Föräldrar bör inte bråka så att deras barn ser det

Föräldrar bör inte bråka så att deras barn ser det
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Det är normalt för föräldrar att vara oense och bråka då och då. Ibland har föräldrarna inte samma uppfattning men kan fortfarande prata lugnt. Men när det inte är fallet så kom ihåg: Föräldrar bör inte bråka så att deras barn ser det.

I den bästa av världar har ni en diskussion där ni båda har möjlighet att prata och lyssna på olika synvinklar. Det finns dock många fall när föräldrar inte håller med varandra och allt slutar i ett stort bråk.

Barn blir ofta oroliga när deras föräldrar bråkar, och det får dem att känna sig rädda, ledsna och upprörda. Även när bråket är slut kan de ha kvar en känsla av skuld.

På samma sätt kan konflikter mellan föräldrar påverka barnens mentala hälsa och utvecklingen av deras sociala och känslomässiga färdigheter. Detta förutom att det påverkar deras akademiska prestationer och deras förmåga att i framtiden ha egna relationer.

Faktum är att en studie har funnit att olösta konflikter mellan föräldrarna har ett kraftfullt inflytande på barns tidiga utveckling, mentala hälsa och möjligheterna i deras framtida liv.

Varför bör föräldrar inte bråka så att deras barn ser det?

Det är ingen bra idé att bråka inför era barn av följande skäl:

1. Barn är känslomässigt osäkra

Bråk ger upphov till en känsla av osäkerhet hos barn. De blir osäkra på familjens stabilitet och det påverkar deras känsla av trygghet. Barn som utsätts för många bråk kan oroa sig för en skilsmässa.

Dessutom kan det göra det svårt för dem att få en känsla av normalitet i förhållande till familjen eftersom bråk kan startas av oförutsägbara skäl och närsomhelst.

Man och kvinna bråkar, flicka tittar ner

2. Förhållandet mellan föräldrarna och barnen kan påverkas

Konflikter är stressande för barn och utan tvekan också för föräldrarna. En förälder som lider av stress kan inte ha kvalitetstid med sina barn. Under tiden kan det också vara svårt för dem att visa värme och kärlek om de är arga och upprörda.

3. Det är viktigt att inte bråka öppet eftersom det skapar en stressande miljö

Att lyssna på frekventa eller intensiva bråk är inte trevligt för barn och det leder till stress. Dessa situationer kan påverka deras fysiska och psykiska välbefinnande, samt störa deras normala och hälsosamma utveckling.

En studie fann också att stressen i samband med att bo i ett hem med mycket konflikter kan påverka barnens kognitiva prestationsförmåga.

Forskare visade att när föräldrarna ofta bråkar, har barn svårare att reglera sin uppmärksamhet och sina känslor. Dessutom försvagades deras förmåga att lösa problem effektivt.

“Syftet med alla diskussioner bör inte vara triumf, utan framsteg.”

-Joseph Antoine René Joubert-

Pojke håller för öronen medan föräldrarna bråkar i bakgrunden

Barn oroar sig ofta för betydelsen av sina föräldrars bråk och de konsekvenser som kan uppstå av dem. Detta får dem att dra förhastade slutsatser och tro att bråket innebär att deras föräldrar inte längre älskar varandra.

Men när föräldrar bråkar betyder det inte att de inte älskar varandra eller att de kommer att ta ut skilsmässa. Konflikter är vanligtvis bara ett sätt ventilera lite när vi har haft en dålig dag eller inte delar en åsikt.

Faktum är att barn i alla åldrar kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. I allmänhet gör sig konsekvenserna kända i form av höga aggressionsnivåer, fientlighet och våld. Internt kan de visa låg självkänsla, och även episoder av ångest och depression.

Föräldrar bör inte bråka så att deras barn ser det om de bryr sig om sina barns mentala hälsa.

Hur känner barn när deras föräldrar bråkar?

Vanligtvis känner barn sig upprörda när de ser eller hör sina föräldrar bråka. Det är svårt för dem att höra skriket och de obehagliga orden. På samma sätt kan det vara förvirrande att se sina föräldrar förlora kontrollen och skrika och det kan få dem att känna sig oskyddade och rädda.

Småbarn kan bli rädda för en av föräldrarnas säkerhet under ett bråk. Deras oro är att du känner dig särskilt ledsen eller sårad av den andra parten.

Ibland gör föräldrarnas bråk att barn gråter eller ger dem rent fysiska obehag. Till exempel kan de få ont i magen på grund av den stress de känner. Eller så kan de till och med ha svårt att sova eller koncentrera sig i skolan.

Slutligen, kom ihåg att föräldrars bråk och diskussioner ibland kan vara sunda om de hjälper personerna att uttrycka sina känslor för att kunna lösa situationer istället för att hålla dem inom sig.

Även om vi är medvetna om att det är komplicerat, måste vi göra allt vi kan för att inte bråka inför våra barn, eftersom det med all säkerhet kan påverka dem emotionellt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ramírez, M. A. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios pedagógicos (Valdivia), 31(2), 167-177.
  • Kitzmann, K. (2010). La violencia doméstica y su impacto en el desarrollo social y emocional de los niños pequeños. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia, 1-6.
  • Ferreiro, M. L. P., Santos, E. J., & Ferreira, J. A. (2007). Afecto parental y conducta de los hijos en situaciones de discusiones cotidianas. Psychologica, (46), 167-195. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12999

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.