17 tips för att stimulera språk hos barn

Våra tips kan vara till stor hjälp om ditt barn har svårt att prata eller uttala vissa ord. Om ditt barn inte gör framsteg bör du konsultera en logoped.
17 tips för att stimulera språk hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn förvärvar språk naturligt från att de är väldigt små, tack vare sociala interaktioner med sin omgivning. Ibland måste man dock stimulera språk vid till exempel ett bristande ordförråd eller uttalsproblem.

Alla barns språkförvärv följer sin egen rytm. Alla barn är inte likadana, och de tar inte heller till sig språk i samma ålder. Det är viktigt att förstå att varje barn utvecklas i sin egen takt.

Rätt uttal och artikulering beror mycket på barnets föräldrar, såvida inte barnet lider av ett fysiskt problem, naturligtvis. Så, vilket ansvar har föräldrarna? Vi måste vara bra förebilder när det kommer till korrekt uttal. Därför vill vi erbjuda 17 tips för att stimulera språk hos ditt barn.

Tips för att stimulera språk hos barn

Prata ofta med dina barn

Du kan fråga dina barn om vad de tycker om, vänner, favoritaktiviteter, kläderna de använder osv… Det finns oändligt många ämnen man kan prata om för att främja språkförvärv!

Mamma läser för sina barn

Stimulera konversationer

Med visuellt stöd av böcker och foton kan du titta på grundläggande koncept tillsammans med dina barn.

Bygg upp deras ordförråd

Visa dina barn olika föremål och berätta namnet på var och en. Beskriv också objekten genom att ange deras egenskaper, form, färg etc.

Berätta historier

Det här är mycket motiverande för barn. Du kan göra ljud, gester, etc. när du läser sagor för dem. Och när du är färdig med att läsa, ställa enkla frågor om deras innehåll.

Dra nytta av varje tillfälle

Alla tillfällen är ett ypperligt tillfälle att främja utvecklingen av språk hos barn. En resa, hushållsuppgifter, gå igenom ditt barns garderob eller titta på möblerna i hans eller hennes rum, färgerna på olika föremål… Och kom alltid ihåg att gå ner på ditt barns nivå när du pratar.

Spela spel för att stimulera språk hos barn

Du kan stimulera muntligt uttryck genom enkla spel. Eller så kan du organisera en skattjakt genom att gömma föremål runt huset och ge ledtrådar så att ditt barn kan hitta dem. Varje spel du kan hitta på där ditt barn behöver producera eller bearbeta språk är fördelaktigt.

Uttryck glädje och entusiasm

Det är viktigt att påpeka att även om saker och ting inte alltid går bra är barnens ansträngningar det viktigaste. Se till att du är glad och stolt över dina barn.

Var inte överbeskyddande

Om du är överbeskyddande mot dina barn låter du inte deras personlighet utvecklas ordentligt. Låt dem vara självständiga och låt dem så mycket som möjligt styra över sina egna aktiviteter.

Se alltid till att lyssna på dina barn

För att stimulera språk hos barn är det viktigt att du lyssnar uppmärksamt och försöker svara med frågor. På så sätt uppmuntrar du ditt barn att fortsätta prata, och du gör kommunikation till en trevlig upplevelse.

Lekar där man blåser

Lekar som att blåsa upp ballonger, blåsa genom sugrör, blåsa i visselpipor eller imitera ljud och djurljud hjälper alla till att träna upp munnens rörelser.

Pojke blåser upp ballong

Fler tips för att stimulera språk hos barn

Imitation för att lära sig uttal

Barn lär sig mycket genom imitation. Prata därför långsamt med dem, använd rätt uttal och undvik att skrika. Ignorera inte dina barn när de vill prata med dig, och se till att du inte förstärker de misstag de gör när de uttrycker sig.

Belöna dina barn när de uttrycker sig rätt

Det är viktigt att korrigera dina barn när de gör misstag, men se till att inte kritisera dem, skratta åt dem eller bli arg. Undvik samtidigt att jämföra med andra barn, syskon, kusiner, klasskamrater etc.

Avbryt inte när de pratar

Det är aldrig bra att avbryta barn när de pratar och be dem att börja om igen.

Använd inte bebisspråk när du pratar med dina barn

Barn använder infantilt språk eftersom de fortfarande befinner sig i ett tidigt skede i språkutvecklingen. Om du imiterar dem kommer du att försena och sakta ner processen som så småningom ska leda till rätt uttal.

Svara inte för dina barn

När du ställer frågor till dina barn är det viktigt att göra det på ett sätt som kräver mer än bara “ja” eller “nej” som svar. Till exempel, fråga inte bara dina barn om de vill ha en banan. Du kan istället fråga, “Vill du ha en banan eller en apelsin?”

Talpedagog tränar uttal med flicka

Härma inte ditt barn

Även om du tycker att ditt lillas sätt att prata är underhållande ska du inte härma deras uttalsfel. Du förstärker bara vanan.

Svälj inte slutet på orden

Se till att avsluta alla dina ord utan att korta av dem. Och om du hör dina barn göra det, se till att korrigera dem så att de lär sig rätt.

Slutliga tankar om att stimulera språk hos barn

Det här är bara några få sätt att stimulera språk hos barn. Om du tillämpar dem kommer du att se förbättringar i deras språkutveckling – såvida inte ditt barn har ett fysiskt problem som försvårar ett korrekt uttal.

Tipsen är inte avsedda att ersätta en logoped om ditt barn behöver en sådan. Det beror på varje barns specifika situation och vilka problem som han eller hon har.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.