra väl och med respekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.