Fysisk bestraffning påverkar ditt barns IQ

Fysisk bestraffning och verbala angrepp på barn kan skapa lättsårade vuxna med låg självkänsla. De har också ökad risk för drogberoende och självmord.
Fysisk bestraffning påverkar ditt barns IQ
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2020

När vi föds svarar vi ungefär likadant på de stimuli vi upplever genom resten av livet: behag, förvåning, ilska, förtvivlan, skam och liknande. När vi blir äldre smälter alla gensvar till dessa känslor samman med de upplevelser som sedan formar vårt komplexa känsloliv.

Barns känslomässiga välmående försämras när de blir misshandlade. I de flesta fall påverkar fysisk bestraffning och elaka ord deras självkänsla. De blir deprimerade och undviker kontakt med familjemedlemmar och vänner. Barn kan även utveckla en oro och negativ självuppfattning som påverkar hur de ser sig själva.

Osäkerhet leder i sin tur till att barn presterar sämre i skolan, inte hänger med i ämnena och detta skapar ett allvarligt kunskapsglapp. Det gör föräldrarna arga och den onda cirkeln av misshandel och fysisk bestraffning fortsätter.

Sverige var först i världen att förbjuda barnaga år 1979. Men i många utvecklade länder är det fortfarande tillåtet att använda sig av fysisk bestraffning, trots att all forskning pekar på att det inte bara är meningslöst och icke-fungerande – faktum är att det bara gör saker värre. Dessutom finns det mycket mer effektiva metoder.

Fysisk bestraffning innefattar tvång, smärta och obehag på barnet i ett försök att korrigera deras beteende.

Det är viktigt att man uppmärksammar att den övervägande majoriteten av föräldrar som slår sina barn också blev misshandlade av sina egna föräldrar.

Alla straff gör skada: bestraffningar är av sig självt något ont.

-Jeremy Bentham- 

Fysisk bestraffning leder inte bara till en tillfällig smärta hos barnen, utan kan också utvecklas till ett trauma som följer dem genom livet. En konsekvens av det här, enligt en studie utförd av forskare i USA, är en minskad IQ som försämrar prestationerna i allt de tar sig för i sitt vuxna liv.

fysisk bestraffning

Effektiva alternativ till fysisk bestraffning

Det finns många olika sätt för föräldrar att främja sina barns utveckling. Ett av de mest användbara är att använda ord istället för handling.

Låt oss titta närmare på några sätt att göra det på:

 • Du kan använda ord istället för handling genom att prata med ditt barn. Ta upp vilka beteenden som är acceptabla och inte, och vad som är farligt och inte.
 • Lyssna på ditt barn när det förklarar varför det gjorde någonting, eller slutade att göra det. Om man låter barn förklara sina handlingar blir de bättre på att fatta rätta beslut.
 • Ordet “disciplin” kommer från latinets “discere” vilket betyder att lära sig. När det kommer till barns beteenden har det en speciell betydelse. Barns beteenden är nära kopplade till deras känslor. Därför är disciplin en process som innebär att de lär sig om sitt beteende och vilka känslor som ger upphov till det. 
 • Förbättra dina barns självkänsla genom att belöna dem när de beter sig bra.
 • Ha regler, och upprätthåll dem utan aggressioner eller angrepp.
 • Ge ditt barn massor av kärlek och ömhet.
 • Barn identifierar sig med sina föräldrar, så var ett gott exempel. De har en tendens att imitera både handlingar och ord. Hur föräldrarna beter sig, pratar och handlar har en djup påverkan på hur barnen utvecklas.
pappa och son

Fysisk bestraffning är i Sverige olagligt, och det av god anledning. Det har mycket mer än fysiska konsekvenser. Det är därför otroligt viktigt att uppmuntra andra metoder än fysiskt våld för att kontrollera oönskade beteenden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aguirre, E., Montoya, L., & Reyes, J. (2006). Crianza y castigo físico. Diálogos, 4, 31-48. https://www.aacademica.org/eduardo.aguirre/8.pdf
 • Baumrind, D. (1996). The Discipline Controversy Revisited. Family Relations, 45(4), 405- 414.
 • McMahon, R. (1991). Entrenamiento de padres. En V.E. Caballo (ed.), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta, Madrid: Siglo XXI.
 • Sánchez Gutiérrez, Ginette. (2009) Teorías de niñas y niños sobre el castigo parental. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”; Universidad de Costa Rica; San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica;  vol. 9, núm. 2, mayo-agosto, 2009, pp. 1-29; 31 pág  https://www.redalyc.org/pdf/447/44713058002.pdf
 • Tabares, X. (1998). El castigo a través de los ojos de los niños. Bogotá. D.C.: CES-Universidad Nacional de Colombia.
 • Víquez Jiménez, Mario Alberto. (2014) Castigo físico en la niñez: un maltrato permitido. UNICEF; San José; Costa Rica; 158 págs https://www.unicef.org/CastigoFisico-final-9octubre-web.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.