8 tips för att uppfostra barn genom proaktivitet

Barns utbildning både hemma och i klassrummet är absolut nödvändig för deras utveckling. Här är åtta användbara tips för att uppfostra barn genom proaktivitet.
8 tips för att uppfostra barn genom proaktivitet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 26 januari, 2021

Även om det inte är lätt att proaktivt utbilda och uppfostra barn är det fullt möjligt. Det handlar om att använda sig av rätt verktyg och vara kreativ (och smart) för att uppnå önskat resultat.

Naturligtvis är det också viktigt att vara motiverande och entusiastisk så att våra barn känner sig glada och tycker om att lära sig.

Som förälder är det viktiga att du vet hur du kan vägleda dina barn. Det är viktigt att göra nödvändiga korrigeringar, vara en bra förebild och vara öppen för att prata med dem om de upplever svårigheter.

Med disciplin kan du uppfostra dina barn genom proaktivitet. Disciplin främjar självkontroll och ansvar – två stora tillgångar att ha när man vill nå sina mål. Det kan också hjälpa en att fatta beslut.

8 tips för att uppfostra barn genom proaktivitet

1. Sätt gränser

Det första steget för att uppfostra barn genom proaktivitet är att ha rätt förväntningar. Det är en sak att hålla barnen motiverade, och en annan är att införliva sina idéer eller koncept.

När du väl har detta klart är det viktigt att skapa hälsosamma gränser för att hjälpa dina barn att inte fastna i ett enda perspektiv. Barn behöver veta vad du förväntar dig av dem så att de kan skilja mellan vad de vill och dina förväntningar.

Å andra sidan måste du också komma ihåg att gränser sätts för att undvika eller minska oönskade beteenden. Att sätta gränser hjälper barn att ha självförtroende och frihet att ta sunda risker.

utbilda barn genom proaktivitet: barn leker med byggleksaker

2. Ansvar

Att lära barn att ta ansvar för sina handlingar och sina beteenden hjälper dem att se sina egna fel, förbättra dem och inte bli avskräckta av dem. Dessutom tar inte deras självkänsla skada och de kan sprida sitt goda humör och sin energi till andra barn.

Om du delegerar ansvar till dina barn lär du dem på ett proaktivt sätt genom positivt beteende, handlingar och val. Ansvar innebär att det finns en motivering för varje handling och beslut. Tveka inte att prata med dem om vikten av att ta ansvar för vad de säger och gör.

3. Ge dina barn den information de behöver

En annan viktig aspekt när man uppfostrar barn genom proaktivitet är att informera dem om dina förväntningar. Gör det inte bara för att de ska vara ansvariga för sig själva, utan för att de ska inse i vilken utsträckning de måste vara uppmärksamma på vad andra tycker.

4. Vägledning

Vägledning är sättet på vilket du kan lösa problem samt styra dina barns beteenden och handlingar i rätt riktning. Som förälder bör du använda vägledningsmetoder som stöder dina barns positiva beteenden.

Målet är att främja beteenden som är positiva och flexibla, och minska de som är oönskade. Genom att tillämpa dessa metoder kan du lära dina barn lämpligt beteende. De hjälper dig också att lösa konflikter och hantera eventuella svårigheter du kan stöta på.

5. Lyssna med empati

Ett annat viktigt tips för att uppfostra barn genom proaktivitet är att lyssna med empati. Detta kan hjälpa till att utveckla och stärka dina barns tänkande. Att lyssna på dina barn hjälper dig också att hitta de bästa lösningarna på alla problem.

Att lyssna på dina barn med empati stärker deras förtroende för dig eftersom de känner att du faktiskt bryr dig om vad de säger. De känner sig hörda, sedda och respekterade. Som förälder måste du vara noga med att inte lyssna bara för att utvärdera vad de säger och ge åsikter eller råd. Ibland är det viktigt att bara lyssna.

6. Prioritera beteenden

Vare sig det handlar om skolan eller någon aktivitet som dina barn håller på med bör du alltid prioritera deras beteenden istället för deras resultat.

Faktum är att det får barnen att känna sig stressade och pressade när man kräver ett specifikt resultat, vilket gör det ännu svårare för dem att uppfylla dina förväntningar. Se till att betona att aktiviteten i sig ofta är mer berikande än att uppnå målet.

7. Visa auktoritet

När barn växer upp med en viss auktoritet hemma lär de sig att vara ansvariga och oberoende från en mycket ung ålder. De lär sig också att kontrollera sina aggressiva impulser och låter inte andra människors åsikter påverka deras självkänsla.

Denna föräldrastil ger en balans mellan att sätta lämpliga gränser, stödja genom vägledning och ge självständighet till barnen.

utbilda barn genom proaktivitet: mamma pratar med barn på soffa

8. Arbete och uthållighet

Slutligen, om du vill utbilda och uppfostra dina barn genom proaktivitet är det viktigt att du får dem att förstå att det är ansträngningen som alltid belönas. Lär dem att ingenting kan uppnås utan ansträngning och hårt arbete, och att det kan vara svårt i början, men att det är värt det i slutändan.

Få dem att förstå att hårt arbete är det som gör oss användbara i samhället. Det är definitivt ett viktigt begrepp att lära dina barn så att de alltid tänker på det när de sätter upp ett mål. På det sättet kommer de alltid ihåg att fortsätta jobba hårt för det de vill, oavsett hur svårt det kan vara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.