Växt

Det är fantastiskt att se ditt barn växa. Och det kan vara till stor hjälp att veta vilka milstolparna i varje stadium är och att förstå rytmerna i dess psykomotoriska, kognitiva och neurologiska utveckling. Att vara mamma förklarar vilka de viktigaste stadierna av barnutveckling är så att du kan förstå vad barnet behöver, ge det rätt stimulans och hjälpa det att lära sig.