4 regler för att lära dina barn att dela med sig

4 regler för att lära dina barn att dela med sig
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Här är några tips och regler som kan hjälpa dig att lära dina barn att dela med sig med andra barn och vuxna.

Om ditt barn inte har några syskon så bör du uppfostra och behandla det som om det hade syskon

Även om det inte alltid är på det här viset, tenderar det att komma mindre naturligt för barn utan syskon att dela med sig. Detta eftersom de har varit sina föräldrars centrum sedan de föddes. De har inte behövt dela uppmärksamhet och tid med andra.

Så, om du har ett enda barn, uppfostra det inte att tro att det förtjänar allt. Och inte heller att alla andra ska behandla det som en kunglighet.

Alla familjemedlemmar bör delta aktivt i hushållssysslor, utan undantag. Godsaker som tas in i hemmet bör delas med alla. Om ni plötsligt har lite extra pengar över i er budget, köp en leksak till barnet, lite parfym åt mamma och en ny skjorta till pappa. Detta eftersom alla förtjänar att behandlas lika.

Äter glass

Tvinga dem inte att dela med sig

En av de viktigaste reglerna för att lära dina barn att dela med sig är att inte tvinga dem att göra det.

När en annan människa tvingar dig att utföra en handling och lyda mot sin vilja, får det i allmänhet motsatt effekt. Personen svarar med att göra uppror. Eller så fungerar det och denne delar med sig, men på bekostnad av dennes lycka.

Tvinga aldrig dina barn att dela med sig. Om de inte vill låta sina vänner använda deras favoritbil när de kommit över till ert hus, ta inte fram den ur gömstället där din lilla pojke eller flicka har gömt den. Ge inte bilen till det andra barnet. Genom att göra det kommer du bara att få dem att få raseriutbrott. Dessutom kommer de att tappa sitt förtroende för dig.

Ett bättre alternativ är att prata med din son eller dotter. Ta upp hur de andra barnen kommer att känna om de får leka med leksaken. Gör detta innan deras vänner dyker upp. Påminn dem om de gånger de besökte vännernas hus och de delade med sig av sina leksaker med varandra.

Använd alla möjliga verktyg så att dina barn känner sig bekväma med att se andra leka med deras leksaker. Och gör det innan gruppen kommer. Men om du ändå, efter alla förberedelser, inte har lyckats övertyga dina barn, tvinga dem inte att dela med sig.

Ögonblicket kommer att komma när du når ditt mål.

Lär dem att dela med sig genom att själv göra det

Dina barn lär sig från de vuxna runt omkring dem. Så lär dem att dela med sig, genom att göra detsamma med dem. Var själv en förebild.

Dina barn ser sin bästa lärare i dig. Om du tenderar att vara en självisk person som är för possessiv och hagalen om dina ägodelar, kommer du inte att kunna förvänta dig att dina barn ska uppföra sig särskilt annorlunda.

Av denna anledning måste du vara mindre beskyddande och mer generös med dina saker. Åtminstone om du vill lära dina barn att dela med sig.

Om vi ​​har att göra med värdefulla föremål som kan gå sönder kan vi ändå dela med oss. Låt dina barn sitta på sängen för att undvika olyckor. Låt dem titta på det, röra vid det, hålla det och utforska det tillsammans med dig.

Tänk på att de måste se med sina egna ögon och själva få uppleva hur bra det känns när någon delar med sig med dem. När de får känna hur bra det känns när andra delar sina tillhörigheter med dem och låter dem använda även deras mest värdefulla föremål.

Först då kan de vara mer öppna att ge andra samma känsla när de delar med sig.

Dela också de goda känslorna

Tre barn delar en smörgås

När vi pratar om att dela med sig är det vi ofta tänker på att låna ut någon av våra ägodelar eller erbjuda andra mat som vi har. Emellertid delas känslor lika mycket som materiella saker. Detta är grundläggande när du lär dina barn att dela med sig.

Kramar, roliga historier, kyssar, kärleksfulla ord, beröm… alla dessa handlingar medför att kärleksfulla känslor delas. Delad glädje är dubbel glädje.

Dina barn bör veta vad kärlek innebär och vad som gör att människor delar känslor med andra. Till exempel hur vi utbyter kramar eller kyssar när vi säger adjö till någon och gör goda gärningar.

Om de har chans att sprida lycka till någon annan genom att komma med goda nyheter till dem, låt dem göra det. Detta är också att dela med sig.

Allt som är bra och gott inom dem bör delas med dem runt dem och de människor som de har att göra med, även främlingar.

Slutligen, för att lära dina barn att dela med sig, berätta för dem att du aldrig stöder andras dåliga beteenden. Att du inte baserar ditt beteende och dina handlingar på vad andra gör eller inte gör.

De som vet hur de ska dela med sig kommer att ha ett bättre liv än de som aldrig lär sig att göra det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.