Skelettets utveckling under de första månaderna i livet

Skelettet är inte fullt utvecklat efter barnets födelse. I själva verket så fortsätter skelettets utveckling långt in i barndomsåren. I denna artikel kommer vi att dela med oss av detaljerna i denna fantastiska process.
Skelettets utveckling under de första månaderna i livet

Senaste uppdateringen: 30 mars, 2019

Är du intresserad av att veta mer om skelettets utveckling hos ditt barn under den första perioden i livet? Barnets skelett formas redan i magen då fostret utvecklas.

Benen börjar utvecklas i 15:e till 20:e graviditetsveckan. Benstrukturen är färdigutvecklad i sjunde graviditetsmånaden.

I sjunde graviditetsmånaden har fostret färdigutvecklade, mjuka och flexibla ben som möjliggör ett bekvämt läge i magen för tiden som återstår till förlossningen.

Utvecklingen slutar inte där. Efter födseln fortsätter skelettet att utvecklas i snabb takt.

Skelettets utveckling under uppväxten

Ett spädbarns skelett består vid födseln av 270 ben. Dessa siffror ändras lite allteftersom vi växer då några ben i huvudet växer ihop och andra ben tillkommer i vristerna. Vid vuxen ålder har vi sammanlagt 206 ben i kroppen.

Skelettsystemet utvecklas i hela vårt liv. Dock är skelettets utveckling under de första månaderna i livet annorlunda då det sker i en otroligt snabb takt.   

Detta gäller framförallt under de två första levnadsåren. Benen bildas av blodkärl, nerver, kollagen och levande celler, s.k. osteoblaster. Osteoblaster bildar benen och osteoclaster ger näring.

Dessa levande celler är en bidragande orsak till att skelettet har en konstant möjlighet till återuppbyggnad. Osteoklaster gör sig av med gamla benceller och ersätter dem med ny benvävnad som är mer motståndskraftig.

Detta tillåter vår kropp att växa. En persons utveckling kan påverkas av flera aspekter från och med själva födseln.

Omständigheter som kan påverka skelettets utveckling under de första månaderna i livet

1. Gener

Genetiska potential är ärftliga faktorer som har en inverkan på upp till 80 % av barnets utveckling, så länge det inte påverkas av utomstående faktorer.

Detta betyder att om barnet har långa föräldrar är chansen stor att deras barn också blir långa. Detta är likadant om föräldrarna är småväxta. Denna faktor börjar inverka på barnens utveckling från två års ålder.

nyfödd bebis

2. Mat och näring

En avgörande betydelse för fostrets utveckling är mat och näring.

En balanserad kost under graviditeten kommer att säkerställa att näringsämnen överförs via moderkakan. Detta har ett direkt samband med fostrets tillväxt och ämnesomsättning i framtiden.

Efter födseln bör spädbarnet ammas till 6-månadersåldern. Under amningen bör moderns kost vara balanserad i syfte att barnet ska få i sig alla näringsämnen för sin utveckling genom bröstmjölken.

Så länge barnet växer kommer det att behöva kompletterande kost för att tillgodose deras behov.

3. Ömhet

Detta har en avgörande betydelse för barnets tillväxt. Det har bevisats att barn som inte fått någon ömhet växer långsammare.

Troligtvis händer detta för att de är deprimerade, stressade och har ångest. Detta kan ha långtgående påverkan på hjärnan och orsaka hög produktion av ett hormon som heter somatostatin.

Somatostatin påverkar utsöndringen av tillväxthormon som behövs för bästa möjliga utveckling.

Ett spädbarns skelett består vid födseln av 270 ben. Dessa siffror ändras lite allteftersom vi växer då några ben i huvudet och handlederna växer ihop så småningom. Vid vuxen ålder har vi sammanlagt 206 ben i kroppen.

4. Sömn

Vila är otroligt viktigt för tillväxten. Den största produktionen av tillväxthormoner sker under natten. Det är därför man rekommenderar barn att lägga sig tidigt.

5. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet hjälper kroppen och hjärnan att hålla sig i trim. Småbarn behöver röra sig för att skelettet och musklerna ska bli mer motståndskraftiga.

Barn borde tillbringa minst en halvtimme utomhus varje dag.

bebis

Fysisk aktivitet håller också kroppen i trim. Solljus är också en viktig faktor i barns utveckling. Det tillåter kroppen att tillgodogöra sig vitamin D som är viktigt i tillväxten och benens korrekta utveckling.

Tillgodose alla behov för skelettets utveckling

Avslutningsvis är skelettets utveckling under de första månaderna i livet en viktig del i spädbarnets personliga utveckling.

Under denna period och resten av livet bör föräldrarna tillgodose alla nödvändiga behov för att processen ska fortsätta som den ska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.