Bör vi överföra våra religiösa övertygelser till barnen?

Andlighet är något personligt och individuellt. Hur långt bör vi gå för att föra över våra religiösa övertygelser till våra barn?
Bör vi överföra våra religiösa övertygelser till barnen?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Debatten huruvida vi som föräldrar bör överföra våra religiösa övertygelser till våra barn håller på att bli alltmer aktuell. Det här var inte ett dilemma som man kunde tänka sig förr i tiden. Trosuppfattningarna överfördes från en generation till nästa – inte bara av föräldrarna, utan även av samhället.

Nuförtiden finns dock ett större intresse av att bevara människans rättigheter, vilket har lett till en debatt huruvida det är lämpligt att överföra sina religiösa övertygelser till barnen.

Vissa ser det som föräldrarnas moraliska skyldigheter, medan andra ser det som att man undanröjer barnens egen rättighet och frihet till att välja.

Vad är det för fel med att överföra våra religiösa övertygelser till barnen?

Om man försöker uppfostra barnen på ett respektfullt sätt kan överföringen av religiösa uppfattningar krocka med ens filosofi att uppfostra barnen med sina egna rättigheter.

Religion bör aldrig påtvingas någon, oavsett vilka omständigheter som föreligger. Vi bör istället respektera andras övertygelser (eller brist på övertygelser). Barnen är inget undantag i detta fall.

Inom vissa religioner finns det en del aspekter av livet som är tabu. Detta kan vara skadligt för barns utveckling.

Till exempel bör identitet och sexualitet behandlas med djup respekt och individuell frihet. Man bör aldrig heller döma personen.

Det finns vissa religiösa uppfattningar som gör att en person känner sig otillräcklig och får skuldkänslor; detta kan skada barns självkänsla.

Det finns också studier som visar att man genom att påtvinga barn religiösa övertygelser kan skada relationen med dem.

Bör vi överföra våra religiösa övertygelser till barnen?

Vad finns det för fördelar med att föra över religiösa övertygelser till våra barn?

Spiritualitet har samtidigt också ett antal positiva influenser. Faktum är att spirituella personer ofta är lyckligare, mer stabila och bättre integrerade i samhället, oavsett vilken trosuppfattning det handlar om.

De grundläggande värderingarna som de flesta religioner delar har att göra med uppfostran. De främjar alla fördelaktiga sociala aktiviteter som att respektera andra levande varelser, medkänsla och vänlighet. Detta är viktiga värderingar som man bör lära barn redan medan de är små.

Religion hjälper också barn att definiera vad som är bra och hur man är lycklig. Det uppmuntrar dem till att reflektera och förlåta.

Att förlåta frigör dem också från känslor som sårar dem om de håller dem inom sig. Religion ger dem ett annat perspektiv på sitt liv och sin existens.

Det finns också studier som visar att spiritualitet har väldigt positiva effekter på en personlig nivå:

  • Troende har ofta mer inre styrka och en starkare självkänsla.
  • De har ofta en bättre fysisk och fysiologisk styrka, är mindre benägna att använda droger och har en större förmåga att anpassa sig. (De bemöter livet med hopp).
  • De återhämtar sig ofta bättre från sjukdomar och är bättre på att bemöta sjukdomar och döden.

Så vad bör vi då göra?

  • Uppfostra inte dina barn i en bubbla. Oavsett om du är troende eller inte bör du inte försöka överföra din egen trosuppfattning på dina barn eller få dem att tro att det är det enda alternativet som finns. Förklara att folk har olika trosuppfattningar.
  • Om du som förälder inte praktiserar någon speciell religion kan du vänta tills ditt barn ställer frågor för att börja prata om ämnet.
Barn som ber vid sängen.
  • Om religionen å andra sidan är en viktig del av ditt liv, bjud in dina barn till att delta. Tänk bara på att barnen kommer att utveckla sina egna trosuppfattningar medan de växer upp baserat på sin egen spiritualitet och sina erfarenheter.
  • Gör det klart för barnen att deras uppfattningar är något personligt. Låt dem göra sina egna undersökningar och sina egna val. “Det här är vad jag tror, men det finns personer som tror annorlunda. Det du tror är ditt eget personliga val.”
  • Utforska barnens idéer med dem. När ni pratar om religion, fråga barnen vad de tycker och tänker om ämnet. Uppmuntra dem till att tänka kritiskt.
  • Visa att du är villig att svara på barnens frågor. Försök att inte påtvinga dina uppfattningar, utan ge barnen utrymme för tvivel. Om du inte vet hur du ska svara på en fråga, säg det och försök att leta efter ett svar tillsammans.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.