När dina barn kräver mycket av din uppmärksamhet

När dina barn kräver mycket av din uppmärksamhet
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är normalt att dina barn behöver din uppmärksamhet och din tid. Men sökandet efter uppmärksamhet blir ett problem när det sker hela tiden. Lika charmigt som deras behov av uppmärksamhet kan vara, kan det bli ett sätt för dem att hålla kontroll över situationer när de känner sig osäkra.

Många barn kommer att uppträda negativt bara för att få vuxna att lyssna på dem. Överdrivet uppmärksamhetssökande beteende kan leda till att ditt barn vill kontrollera ditt liv.

Många barn missköter sig för att dra uppmärksamhet till sig själva. Detta är den mest ökända orsaken till dåligt beteende hos små barn. Om man inte tar itu med det i tid, kan detta bli ett disciplinproblem under barndomen och i framtiden, under tonåren. Om dåligt beteende tillåts fortgå, eller om ett barn uppmärksammas för fel saker, så kan det gå fel. Fröet för tyranni i framtiden kommer att planteras.

När ett barn kräver mycket uppmärksamhet

Den goda uppmärksamheten

Ditt mål är inte att eliminera dina barns behov av uppmärksamhet och godkännande. Det här är helt naturligt för dem att behöva. När du hanterar dessa situationer korrekt kan dina barns behov av att bli sedda och uppskattade vara ett användbart verktyg för att förbättra deras beteende.

Det är inte nödvändigt att eliminera deras behov av att bli sedda, utan deras oacceptabla beteenden när de söker efter denna typ av bekräftelse.

Ett exempel på hur man uppmärksammar barn på rätt sätt kan observeras i följande mening som en förälder säger till sitt barn:

“Älskling, jag vet att du vill att jag ska sitta och måla med dig, men jag är upptagen nu. Om du kan vara tålmodig och måla själv i tio minuter, så kan jag komma och måla med dig en stund senare.”

På detta sätt kommer barnet att få känna sig uppmärksammat på det sätt som han eller hon behöver och lära sig att vänta.

När de vill att du uppmärksammar dem för mycket

Det här är upp till dig. Hur mycket av din tid kan du klara av att ge till dem? Den allmänna regeln är att barn kommer att söka så mycket uppmärksamhet som du kan ge dem.

Du måste hitta balansen mellan hur mycket dina barn vill ha din tid och energi och hur mycket du kan ge vid varje enskilt tillfälle. Även normalt uppmärksamhetssökande beteende kan vara stressande under särskilt hektiska dagar.

Låt inte dina barns behov att bli sedda bli en ständig fråga. När barn känner att de inte får tillräckligt, tillgriper de alla medel som de har till sitt förfogande: raseriutbrott, fula ord, trams, tjurande, tjat och många andra obehagliga beteenden som du kan tänka dig.

Deras tankeprocess är: “Om jag inte kan få dig att se mig när jag är snäll så kommer jag att uppträda dåligt så att du kommer uppmärksamma mig.” Och om de lyckas kommer det att förstärka beteendet negativt och det kommer att fortsätta i framtiden. Detta eftersom det är så de kan få ditt fulla fokus.

“Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom.”

Tom Robbins

Olika typer av uppmärksamhet

Att bli uppmärksammande och godkända av vuxna är de viktigaste belöningarna för barn. Tyvärr misslyckas föräldrarna ofta med att använda sin uppmärksamhet klokt. Det finns tre typer av uppmärksamhet: positiv uppmärksamhet eller förstärkning, negativ uppmärksamhet eller förstärkning, och att inte uppmärksamma barnet och dess beteende alls.

Tjej gråter och söker din uppmärksamhet

När barnen får uppmärksamhet och godkännande för att de uppför sig väl, får de positiv uppmärksamhet. Detta innebär att man belönar positivt beteende när det händer och fokuserar på detta beteende.

Positiv uppmärksamhet kan förekomma i form av beröm eller uppmuntran, närhet, kramar eller en klapp på ryggen. Att lämna ett positivt meddelande på en lapp fungerar också väldigt bra. Positiv uppmärksamhet ökar frekvensen av ett bra beteende.

Å andra sidan, när du ger dina barn uppmärksamhet för ett dåligt beteende, kommer du att uppmärksamma dem negativt. Negativ uppmärksamhet börjar vanligtvis när de gör något som irriterar dig.

Du kan komma med hot, bli arg eller till och med börja skrika. Men negativ uppmärksamhet för barn är inte ett straff, det är en belöning. Det bestraffar inte det dåliga beteendet, eller gör att det blir mindre vanligt förekommande, utan det ökar dess frekvens.

Icke-uppmärksamhet är också ett alternativ. När barn inte kan få dig att uppmärksamma dem på ett positivt sätt, vill de ha din tid på alla sätt som de kan få. Var inte uppmärksam på dåligt beteende och var enbart uppmärksam på bra beteende.

På detta sätt förstärker du inte dåliga beteenden. Det kommer inte att ske igen i framtiden, och dina barn kommer att lära sig att de bara får dig att uppmärksamma dem med gott beteende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Nascimento, E. L., & Lustosa, F. (2013). La distinción entre refuerzos positivo y negativo en los libros de enseñanza de análisis de la conducta. Perspectivas em análise do comportamento4(1), 10-19.
  • Piazza, C. C., Bowman, L. G., Contrucci, S. A., Delia, M. D., Adelinis, J. D., & Goh, H. L. (1999). An evaluation of the properties of attention as reinforcement for destructive and appropriate behavior. Journal of Applied Behavior Analysis32(4), 437-449.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.