Bör du låta ditt barn ta en tupplur då och då?

Bör du låta ditt barn ta en tupplur då och då?

Senaste uppdateringen: 07 april, 2019

Småbarn brukar ta en tupplur upp till fyra-fem års ålder. Hur ofta och länge dessa sovstunder varar beror helt och hållet på barnet. Det är viktigt att veta att sovstunder bidrar till klart mycket mer än bara en vila för kroppen.  

Sömn är viktigt för barnens hälsa. Det är den grundläggande orsaken till den fysiska, intellektuella och själsliga utvecklingen hos varje enskild person.

Barnet vilar inte endast under sömnen. Deras hjärna fortsätter att arbeta och genomgår dess mycket värdefulla neuropsykologiska process.  

Med tanke på fördelarna med sovstunder för spädbarn och småbarn bör dessa sovstunder anses som ytterst värdefulla. Tillräckligt med sömn och vila kommer att gynna barnens hälsa och utveckling.

Vilka är fördelarna med att låta ditt barn ta en tupplur?

Vanligtvis märker föräldrarna att barnet är på bättre humör resten av dagen när de har haft en sovstund. Jämförelsen är märkbar de dagar när barnet inte haft sin sovstund, och då är det vanligt att man hör föräldrarna säga: “De är irriterade för att de inte har fått sova.”

Vilka är fördelarna med barns sovstunder?

 • När barnen sover, återfår de sin energi. Kroppen vilar och återhämtar den mentala energin de behöver för resten av dagen.
 • Frigör spänning. Psyket är befriat från all yttre stimulans och på så sätt minskas hyperaktivitet och ängslan.
 • Sovstunderna förbättrar uppmärksamheten, koncentrationen och upptäcktsviljan.
 • Förbättrat minne. Barn kommer bättre ihåg vad de lärt sig om de sover på dagen. Drömmen spelar upp vad de lärt sig under dagen och de blir också villigare att lära sig nya saker.
barn sover

Hur påverkas barnets liv när det väljer att ta en tupplur emellanåt?

 • Tupplurar bidrar till att barnet är på gott humör och har positiv attityd. Efter sovstunden är barnen mer avslappnade och villiga att göra saker man ber dem om.
 • Att ta en tupplur bidrar också till att man växer normalt. Sömnen styr vissa vitala funktioner och under sömnen frisläpps tillväxthormon som är viktigt för utvecklingen.
 • Sovstunder är bra för nattsömnen. Om barnen är hyperaktiva och övertrötta på kvällen kan de ha problem med att gå och lägga sig och sova. En bra sovstund kommer att ge dem en lugn och fridfull nattsömn.
 • Sociala relationer blir bättre. Barn som inte tar någon sovstund kan bli mer aggressivt som i sin tur kan påverka den själsliga utvecklingen och interaktionen med andra barn.

Barn vilar inte endast under sömnen. Deras hjärnor fortsätter att arbeta och genomgår mycket värdefulla neuropsykologiska processer.

Längden på barnens sovstunder

Ju äldre barnen blir desto mindre sömn behöver de. Upp till fyra-femårsåldern delas sömnen in i nattsömn och dagsömn. Så småningom försvinner vanligtvis dagsömnen.

 • Nyfödda: Totalt sover barnen i 18 timmar. Tiden då spädbarn sover är alltså ungefär lika lång som tiden vuxna är vakna. Sovstunderna varar upp till åtta-nio timmar.
 • En månads ålder: Totalt sover de 17 timmar. Vid denna tid ökar nattsömnen till 10 timmar och dagsömnen minskar till åtta timmar.
 • Tre månaders ålder: Vid denna tid minskar sömnen till 16 timmar per dygn. Nattsömnen minskar till 10 timmar. Dagtid behöver barnen minst tre sovstunder om två timmar vardera.
flicka sover

Från sex månaders ålder

 • Sex månaders ålder: Vid sex månaders ålder ligger deras totala sömn på ca 15 timmar. Generellt sett är barnen mer stimulerade och de sover bara två gånger per dag. De sover fyra-fem timmar per sovtillfälle.
 • Ett års ålder: Vid ett års ålder är den totala sömnen ca 14 timmar. Sovstunderna kommer att förkortas och barnet kommer att ta två sovstunder om 1-1,5 timme vardera.
 • Vid 18 månaders ålder har barnen anpassat sin sömnrytm och kommer att behålla den till fyra-femårsåldern. Den totala sömnen kommer att ligga på 13-14 timmar och de har endast en sovstund på dagen, som varar i två timmar.

All information som vi angett är ungefärlig. Varje barn kommer att ha sin egen sömnrytm och sovstunder. Det viktigaste är att tillåta och uppmuntra denna vilostund.

Att försöka förhindra eller ändra sovstunderna för att de ska passa föräldrarna eller deras arbeten är ingen bra idé. Detta kan hämma barnets normala utveckling, och det bästa för alla parter är att införa dessa sovstunder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Azlan Ahmad Kamal et al. / Perceptions on taking a Daily Nap for a Better Quality of Life among Physical & Health Education students in Malaysia. Procedia – Social and Behavioral Sciences 35 ( 2012 ) 162 – 169.
 • Weir, K. The science of naps. American Psychology Association. 2016, Vol 47, Nº 7, 48. [Online] Avaiable at: https://www.apa.org/monitor/2016/07-08/naps

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.