11 tekniker för att stärka barns kommunikationsförmåga

Upptäck 11 tekniker som kan stärka barns kommunikationsförmågor så att de kan använda språket korrekt och uttrycka sina behov med precision och effektivitet.
11 tekniker för att stärka barns kommunikationsförmåga
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Tänk dig att ett litet barn, ett par år gammalt, har väldigt ont i en tand. Han försöker berätta det för dig, men eftersom han inte har utvecklat sin talförmåga ännu, lyckas han inte med det. Detta är ett skäl till varför det är viktigt att känna till några tekniker för att stärka barns kommunikationsförmåga.

Om barn inte går igenom sina olika utvecklingsstadier med tillräckliga språkkunskaper kommer de att drabbas av än större svårigheter när de kommunicerar med både vuxna och barn i sitt liv. Därför, när de har ett problem, som med tandvärken som vi nämner ovan, kommer de inte bara att vara tvungna att stå ut med smärtan, utan också känslan av frustration över att inte kunna uttrycka problemet ordentligt.

Trots detta måste vi komma ihåg att barn utvecklas i sin egen takt och rytm. Vi kan till exempel inte förvänta oss att en ettåring ska ha ett omfattande ordförråd. Det är dock en bra idé att ge stöd med tekniker och strategier. Dessa gör det möjligt för barn att hantera förvärv av färdigheter, som språk. Vi kan göra detta samtidigt som vi respekterar varje barns naturliga och individuella utveckling.

Hur man kan stärka barns kommunikationsförmåga

Lara Beltrán är en logoped med en examen från Red Cenit. Hon har under många år fokuserat på hur man bäst hjälper utvecklingen hos barn som har språkproblem och begränsad kommunikationsförmåga.

stärka barns kommunikationsförmåga: barn läser

Kom ihåg att stadierna av barns utveckling är stegen de går igenom för att utveckla förmågor som att lyssna och fokusera på en nivå som passar deras ålder och utvecklingsstadium.

Därför är det viktigt att hjälpa barn genom att stimulera deras språkutveckling i enlighet med den nivå de ligger på. Dessa tekniker är särskilt viktiga när det gäller barn som har någon form av neurologisk utvecklingsstörning.

Med detta i åtanke kan vi rekommendera följande tekniker, som är effektiva och väl beprövade.

Leksaker och föremål

Det är lämpligt att använda leksaker och olika föremål. Välj gärna objekt som finns i barnets vardag. Till exempel en saga, ett album med fotografier eller teckningar. Den här typen av objekt kan vara mycket användbara för att förbättra barns språkutveckling.

Förstärk barns ansträngningar

Vi måste belöna och förstärka barn varje gång de anstränger sig för att bli förstådda. Istället för att göra oss roliga över deras försök (något du aldrig borde göra) bör vi, när de testar sina röster, lyssna noga. Vi måste låta dem veta att vi är stolta över deras ansträngningar.

Att vara en förebild hjälper till att stärka barns kommunikationsförmåga

Barn behöver en förebild för grammatiskt korrekt språkbruk och artikulation. Vi kan vara den förebilden. Därför bör vi tala långsamt och tydligt till dem så att de vet vad som är korrekt och vad som inte är det.

Främja behovet av språk

Vi bör också uppmuntra att våra barn använder sina ord och sitt språk. För att göra detta bör vi ge dem utrymme och tid att uttrycka sig och be om vad de vill ha. Vi bör inte försöka förutse deras behov eller svara åt dem.

Läs högt för att stärka barns kommunikationsförmåga

Det är viktigt för barn att bli lästa för varje dag. Till exempel hjälper sagoböcker med bilder, berättelser och rim och ramsor till att stimulera barns språkliga utveckling.

Använda uttryck och gester

Detta är en annan enkel aspekt som vi inte alltid tar hänsyn till och som är mycket effektiv. För att hjälpa barn att förbättra sina språkliga och kommunikativa färdigheter är det konstruktivt att vi använder gester och är mycket uttrycksfulla.

Enkel lingvistik för att stärka barns kommunikationsförmåga

På samma sätt är det bra att använda ett enkelt, vardagligt språk för att kommunicera med barn. Försök att strukturera korta meningar som de lätt kan förstå. Med rätt tonfall och korta uppmaningar och meningar, får vi dem att känna sig delaktiga. Det kommer att uppmuntra dem att försöka härma och ta efter oss. Därför är det nödvändigt att förenkla så mycket som möjligt.

stärka barns kommunikationsförmågor: pappa leker med baby

Använd målande beskrivningar

Det är bra att med ord beskriva saker som barn gör som de tycker om, som att rita eller lägga ett favoritpussel. Ett bra tips är att ta bilder som vi kan använda senare så att barnen kan känna igen olika aktiviteter  de gjort och förbättra sin självkännedom, förståelse och förmåga att beskriva vardagliga händelser och objekt.

Möjlighet och tid

När barn försöker svara, oavsett hur mycket de kämpar med att göra det, måste vi ge dem tid att göra det. Det är viktigt att de anstränger sig för att uttrycka sig själva. Detta gäller även om det ibland är väldigt svårt för dem.

Använd välbekanta ljud

Du kan använda bekanta och vanliga ljud i er vardag, som en knarrande dörr, en hund som skäller eller en dörrklocka som ringer. Dessa är saker som fångar barns uppmärksamhet och som hjälper dig att arbeta med hans eller hennes kommunikationsförmågor på en grundläggande nivå.

Använd musik för att stärka barns kommunikationsförmågor

Uppmuntra en kärlek för musik och sånger hos dina barn. Med hjälp av enkla rim och ramsor kan de lära sig att få ett grepp om rytm och nyanser även i det talade språket.

Kort sagt, dessa 11 tekniker för att stärka barns kommunikationsförmågor som vi tar upp här, är bara en liten del av allt du kan använda. Det viktiga är att du använder dessa tekniker korrekt, med kärlek, empati och tålamod. Så småningom kommer du att se resultatet i ditt barns växande kommunikationsförmåga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sánchez, E., Escudé, N. (2020). Expresión y comunicación (CFGS EDUCACIÓN INFANTIL). Alicante: Editorial Altamar.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.