Konsekvenserna av en låg födelsevikt

Konsekvenserna av en låg födelsevikt

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2019

Låg födelsevikt är ganska vanligt bland barn över hela världen. Flera studier har undersökt möjliga orsaker till det här problemet och söker identifiera de största konsekvenserna.

Låg födelsevikt är framförallt förknippat med spädbarnsdödlighet. En av de kända anledningarna till detta är för tidig födsel.

Bebisar anses vara underviktiga när de väger mindre än 2500 gram vid födseln. I vissa fall beror detta på att de föds för tidigt och de kallas vanligtvis prematura barn.

I andra fall kan det bero på att tillväxten stannat upp inuti livmodern på grund av undernäring eller andra problem före födseln.

Möjliga orsaker till låg födelsevikt

Låg födelsevikt kan orsakas av både interna och externa faktorer såväl som riskfaktorer förknippade med graviditet. Även om de flesta har att göra med hur modern tar hand om sig själv under graviditeten så orsakas det ibland av medfödda problem.

Bland riskfaktorerna för låg födelsevikt återfinns:

  • Orsaker relaterade till modern: undernäring, anemi, drogberoende, alkoholism, tobaksrökning, högt blodtryck, stress etc.
  • Medfödda orsaker: för tidig avlossning av moderkakan, att fostret inte får tillräckligt med syre, otillräckligt blodflöde, infektion etc.
  • Naturliga orsaker: modern är under 17 eller över 35 år gammal

Effekten av låg födelsevikt hos nyfödda

Bebis med låg födelsevikt

Underviktiga bebisar kan drabbas av komplikationerju lägre födelsevikt, desto högre risk. Först och främst är inte deras kroppar lika motståndskraftiga som de hos normala barn. De kan få problem med näringsintaget och andningen. Dessutom har de inte heller så mycket fett i kroppen så det kan vara svårt för dem att hålla kroppstemperaturen.

Nedan följer en lista med några av effekterna av låg födelsevikt:

Andningsproblem

Detta är vanligt för spädbarn födda före 34:e graviditetsveckan. Andnöd, som dess namn antyder, är ett problem med luftvägarna eftersom lungorna inte är fullt utvecklade än. De kan behöva syre eller andra andningsbehandlingar för att deras lungor ska kunna fungera.

Neurologiska problem

Hjärnblödning är den största risken neurologiskt sett. Det kan drabba underviktiga bebisar inom de tre första dagarna efter födseln. De flesta blödningarna är små. Om blödningen är större kan den dock orsaka tryck i den nyföddes hjärna, skapa en ansamling av vätska, vilket kan orsaka hjärnskador.

Problem i mag-tarmsystemet

I det här fallet finns det en allvarlig tarmsjukdom som är vanlig hos prematura bebisar, nekrotiserande enterokolit. Detta kan vara väldigt farligt eftersom det kan orsaka en inflammation i magen.

Oförmåga att hålla kroppstemperaturen

Konsekvenserna av låg födelsevikt

Som vi nämnt tidigare föds inte underviktiga barn med tillräckligt med kroppsfett för att bibehålla en passande temperatur. Detta kan orsaka kemiska förändringar i blodet och långsam tillväxt.

Retinopati hos prematura

Det här problemet påverkar blodkärlen i ögonen. De flesta fallen kan botas utan att man förlorar synförmåga eller med en väldigt liten förlust. Det är dock viktigt att fortsätta behandlingen för att inte förlora synen helt. Detta inträffar hos barn som föds före den 32:a graviditetsveckan.

Outvecklad lever

När levern inte är färdigutvecklad kan det orsaka problem eftersom kroppen då inte fungerar ordentligt än.

Outvecklat immunförsvar

Spädbarn löper risk att få infektioner, vilket kan vara komplicerat om kroppen inte kan försvara sig till fullo än.

Låg födelsevikt är förknippat med plötslig spädbarnsdöd

De flesta nyfödda med låg födelsevikt behöver speciell övervakning på neonatal avdelning. Den låga vikten kan bli ett problem, så man måste finna ett sätt för barnet att öka i vikt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.