Barns språkutveckling från 0 till 6 års ålder

Barns språkutveckling från 0 till 6 års ålder
Francisco María García

Skriven och verifierad av juristen Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

Under de första åren i ett barns liv går utvecklingen snabbare än under någon annan period. Barn utvecklar mentala färdigheter, fysiskt, psykologiskt och socialt. Deras språkutveckling mellan 0-6 år visar tydligt på dessa snabba och djupa förändringar.

I de åldrarna har barn en naturliga predisposition att lära sig. Därför är tidig stimulans och en bra familjemiljö viktigt.

När det kommer till språk har folk i barnets omgivning en speciellt stor roll. För att främja barns språkutveckling är imitation viktigt, så förebilderna i omgivningen är avgörande.

Språkutveckling från 0 till 6 år

0-12 månader

 • Det här är den prelingvistiska fasen. Barnet använder inte ord. Det är en förberedande fas för språket som vi känner det.
 • Barnet kommunicerar fortfarande med människor. Det gråter om det är hungrigt eller fryser, eller om det måste bytas. Det ler socialt och skriker för att kräva uppmärksamhet.
 • Det finns olika typer av gråt och skrik. Modern kan förstå många av dessa budskap och veta om gråten är på grund av hunger eller kyla, eftersom de har olika karaktär.
 • I slutet av fasen testar barnet sina stämband. Han babblar, lär sig att uttala vokaler och vissa konsonanter. Ljuden “ma” och “pa” som dyker upp har dessvärre inget att göra med orden “mamma” och “pappa”, utan är bara två exempel på ljudvariationer.
 • Framstegen fortsätter gradvis. I slutet av fasen kommer barnet förstå att det finns ett samband mellan sitt namn och det självt. Det förstår ord som har specifika handlingar associerade med sig. “Ge” och “ta” är ofta bland de första orden ett barn förstår.
Mamma och son

12-24 månader

 • Under den här fasen förstår barnet befallningar och kan lyda dem. Det kan använda enkla ord. Vanligtvis är det substantiv som refererar till föremål.
 • Det kommunicerar vad det vill ha med ord: “nej”, “det”, “mer”. Det kan kombinera två ord, ett substantiv och ett verb. Till exempel “mamma mjölk”. Det ackompanjerar det med gester, speciellt för att signalera vad det vill ha.
 • I takt med att framsteg görs kan barnet börja repetera vissa enkla sånger.
 • Det finns barn som når slutet av fasen med väldigt bra behärskning av vokabulär och lingvistiska strukturer. Det beror till stor del på stimulansen de får från personer i omgivningen.

För barns språkutveckling under de första 0-6 åren har imitation stor påverkan.

2-6 år

 • Om barnets utveckling har varit normal kommer det att nå två års ålder med kompletta språkfärdigheter. Det kommer att kunna uttrycka sig naturligt och flytande, och kan kommunicera exakt vad det vill ha.
 • Det kan fortfarande ha problem med att uttala vissa konsonantgrupper, men det kommer försvinna med övning. Om problemet kvarstår är det rekommenderat att tala med en specialist som kan föreslå strategier för att hjälpa barnet att övervinna det.
 • Vid fyra års ålder är den lingvistiska repertoaren komplett. Barnet kan kombinera ord i enkla meningar. Påståenden kommer gradvis bli mer komplexa och bättre strukturerade.
 • Nivån av förståelse kommer också att förbättras.
Barn viskar till mamma
 • Om barnet har haft kontakt med böcker under utvecklingen kommer det att börja bli intresserad av det skriftliga språket. Det kommer förstå att bokstäver bildar ord. Det är dags att lära det bokstäverna i barnets namn, såväl som ord som är betydelsefulla för det, såsom “mamma” och “pappa”. Närma dig ämnet som en lek för att bidra på vägen mot läskunnighet.
 • När det har en sagobok i händerna kommer barnet ofta fråga “vad står det här?”. Det indikerar att det förstår att berättelser består av ord.

Hur man stimulerar barns språkutveckling

Du kan hjälpa ditt barn att internalisera förståelsen och bruket av språket genom några enkla och vardagliga sysslor.

Här kommer några tips:

 • Bjud in barnet att använda språket för att uttrycka vad det känner och vill ha.
 • Svara på ord och gester när barnet ber om något.
 • Lär ut sånger, rytmer och dikter.
 • Läs långa berättelser.
 • Prata med ditt barn utan att använda barnsliga ord.

Det är viktigt att inte underskatta ett barns lingvistiska kapacitet och komma ihåg att det förstår mycket mer än det säger.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.